Krimpend DPA ziet marge stijgen

Logotype DPA Het gaat nog steeds niet goed in de detacheringsmarkt. Detacheerder DPA zag de omzet in het eerste halfjaar met 29 procent dalen, ten opzichte van dezelfde periode in 2009. Dat zijn tegenvallende cijfers, al heeft het bedrijf wel de tot dusver dalende brutomarge omhoog weten te krijgen. Die steeg van 19,3 procent naar 21,3 procent. Onder de streep bedroeg het verlies EUR 2,5 miljoen.

Wij spraken de nieuwe directeur Martin Delwel over de margestijging. Dat de marge van DPA steeg heeft te maken met de succesvol teruggedrongen leegloop. Daarnaast leunt DPA minder op mantelcontracten bij de overheid. Delwel: ‘Er is een enorme prijsdruk geweest, waardoor partijen tarieven aanbieden op mantelcontracten. Doordat wij niet meedoen aan die prijzenslag, hebben wij onze relatieve marge op peil weten te houden.’

Dankzij de laatste aandelenemissie en injectie van het Project Holland Fonds steeg ook de solvabiliteit. Niettemin maakte DPA vandaag bekend dat het met ‘enkele grootaandeelhouders’ een overeenkomst heeft gesloten voor ‘een kredietfaciliteit van maximaal EUR 3 miljoen.’

Die drie miljoen zullen de komende maanden worden gebruikt, zo stelt het persbericht:

Na het nemen van efficiencymaatregelen in de eerste maanden van het jaar, is de focus nu gericht op groei en rendementsverbetering. Dit betekent een versterking van de marktoriëntatie, door activiteiten te richten op het leveren van toegevoegde waarde aan klanten. Om dit mogelijk te maken is DPA door een aantal grootaandeelhouders een stand-by faciliteit van maximaal € 3 miljoen ter beschikking gesteld. Dit bedrag zal in de komende tijd gefaseerd worden aangewend voor het realiseren van de groei van de huidige organisatie.

De toeschietelijke grootaandeelhouders zijn Janivo en Delta Lloyd, zo bevestigt Delwel.

Negen maanden voor Van der Hoek
Ook liet DPA weten hoeveel vertrokken directeur Roland van der Hoek als exitvergoeding meekreeg. Net als de eerder al vertrokken financieel directeur Jan van Duijn kreeg Van der Hoek een afkoopsom van 9 maandsalarissen. Dat komt volgens onze berekening neer op een totaalbedrag van EUR 187.500 – een berekening die Delwel overigens niet bevestigt.

Geef een antwoord