UWV Kwartaal Verkenning: merkwaardig…

Logo en logotype UWV Op 13 juli publiceerde UWV haar derde Kwartaal Verkenning van dit jaar. Een lijvig werkje van maar liefst 62 pagina’s. Waar vanaf pagina 51 in het hoofdstuk Werk, geschreven door UWV WERKbedrijf, een arbeidsmarktprognose voor 2010 – 2011 wordt gegeven. En daar staan me toch merkwaardige dingen in!

Wat te denken van onderstaande zinnen:

De omvang van de vacaturemarkt neemt ook weer toe, na de grote daling in de jaren 2008 en 2009. Het zijn voorlopig vooral vervangingsvacatures – pas in 2011 is er weer ruimte voor uitbreidingsvacatures.

Hier snap ik dus echt helemaal niets van. In 2008 is er geen grote daling van de vacaturemarkt geweest, en hoe weet UWV WERKbedrijf welke vacatures nou eigenlijk vervangingsvacatures zijn?

De ontwikkeling van de vacaturemarkt?
Allereerst de grote daling op de vacaturemarkt in 2008. Een daling die er nooit is geweest; tot aan de decemberdip die dieper dan gebruikelijk was:

JobFeed: Aantal nieuwe vacatures per maand, januari 2008 – juni 2010

JobFeed: Aantal nieuwe vacatures per maand, januari 2008 – juni 2010

Wat in 2008 vooral opviel was het ontbreken van een duidelijk herstel van het vacaturevolume na de zomer. Maar de echte ineenstorting kwam pas in 2009 toen bleek dat januari ver achter bleef met de overeenkomstige maand in 2008. En dat dit beeld zich verder voor elke volgende maand doorzette. Waardoor 2009 als een absoluut rampjaar op het gebied van vacaturevolume kan worden gekenschetst.

Maar 2010 is niet beter. Integendeel, het vacaturevolume in de eerste zes maanden van 2010 ligt ruim 8% lager dan het vacaturevolume in de overeenkomstige periode van 2009! En ook hier laat iedere maand in 2010 een lager vacaturevolume zien in vergelijking met dezelfde maand in 2009. Hoe komt UWV WERKbedrijf erbij dat er sprake zou zijn van een toename van de omvang van de vacaturemarkt? Volledige onzin!

Dit wordt nog eens versterkt door de volgende, volstrekt onbegrijpelijke uitspraak:

Ondanks dat de werkgelegenheid op landelijk niveau in de meeste sectoren krimpt, verwachten we
een groei van het aantal vacatures in 2010

Natuurlijk! In tijden van krimpende werkgelegenheid neemt het aantal vacatures toe. Gek genoeg toont zich dat niet in de werkelijke aantallen vacatures. Wat een verrassing…

Vervangings- en uitbreidingsvacatures?
Dit vind ik nog de knapste; UWV WERKbedrijf weet blijkbaar dat de vacatures in 2010 vooral vervanging (baan-baan mobiliteit en demografische factoren) betreffen, en dat er in 2011 meer uitbreidingsvacatures bij zullen komen. Hoewel deze uitspraak volstrekt logisch klinkt is het op geen enkele wijze te controleren. En die verficitatie lijkt me toch wel handig als je zo’n stellige uitspraak doet.

Maar dat is volstrekt onmogelijk; tenzij je in staat bent om langs automatische weg voor iedere vacature te bepalen of het om een vervangings- danwel uitbreidingsvacature gaat. Hoewel dit in theorie mogelijk is en de technologie hiervoor wel bestaat, heeft niemand zich hier ooit mee beziggehouden. Met andere woorden, UWV WERKbedrijf neemt het eenvoudigweg aan. En aannames zijn ook voor UWV WERKbedrijf natuurlijk toegestaan, maar zeg het er even bij: dit hebben wij uit onze dikke duim gezogen maar het klinkt toch best wel logisch?

Al met al blijft er daarmee van de conclusies van UWV WERKbedrijf over de vacaturemarkt niets over. Wat jammer is, want er is voldoende feitelijk materiaal in deze Kwartaal Verkenning die het de moeite van het lezen waard maakt. Voor cijferliefhebbers wel te verstaan.

Geef een antwoord