Vacatures per regio: kunstmatige correctie

Vacaturemonitor De afgelopen weken lijkt JobFeed enigszins van de leg. De aantallen per week varieren sterk waardoor de regio’s nogal heen en weer schommelen. Het is even niet anders, maar daardoor zijn de resultaten nogal wisselend. En dat zal minstens de komende twee weken zo blijven.

Desondanks is er natuurlijk wel een resultaat op te maken, en dat is nog altijd weinig hoopvol. Met uitzondering van Zuid-Nederland zitten alle regio’s onder het resultaat van vorig jaar. Met name voor West-Nederland is de afstand met vorig jaar extreem. Waar in 2009 nog 6,9% werd gescoord is dat nu slechts 5,7%. Hiermee is de regio West nog altijd wel de grootste van de vier vacaturemotortjes.

Dit is de grafiek voor de afgelopen drie weken:

Vacatures per regio: week 27 – 29 (2008 – 2010) 

Vacatures per regio: week 27 – 29 (2008 – 2010)

In vergelijking met vorige week zijn dit de resultaten:

  • Zuid: +0,6%
  • West: +0,4%
  • Oost: +0,3%
  • Noord: 0,0%

Met uitzondering van Noord-Nederland is er dus stevige groei te constateren, maar dit is vooral te zien als een correctie op de daling in voorgaande weken. Dit lijkt te maken te hebben met sterk wisselende cijfers uit JobFeed en dat kan niet anders dan een technische correctie zijn geweest

Over het afgelopen jaar ziet het er zo uit:

Vacatures per regio: afgelopen 52 weken 

Vacatures per regio: afgelopen 52 weken

Hier is de technische correctie vrij duidelijk zichtbaar; waarbij overigens de samensmelting van Zuid- en West-Nederland opvalt. Nooit eerder lagen deze twee regio’s zo dicht bij elkaar. Zou de meer industriele regio Zuid op dit moment gewoon sneller vacatures toevoegen dan de meer service-gerichte regio West? Het is een plausibele verklaring, maar daarmee is een verklaring nog niet correct.

Hoe dan ook, er is de nodige beweging in de ontwikkelin van de regio’s, maar op zijn minst een fors deel ervan wordt veroorzaakt door JobFeed. We zullen een paar weken moeten wachten voordat deze effecten weer uit de resultaten verdwenen zijn.

Verantwoording
CBS indeling die Nederland in een viertal regio’s opdeelt:

  • Zuid-Nederland: Noord-Brabant en Limburg
  • West-Nederland: Utrecht, Noord-Holland, Zuid-Holland en Zeeland
  • Oost-Nederland: Overijssel, Gelderland en Flevoland
  • Noord-Nederland: Groningen, Friesland en Drente

Cijfers en ranglijst van nieuwe vacatures zijn gebaseerd op JobFeed. Jobfeed is een initiatief van Textkernel.

Geef een antwoord