Monster focust op overheden?

Logo MonsterTijdens de conferene call van gisteravond naar aanleiding van de resultaten over het tweede kwartaal, kondigde Sal Iannuzzi ook nog twee personele wijzigingen aan. Waarbij de aanstelling van Steve Cooker als eindverantwoordelijke voor de Government Solutions business een wel heel bijzondere is. Hierbij gebruikt Monster in een separaat persbericht de volgende motivatie:

Steve will focus on expanding Monster’s presence domestically with local, state and federal agencies as well as internationally. Given the recent growth in government hiring, the segment has the potential to be a key catalyst for global growth

Een bizarre redenatie. De recente groei van overheidsbanen had vrijwel uitsluitend betrekking op tijdelijke medewerkers voor de 10-jaarlijkse volkstelling. Op dit moment wordt juist massaal afscheid genomen van deze tijdelijke krachten. Tegelijkertijd is in vrijwel heel Amerika een volledige vacaturestop binnen de overheidsdiensten. Of dit nu op federal, state of lager overheidsniveau is. Er zijn verhalen van plaatsen die grote delen van hun ambtenaren apparaat outsourcen omdat ze de kosten niet langer kunnen dragen. En dat is nog slechts in de VS. Maar in de rest van de wereld is het al niet veel beter. Europa gaat kamerbreed bezuinigen en dat gaat met name het overheidspersoneel treffen.

Waarom Monster juist nu met een Government Solutions business komt en deze positioneert als een key catalyst for global growth is mij een raadsel. Maar het is zeker niet vanwege de recent growth in government hiring, want die bestaat helemaal niet meer. De overheid van de VS is aan het downsizen.

Geef een antwoord

3 Comments