Senioren nog steeds niet populair, tijdelijke contracten als oplossing?

Het blijft een terugkerend thema. Recruiters blijken niet in staat om een groot deel van de arbeidsmarkt te benutten. Gisteren las ik de volgende arbeidsmarkt informatie:

Uit de UWV Kwartaal Verkenning blijkt dat een hoge leeftijd een grotere belemmering voor het vinden van een baan vormt dan een lage opleiding. Tegenover elke dertien werkloze 55-plussers stond er in 2009 maar een die werd aangenomen. Onder mensen met alleen basisschool was die verhouding drie tegen een.

 Bedrijven blijken vooral behoefte te hebben aan goed opgeleid en niet te oud personeel, aldus de analyse. De helft van alle langdurige werklozen is 55 jaar of ouder.

Ik begrijp heel goed dat recuiters hier niet alle blaam van in de schoenen geschoven kunnen krijgen en dat vacaturehouders eerder aanspreekbaar zijn op dit aspect.

Tijdelijke contractoptie beter benutten

Niettemin denk ik dat de optie van tijdelijke contracten ( met name de mogelijkheid om binnen 3 jaar een tijdelijk contract 2 keer te verlengen) beter benut zou kunnen worden door de recruiters en hun opdrachtgevers, de vacaturehouders. Zo zouden naar mijn idee meer kansen gegeven kunnen worden aan senior kandidaten die veel te bieden hebben, maar die wellicht qua profiel minder aansluiten op het ideale vacatureprofiel. 

Ik denk dat menig senior het uiteindelijk prima vindt wanneer hij/zij naar 3 jaar weer een nieuwe uitdaging kan aangaan. Er is m.i. ook niets a-sociaals om een senior slechts in te huren op tijdelijk basis. Het tendeert wellicht naar leeftijdsdiscruminatie, maar  het geen baan bieden is dat zeker.

Mijn boodschap aan de recruiters: probeer via de optie tijdelijke contracten meer kansen te scheppen voor de schat een kennis en kunde die op de arbeidsmarkt beschikbaar is. 

Geef een antwoord