Jongerius blaat contraproductief

Agnes Jongerius Verleden week was er een bijzondere, of beter gezegd bizarre, uitspraak van FNV-voorzitter Agnes Jongerius over de voorgenomen samenwerking tussen het UWV en de ABU. Jongerius is namelijk van mening dat uitzendbureaus moeten betalen voor het adressenbestand met werklozen die ze via het UWV in handen krijgen. Haar redenatie achter deze uitspraak? De volgende:

We moeten niet de uitzendbranche met publiek geld betalen om geld te gaan verdienen.

Is er nou werkelijk niemand die haar kan souffleren dat ze met dit soort krakende onzin haar eigen imago en dat van de vakbond alleen maar kwaad doet?

In plaats van het plan van UWV en ABU op haar merites te beschouwen maakt Jongerius er een financieel issue van en tevens een kwestie van machtspolitiek:

Ik vraag me af waarom dit nu naar buiten komt. Zeker als je weet dat de twee partijen die nu onderhandelen over het vormen van een kabinet, VVD en CDA, niet direct grote affiniteit hebben met UWV. Bovendien is er een groot gat in de begroting. Als je dan nu laat zien dat een deel van arbeidsbemiddeling ook door commerciële partijen kan worden gedaan, zet je jezelf als UWV niet echt sterk neer.

En over dat financiele issue heeft ze ook dit nog te melden:

Hier krijgt een commerciële partij zonder inspanning een heel klantenbestand in handen. Ik neem aan dat de uitzendbureaus nog steeds een vergoeding betaald krijgen als ze iemand een baan bezorgen. Dat is publiek geld. Voor UWV is het bemiddelen van deze mensen geen business, maar voor de uitzendbureaus wél. Dat moet je niet zo makkelijk gratis weggeven. Daar moeten ze dan ook voor betalen

Dit is overigens een volstrekt onjuiste voorstelling van zaken. Uitzenders krijgen niet een heel klantenbestand in handen. Ze krijgen mensen aan het bureau die ze actief moeten bemiddelen. Dat is hun vak, dus dat horen ze te kunnen doen. Maar het uitoefenen van dat vak kost ook geld.

Verder heeft het UWV WERKbedrijf, en daarvoor het CWI, al jarenlang plannen om binnen de kantoren de werkzoekenden direct in contact te brengen met aanbieders van werk. Dit is integraal onderdeel van het concept van het Werkplein waar de werkzoekende of werkloze meerdere mogelijkheden krijgt aangeboden.

Daarnaast heeft het UWV WERKbedrijf als taak om de schadelast voor de BV Nederland zo laag mogelijk te houden. Simpel gezegd, minimaliseer de kosten voor de WW door werklozen zo snel mogelijk weer aan het werk te krijgen. Als uitzenders hierbij kunnen helpen door eenvoudig bemiddelbare werklozen weer snel aan een nieuwe baan te helpen dan is de BV Nederland daarbij gebaat. Dat scheelt publiek geld!

Maar niet volgens Jongerius die ouderwets de oorlogstrom roert. Nee, achterhaalde machtspolitiek en een volledig gebrek aan rekenkundig vermogen zijn haar wapens. Die verdraaide uitzenders gaan er met publiek geld vandoor, en tegelijkertijd maakt UWV zich overbodig. Schande!

Ik zou daar tegenover willen stellen: Hulde! Hulde aan het UWV WERKbedrijf en de ABU om een dergelijk logische en pragmatische samenwerking aan te gaan. Waarbij ik overigens van harte hoop dat een deel van het UWV WERKbedrijf aantoonbaar overbodig zou zijn. Want dat komt de BV Nederland ten goede!

Als de uitzenders nou ook nog eens de vacatures van Werk.nl overnemen en het zoek- en sollicatieproces verbeteren dan kan ook die publieke kostenpost worden geschrapt. Of zou Jongerius hier nog een bizar argument in het voordeel van Werk.nl weten te verzinnen?

Het is een feit dat de vakbond in Nederland aan belang inboet. Dit is een simpel demografisch gegeven; de oudere garde heeft het belang van de vakbond nog aan den lijve meegemaakt, de jongeren hebben de verworvenheden gekregen. Maar uitspraken zoals van Jongerius zorgen ervoor dat de vakbond wel eens een stuk sneller zou kunnen krimpen dan puur op basis van demografische ontwikkelingen mag worden verwacht.

Geef een antwoord

5 Comments
 • Dirk Goossens
  says:

  Kom op Marc, niet meteen zo kritisch, eerst het idee onderzoeken.

  Dus niet flauw focussen op de efficiëntie van een transparante markt die ervoor zal zorgen dat de premie bij het wegzetten van een werkloze een redelijk peil bereikt.

  Nee, kijk naar de financiële voordelen die vadertje staat kan behalen uit verkoop van de persoonsgegevens van een van onze kwetsbaarste groepen.

  Als je er overheen stapt dat de overheid onze gegevens gaat verpatsen, dan kun je meedenken over winstmaximalisatie. Als de staat winst maakt dan worden wij daar immers allemaal beter van. Prijsdifferentiatie ligt in het verschiet.

  Het UWV-pluspakket zal dan bestaan uit gegevens van verse werklozen met een geringe afstand tot de arbeidsmarkt, vooral jonge blanke mannen met een goede opleiding. Dit pakket zal in de praktijk alleen te betalen zijn door de grotere uitzenders met voldoende financiële armslag.

  Het basispakket, nice price, zal gegevens bevatten van de gemiddelde werkloze. Zit al iets langer thuis, is misschien vrouw of tweede generatie allochtoon…

  Tot slot het afbraakgeprijsde pakket onaantrekkelijken,het granieten bestand. Vooral gehandicapte Marokkaanse vrouwen op leeftijd uit Oost-Groningen met een taalachterstand en een crimineel verleden. Elke beginnende avonturier in bemiddelingsland zal aanschaf van deze gegevens kunnen betalen.

  Ik voorspel een gouden toekomst voor aanbieders van thuiswerkoplichterij.

  • Marc Drees
   says:

   Weer een bijzonder fraai stukje proza.
    
   Overigens moest ik spontaan denken aan de NV Databank die de gegevens die je als bedrijf wettelijk moet laten registreren vervolgens aan de achterkant voor een kapitaal verkoopt.

 • Arno
  says:

  Jongerius vergeet dat de FNV (als één van de leden van het tripartite bestuur van Arbeidsvoorziening) aan de wieg stond van de grootste geldmachine ooit binnen SoZAWe: uitzendbureau START. Pure concurrentievervalsing , want een stichting en dus geen vpb verplichting. Zaten *in* de arbeidsbureaus en visten daar mensen uit de bestanden zonder dat ze ingeschreven stonden bij START. Het geld klotste tegen de plinten omhoog.

  • Rob van Elburg
   says:

   Heb als intercedent bij START  in die tijd zelfs nog geld terug gebracht naar inleners. Ook toen was vercommercialisering van de arbeidsbureau ingeschrevenen dagelijks voer tot discussie.

   ’t Verbaast mij eigenlijk nog het meest dat dit 20 jaar na dato nog nieuws is. Geeft mij inziens alleen maar aan hoe onwijs star deze branche is.