CBS: de bodem bereikt of zelfs iets voorbij

Vandaag kwam het CBS met de cijfers over het aantal openstaande vacatures in het 2e kwartaal van 2010. En daaruit blijkt dat we de bodem hebben bereikt. Ten aanzien van het aantal onstane vacatures zijn we zelfs aanzienlijk gestegen ten opzichte van het 1e kwartaal van 2010.

CBS: Aantal openstaande vacatures, seizoensgecorrigeerd

CBS: Aantal openstaande vacatures, seizoensgecorrigeerd

Opvallend is de zeer steile val van het aantal openstaande vacatures sinds het 3e kwartaal van 2008. Maar die val stopte in het 3e kwartaal van 2009 en lijkt nu op een bodem te zijn aanbeland. Een positief signaal voor de arbeidsmarkt. En op basis van bovenstaande figuur ook nog eens ver verwijderd van de diepere dalein in 1997 en 2003. De belangrijkste vraag is nu of en zo ja hoe snel het herstel zal komen. De zeer onzekere economische vooruitzichten maken dit tot een bijzonder complexe vraag.

Bake-off: CBS en JobFeed
Een interessante vergelijking is de ontwikkeling van ontstane vacatures volgens CBS en nieuwe vacatures volgens JobFeed. De aantallen verschillen behoorlijk, daarom laat ik de procentuele verandering ten opzichte van het 1e kwartaal van 2008 (=100%) zien:

Ontwikkeling vacaturevolume volgens CBS (ontstane vacatures) en JobFeed (nieuwe vacatures), 2008 - 2010

Ontwikkeling vacaturevolume volgens CBS (ontstane vacatures) en JobFeed (nieuwe vacatures), 2008 – 2010

Volgens het CBS is het aantal ontstane/nieuwe vacatures iin de periode eind 2008 – begin 2009 dus dieper ingezakt dan volgens JobFeed. Vervolgens is volgens CBS sinds Q4 van 2009 een stijging waar te nemen. Eerst heel voorzichtig maar in het afgelopen kwartaal aanzienlijk sterker (maar liefst 10,4%!). Waarbij de beide lijnen overigens zeer dicht bij elkaar komen.

Gecorrigeerd voor eventuele seizoensinvloeden ziet het beeld er als volgt uit:

Ontwikkeling vacaturevolume CBS (rood) en JobFeed (blauw), 2008 – 2010

Ontwikkeling vacaturevolume CBS (rood) en JobFeed (blauw), 2008 – 2010

De trends zijn dus duidelijk verschillend; waar CBS een opgaande lijn vertoond is volgens JobFeed nog altijd een dalende lijn te zien. Een interessant, en vervelend, verschil. Want wat is nu de werkelijke trend? De cijfers van CBS zijn gebaseerd op zeer uitgebreid onderzoek onder werkgevers; de cijfers van Jobfeed zijn gebaseerd op een nog uitgebreidere spidering van het Nederlandse web op zoek naar vacatures.

Ik ben geneigd harde data (en dus JobFeed) eerder te vertrouwen dan het geaggregeerde beeld van een steekproef. Op basis daarvan ga ik er dus vanuit dat er nog steeds sprake is van een krimp van het vacaturevolume in Nederland. Maar met enige voorzichtigheid, want de onderzoeksmethode van het CBS is van een totaal andere kwaliteit dan het gemiddelde zelfbevlekkende onderzoek van een uitzender of vacaturesite. En daarmee van een aanzienlijk hogere betrouwbaarheid.

De koninklijke weg is natuurlijk zeggen dat de waarheid ergens in het midden ligt. Maar dat voegt niets toe, vooral omdat het om de trend gaat; en die is tegengesteld. Bijzonder onaangenaam als de data staakt. Het betekent dat we nog een kwartaal moeten wachten. So be it…

Ter volledigheid, hier ook nog even een beeld van CBS over de drie criteria die het bureau volgt; het aantal openstaande, onstane en vervulde vacatures:

CBS: Aantal openstaande, onstane en vervulde vacatures per kwartaal, 2007 - 2010

CBS: Aantal openstaande, onstane en vervulde vacatures per kwartaal, 2007 – 2010

Geef een reactie