Randstad Frankrijk: marge herstelt, omzet blijft achter

flag_france Nu alle grote uitzenders de halfjaarcijfers hebben bekendgemaakt, is het tijd voor een paar analyses. Allereerst de Franse markt – de meest geconsolideerde uitzendmarkt van de wereld. De top twee ligt er al jaren vast: Adecco op 1, Manpower op 2. Sinds Randstad Vedior overnam, is dat fusiebedrijf een stevige nummer 3 in Frankrijk. Het verwerven van een stevige positie in de Franse markt was een van de belangrijkste redenen waarmee die overname werd bepleit.

Toch kwakkelt Randstad al ruim twee jaar in Frankrijk. De integratie van Vedior BIS liet vanwege het Franse arbeidsrecht een halfjaar op zich wachten – Randstad kon pas vorig jaar januari beginnen met integreren en reorganiseren. Sindsdien bleef de groei ver achter op de concurrentie. Inmiddels is Randstad bezig de eigen ‘inhouse-formule’ – Randstadkantoren bij de klant in fabriek, magazijn of werkplaats – over het oude Vediorbis-netwerk ‘uit te rollen.’ Totnogtoe kost dat omzet en marktaandeel.

En uit de laatste cijfers blijkt de achterstand nog niet ingehaald. Ook in het tweede kwartaal verloor Randstad Frans marktaandeel aan Adecco en vooral aan Manpower, zo blijkt uit deze grafiek.

Organische omzetgroei (in procenten) ten opzichte van hetzelfde kwartaal een jaar eerder

Organische omzetgroei (in procenten) ten opzichte van hetzelfde kwartaal een jaar eerder

Het gat gedicht
Toch zijn er lichtpuntjes. Topman Ben Noteboom maakte bij de halfjaarcijfers bekend dat het gat met de markt nauwer werd en dat Randstad de achterstand op zijn concurrenten in juni had ingehaald. Er zit niets anders op hem op zijn woord te geloven – het resultaat in grafiekvorm zullen we pas na de derdekwartaalcijfers kunnen zien.

Maar er is nog een tweede reden tot juichen voor Noteboom. Want onder de streep heeft Randstad in ieder geval Manpower verslagen. Er stromen sinds deze lente weer luttele tientallen milljoenen euro’s van Frankrijk naar Diemen. De marge zit sinds het tweede kwartaal in de lift.

Omzet en EBITA-marge Randstad Frankrijk.

Omzet en EBITA-marge Randstad Frankrijk

Voor het grootste deel heeft die margegroei te maken met een wijziging van het Franse belastingstelsel. Alle uitzenders rapporteren voortaan een deel van hun vroegere kosten als belasting. En omdat de belastingen pas later van de marges worden afgetrokken, stijgt de marge – al verdient geen uitzender daar direct aan. Maar in werkelijkheid is het nog altijd crisis en zijn de marges nog altijd laag. Doordat Adecco, Manpower en Randstad in hun kwartaalrapportages elk deze wijziging anders in de cijfers verwerken, heb ik de margeontwikkeling vergelijkbaar gemaakt.

De stippellijn geeft de margeontwikkeling zoals die zich had ontwikkeld als het belastingstelsel niet was gewijzigd. De ononderbroken lijn is de werkelijke marge van na de belastingherziening.

Manpower prijsbeuker?
Manpower ziet zijn omzet het snelste groeien. Maar de marge is en blijft relatief laag. Het lijkt erop dat Manpower Frankrijk groeit door te gaan prijsbeuken. Althans, dat blijkt uit deze grafiek.

Omzet en operationele marge Manpower Frankrijk

Omzet en operationele marge Manpower Frankrijk

Marktleider Adecco klimt stabiel uit het Franse dal. Het marktleiderschap van de Zwitsers is in Frankrijk onbedreigd – voorlopig…

Omzet en operationele marge Adecco Frankrijk

Omzet en operationele marge Adecco Frankrijk.

Selpro
Overigens besloot Randstad vorige maand dochter Selpro te verkopen aan het management en een private-equitypartij.  Selpro zette vorig jaar opgeteld 63 miljoen euro om. Als de Franse marktautoriteit akkoord gaat, gaat de verkoop in september door.

Geef een antwoord

1 Comment