Dochter GEOS ‘niet weg bij DPA’

Logotype GEOS Dochterbedrijf GEOS van detacheerder DPA is niet bezig met een buyout. Dat stelde GEOS-directeur Fred Boevé op geruchten dat het niet zou boteren tussen de it-dochter van de vorig jaar op het randje van insolventie wankelende DPA. Boevé werd tijdens de laatste aandeelhoudersvergadering geconfronteerd met het gerucht, en stelde ‘daar niets van af’ te weten. Deze aardige woordenwisseling staat in de notulen van die vergadering, die het bedrijf onlangs online heeft gezet.

De Swarte: Meneer de voorzitter ik heb gezien dat u op GEOS IT een impairment heeft genomen. Nou hoorden we in de markt geluiden dat het niet erg botert tussen GEOS en DPA, en dat er door het management van GEOS zou gezinspeeld worden op een buy out. Daar geven wij geen commentaar op uiteindelijk, maar het zijn wel signalen die ons bereiken in dit verband. Wat moeten we hiermee?

Voorzitter: De directeur van GEOS is hier aanwezig. Fred, wil jij?

Fred Boevé, GEOS IT: Nee, ik weet hier niets vanaf.

De Swarte: Okee, maar u bent de enig directeur, het enig management?

Fred Boevé: Dat klopt.

De Swarte: Dat is dan duidelijk voor de toekomst.

Fred Boevé: Ik heb hiervoor twaalf jaar voor DPA gewerkt en het botert erg goed tussen GEOS en DPA.

De heer De Swarte is een vertegenwoordiger van de Vereniging van Effectenbezitters, die bij de vergadering van aanwezig was. Fred Boevé is sinds de overname van GEOS IT Professionals in 2006 directeur van deze werkmaatschappij. Het heeft er alle schijn van dat Boevé werd verrast, toen president-commissaris Michel van Hemele hem deze vraag doorspeelde.

Afschrijving op afschrijving
Hoe gelukkig Boevé dan ook met de samenwerking mag stellen te zijn, feit is dat de medewerkers van it-bedrijf GEOS na de overname door DPA vier jaar geleden van dichtbij hebben kunnen meemaken hoe het steeds verder bergafwaarts ging met moederbedrijf DPA. DPA, toen nog onder CEO Peter Smit, nam GEOS IT Professionals in 2006 voor naar schatting EUR 14 miljoen over – details van de deal zijn nooit bekendgemaakt. Sindsdien schreef DPA elk jaar versneld op het dochtermerk af: de laatste impairment dateert van 2009 en bedroeg ruim EUR 2 miljoen.

Uit de notulen blijkt ook hoe ongelukkig de aandeelhouders met DPA geweest zijn. Tip voor de kenners van het bedrijf: lees vanaf pagina 5. Het verslag bevat informatie over het vertrek van CEO Roland van der Hoek, CFO Jan van Duijn en de mislukte deal met WR Leading in Finance. Vooral voormalig CFO Van Duijn moet het in de notulen ontgelden en het lijkt erop dat hij om eind vorig jaar gedwongen is afstand te doen van zijn riante exitregeling. Ook leverden beide bestuurders fors salaris in.

‘Langs het randje van de afgrond’
Het beslissende moment voor het bedrijf bleek in november 2009. In die maand, zo staat herhaaldelijk opgemerkt in de notulen, ging het goed mis bij DPA. De commissarissen (en dus niet de bestuurders) ontdekten een acuut tekort van EUR 3 miljoen, en omdat het bedrijf de bankafspraken niet meer kon nakomen, was een razendsnelle onderhandse injectie van drie grootaandeelhouders nodig. Het bleek de redding voor het bedrijf. In de woorden van Van der Hoek: ‘November was een hele kritische [sic] maand voor DPA.’ Een grootaandeelhouder stelde dat DPA ‘langs het randje van de afgrond’ ging.

DPA heeft alle reden om te hopen dat 2010 een beter jaar wordt. Niet alleen is het management vervangen, tijdens de bewuste ava gingen de zittende aandeelhouders akkoord met een injectie door het Project Holland Fonds, waarin oud-USG-topman Ron Icke zitting heeft. Die injectie à EUR 9 miljoen ging gepaard met een forse verwatering van het aandeel. Op naar betere tijden.

Geef een reactie