ABU: beperkte maar stabiele groei

Logotype ABUVandaag kwam de ABU met het resultaat van de uitzenduren over periode 7 (week 25 – 28) van 2010. En het is wederom een stijging:

In periode 7 (week 25 – 28) groeide het aantal uren met 6% en de uitzendomzet nam toe met 6% ten opzichte van dezelfde periode vorig jaar

Iets hoger dan in de vorige periode dus, toen de groei niet verder kwam dan 4%. Maar nog altijd bijzonder laag voor wat door de goegemeente een economisch herstel wordt genoemd. Tenslotte is deze groei gemeten ten opzichte van periode 7 in 2009. Toen het volume aan uitzenduren met 26% kromp. Alleen periode 5 van 2009 liet een grotere krimp zien (-28%).

In onderstaande grafiek is de procentuele toe- of afname over de 13 periodes van de jaren 2008 t/m 2010 weergegeven:

Volume aan uitzenduren Nederland: 2008 t/m 2010

Volume aan uitzenduren Nederland: 2008 t/m 2010

Het is overduidelijk zichtbaar dat de hoogte van de groei in de afgelopen drie periodes direct kan worden gerelateerd aan de krimp in de overeenkomstige periodes in het vorige jaar. Periode 5 in 2009 liet de grootste krimp zien; periode 5 in 2010 liet als een gevolg daarvan de grootste groei zien. Periode 4 in 2009 liet de kleinste krimp zien, periode 4 in 2010 laat de kleinste groei zien.

Met andere woorden, er lijkt sprake te zijn van een beperkte maar stabiele groei van het volume aan uitzenduren in de afgelopen drie periode. En dat is in ieder geval een prettig gegeven, hoewel het volume aan uitzenduren nog extreem ver van het volume in 2007 ligt. Meer dan twee jaar aan kaalslag heeft hier wel voor gezorgd…

De seizoensgecorrigeerde trend is nog altijd negatief maar gaat gestaag omhoog. Het lijkt er echter op dat het nog minstens 3 – 4 periodes zal duren voordat de trend weer positief gaat worden:

Voortschrijdend jaargemiddelde uitzendvolume  (2007 – 2010)

Voortschrijdend jaargemiddelde uitzendvolume  (2007 – 2010)

Ontwikkelingen per sector
Ook in deze periode is de industriële sector de grootste groeier met een groei van 19% in het volume aan uitzenduren. Dat is knap, maar steekt schril af tegen de 26% van de vorige periode. Maar ook hier ligt de oorzaak van dit verschil vooral in de overeenkomstige periode van 2009.

De sector Industrie steekt nu wel met kop en schouders boven de andere sectoren uit; zoals in onderstaande figuur goed kan worden gezien:

Voortschrijdend jaargemiddelde uitzendvolume (2007 – 2010) per sector

Voortschrijdend jaargemiddelde uitzendvolume (2007 – 2010) per sector

Het leidt nauwelijks nog twijfel dat de sector Industrie in de volgende periode weer zwarte cijfers kan schrijven; samen met de sector Techniek zijn dit de twee sectoren die een sterke tot zeer sterke groei laten zien. Dit in tegenstelling tot de sectoren Medisch en Administratief die nog altijd krimpen, zij het minder hard dan in voorgaande periodes.

Nawoord
Naar aanleiding van de tegenvallende resultaten van Randstad en USG People in Nederland over het 2e kwartaal van 2010 ben ik nog altijd ambivalent ten aanzien van de betrouwbaarheid van de ABU cijfers. Tenslotte lieten beide uitzenders dalende uitzendomzetten zien over het 2e kwartaal van 2010 ten opzichte van hetzelfde kwartaal in 2009. En dat terwijl ABU slechts stijgende uitzendomzetten laat zien in diezelfde periode. Hoogst merkwaardig.

Navraag bij zowel ABU als Randstad op dit punt leverde no geen bevredigend antwoord op; waardoor ik me nog altijd afvraag of de cijfers van de ABU wel betrouwbaar zijn. Maar daar kom ik nog op terug als ik eindelijk duidelijke antwoorden van ABU en uitzenders heb gekregen. Gezien de kwaliteit van de antwoorden tot nu toe kan dat nog wel even gaan duren…

Geef een antwoord

2 Comments