Zijn (e-mails van) Monsterboard accounts gelekt?

Logo MonsterboardEen kleine week geleden gaven via Twitter een tweetal (ex-) Monsterboard gebruikers onafhankelijk van elkaar aan spam te hebben ontvangen op een e-mail adres wat zij exclusief voor hun Monsterboard account gebruikten. Daar gaat de onderzoeksradar natuurlijk meteen van in de alarmstand. Tijd voor enig nader speurwerk.

Waarbij ik achtereenvolgens het registratieproces van Monsterboard heb bekeken, de hardheid van de argumenten van de betreffende Monsterboard gebruikers heb beoordeeld, Monsterboard om een reactie heb gevraagd en de potentiele spammer heb bekeken. En als laatste er ook nog even een verhaaltje van gemaakt. Dit verhaaltje dus.

Maar eerst, waar gaat het eigenlijk om?
Op Twitter gaven twee Monsterboard gebruikers onafhankelijk maar kort achter elkaar aan dat ze door Monsterboard waren gespamd. Het was overigens niet Monsterboard die spam had verzonden maar trips4vips.com. Maar de spam zou volgens de twee Monsterboard gebruikers zijn gezonden naar een e-mail adres wat beiden uitsluitend voor hun Monsterboard account gebruikten.

Op basis van hun verslag lijkt het er in eerste aanleg op dat Monsterboard e-mails van gebruikers heeft verkocht. Dat zou natuurlijk volstrekt onfatsoenlijk zijn. Maar is het ook waar? Of is er iets anders, en mogelijk ergers, aan de hand?

Het registratieproces op Monsterboard
Om te zien of je als gebruiker misschien ongemerkt accoord gaat met ‘spam’ heb ik eerst eens het registratieproces van Monsterboard bekeken. En daar kom je als werkzoeker onder meer dit scherm tegen:

Monsterboard | Registratie, stap 2

De site biedt keurig een actieve opt-in voor een drietal checkboxes. Dat is op zich heel netjes. Maar wat mij opvalt is dat de commerciele opt-in (Aanbiedingen van partners van Monsterboard.nl) keurig gesandwiched zit tussen een tweetal poteniteel relevantie opties voor werkzoekers. En ik durf te wedden dat dit zeer bewust is gedaan, waardoor de werkzoeker verleid wordt tot het aanklikken van alledrie de checkboxes. Onder het motto: Waarom niet wat extra centjes verdienen over de rug van werkzoekers?

De Monsterboard gebruikers
Vanwege de nogal slinkse manier waarop Monsterboard gebruikers probeert te exploiteren heb ik aan beide klagende Monsterboard gebruikers de volgende vraag gesteld:

Heb je tijdens registratie bij Monsterboard soms de checkbox "Aanbiedingen van partners van Monsterboard.nl" aangevinkt?

Een moeilijke vraag om te beantwoorden. Tenslotte onthou je dit soort acties niet altijd. Maar blijkbaar niet in hun geval; want dit zijn de antwoorden die ik terug kreeg:

image

Hmmm… dat geeft toch enig vertrouwen. Deze twee gebruikers lijken zich duidelijk bewust van wat ze hebben gedaan. Wat natuurlijk ook al blijkt uit het feit dat ze een specifiek e-mail adres hebben gebruikt om zich bij Monsterboard te registreren.

De overige partijen
Omdat dit vraag- en antwoordspel zich over Twitter afspeelt mengt het webcare team van Monsterboard zich al snel in de discussie:

image

Ik weet niet of de anderen contact hebben gezocht met Monsterboard, maar ik heb een korte vraag aan het webcare team gesteld: Is er iets misgegaan bij het verstrekken van e-mail adressen? Hier kreeg ik pas een paar uur later de volgende reactie op: @marcdrees We zijn het aan het uitzoeken, tnx!

Ondertussen was de bron van de irritatie getraceerd; een bedrijf genaamd trips4vips.com. Meer mensen hadden via Twitter hun ongenoegen over de spamactie van dit bedrijf geuit; zonder een relatie met Monsterboard te leggen. Waarbij de vraag zich natuurlijk opdrong hoe trips4vips.com aan de e-mail adressen was gekomen. Tijd voor een vraag aan dit bedrijf:

Heeft u recent uit naam van trips4vips een e-mail campagne verstuurd, onder meer naar e-mail adressen afkomstig van Monsterboard?

Indien dit het geval is, kunt u mij dan aangeven hoe u in het bezit van deze e-mail adressen bent gekomen?

De aanleiding voor beide vragen is een tweetal klachten via Twitter waarbij gebruikers met een exclusief voor Monsterboard aangemaakt e-mail adres zich beklagen over het feit dat ze hier een promotie van trips4vips op hebben ontvangen.

Deze vragen worden ook voorgelegd aan Monsterboard

Deze vraag is op maandag 16 augustus verstuurd; maar ik heb tot op heden geen reactie ontvangen.

Het gebrek aan transparantie
Tevens heb ik op dezelfde maandag contact gezocht met Monsterboard, en daar kreeg ik op mijn vragen het volgende antwoord:

We hebben de meldingen op Twitter en jouw reacties gezien. Onze privacy regels zijn zeer strikt en we verkopen geen e-mail adressen.

Ons Legal & Fraude team is het aan het onderzoeken.

Duidelijke taal en prompte actie. Een goede ontwikkeling. Maar aangezien je hier natuurlijk heel snel antwoorden op kan vinden, word ik ongeduldig. En vraag de volgende dag of er al iets meer bekend is. Waarbij ik nog een dag later de volgende reactie krijg:

Onze fraude afdeling heeft de betrokken partijen benaderd en er is een e-mail opgesteld aan werkzoekenden die bij ons aangeven de e-mail te hebben ontvangen. 

Ja, als beide partijen zijn benaderd dan moet er natuurlijk al veel meer bekend zijn. En wat is er precies gevraagd en gemaild. Dus stuur ik de volgende reactie: Het blijft mij nog wat te diffuus. Betekent het dat betrokken partijen de e-mails via Monsterboard hebben bemachtigd maar daar onjuist mee zijn omgegaan? En wat heeft Monsterboard in de e-mail aan de werkzoekenden gezet?

Helaas, dit is het antwoord:

Ik kan het me voorstellen. Ik kan je alleen op dit moment niet meer informatie geven. Ons Fraude en Legal team verricht onderzoek en neemt eventuele stappen waar nodig.

Met andere woorden, ik krijg op geen van mijn twee vragen een inhoudelijk antwoord. Slechts een herhaling van een eerdere reactie met de woorden in een iets andere volgorde…

De stand van zaken
Met dit gebrek aan transparantie wekt Monsterboard de indruk iets te verbergen. Want waarom kan er niet meer duidelijkheid worden gegeven over een situatie waarbij er mogelijk misbruik is gemaakt van gegevens van werkzoekers die, volgens diezelfde werkzoekers, uitsluitend bij Monsterboard bekend zouden moeten zijn? En wat is er aan die werkzoekers gestuurd en zijn daar al reactie op ontvangen. En wat zijn de bevindingen van het Fraude en Legal team?

Er is hier sprake van mogelijk misbruik van gegevens die werkzoekers aan Monsterboard hebben toevertrouwd. Daar past geen geheimzinnigheid van de kant van Monsterboard maar juist volledige openheid. Ik ga er vanuit dat deze zo snel mogelijk gaat komen. Zo niet, dan moet ik er maar uitgebreid naar op zoek gaan. Eenieder die iets meer licht op de zaak kan laten schijnen is daarom van harte uitgenodigd om contact met me op te nemen!

Geef een reactie

1 Comment
  • Franklin
    says:

    Ik en mijn vriendin ontvangen sinds kort ook Nederlandstalige spam op email-adressen die we vrijwel exclusief op Monsterboard.nl gebruiken. Nu kan ik niet met 100% zekerheid vaststellen dat de route van de spam via Monsterboard.nl is gelopen, maar ik moest wel meteen in die richting denken omdat dat eigenlijk de enige site is waar we allebei geregistreerd zijn met de twee bewuste email-adressen.
    Is er intussen meer bekend?