Faillissementen in juli

grave Het aantal faillissementen in juli 2010 bij uitzenders en werving & selectiebureau’s is in juli toch weer gestegen. Zagen we in juni nog een hoopgevende daling van 24 naar 15 faillissementen, in de afgelopen maand is het aantal weer gestegen naar 20.

Gelukkig is hiermee de neergaande trend niet doorbroken, gecorrigeerd voor seizoensinvloeden is er nog altijd sprake van een daling van het aantal faillssementen. We lijken echter wel een plateau te bereiken dat aanzienlijk hoger ligt dan het niveau in 2007 en het eerste halfjaar van 2008.

In onderstaande grafiek is de grijze lijn het aantal faillissementen per maand, de rode lijn is het gemiddeld aantal faillissementen per maand, gebaseerd op het voortschrijdende jaarvolume:

Aantal faillissementen per maand en obv. voortschrijdend jaarvolume 

Aantal faillissementen per maand en obv. voortschrijdend jaarvolume

De trend op basis van het jaarvolume is nog altijd een dalende, maar het tempo van de daling lijkt te vertragen. Dit zou er op kunnen duiden dat in de komende periode de trendlijn gaat afvlakken; op een aanzienlijk hogere niveau aan maandelijkse faillissemenen dan in de periode 2007 – begin 2008 het geval was. Toen was er gemiddeld sprake van iets meer dan tien faillissementen per maand, nu lijken we af te stevenen op een gemiddelde van iets minder dan 20 faillissementen per maand. Een fors hoger gemiddelde dus.

Maar of het zover komt moeten we natuurlijk afwachten; de ontwikkeling van de aantallen faillissementen in de komende maanden gaat hierover uitsluitsel geven.

Verantwoording
De grafiek is gebaseerd op de faillissementsinformatie van Faillissementen.com. De cijfers betreffen bedrijven binnen de BIK-code 745 (Arbeidsbemiddeling/uitzendbureau’s) die in de database van Faillissementen.com als failliet staan geregistreerd.

Geef een antwoord