CBS: werkloosheid stijgt en daalt…

Logotype CBS Dit is de tweede maand dat CBS de werkloosheidscijfers presenteert op basis van maandresultaten, in plaats van driemaandsresultaten. Het persbericht van CBS voor de maand juli draagt de titel: Werkloosheid blijft afnemen; maar het werkloosheidspercentage voor de afgelopen maand is gestegen; van 5,6% naar 5,7%. Confused? Enigszins, maar dat komt omdat CBS zich wat onhandig uitdrukt.

Want die 5,7% is het werkloosheidspercentage als niet voor seizoensinvloeden wordt gecorrigeerd. Waarbij CBS vergeet te vermelden wat het werkloosheidspercentage is als daar wel voor wordt gecorrigeerd. En wat bizar persbericht dus, althans voor diegenen die de moeite nemen om het te lezen. Anders neem je die uitspraak van een dalende werkloosheid gewoon voor zoete koek.

Om aan alle verwarring een einde te maken laat ik dus maar even de ontwikkeling van de werkloosheid zien waarbij geen correctie voor seizoensinvloeden is gemaakt, inclusief een voortschrijdend jaargemiddelde waarbij de gemiddelde werkloosheid van 12 opeenvolgende maanden wordt getoond in het midden van de 12 maandsrange:

Werkloosheids% niet voor seizoen gecorrigeerd (CBS), en voortschrijdend jaargemiddelde (2008 – 2010)

Werkloosheids% niet voor seizoen gecorrigeerd (CBS), en voortschrijdend jaargemiddelde (2008 – 2010)

De laatste maanden laten een nogal heftige schommeling voor de niet-gecorrigeerde werkloosheid zien; een voortschrijdend 12-maands gemiddelde geeft echter nog altijd een licht stijgende trend aan. En een dergelijke trend is relevanter voor een langere termijn beeld dan die maand-op-maand schommelingen van de niet-gecorrigeerde data.

CBS heeft, tot deze maand, ook een voor seizoensinvloeden gecorrigeerd werkloosheidspercentage; maar zoals uit bovenstaande grafiek al kan worden opgemaakt is in een periode waarin de werkloosheid zo snel is gegroeid de impact van seizoenen totaal afwijkend. Met andere woorden, een seizoenscorrectie kan de cijfers wel eens minder duidelijk maken in plaats van duidelijker als de achterliggende periode een sterk afwijkend patroon laat zien. In zo’n geval is een voortschrijdend jaargemiddelde in ieder geval een betere indicator van een eventuele trend.

En op basis van bovenstaand resultaat lijkt het dan ook beter om nog geen daling van de werkloosheid uit te roepen, wat het CBS nu overigens wel doet. Enigszins prematuur lijkt me zo. Laten we maar even rustig de resultaten van de komende maanden afwachten voordat we de champagne open gaan trekken…

Geef een antwoord