ABU: slechts een zeer beperkte groei

image Vandaag kwam de ABU met het resultaat van de uitzenduren over periode 8 (week 29 – 32) van 2010. En er is natuurlijk weer een stijging te melden van het resultaat van de grote uitzenders:

In periode 8 (week 29 – 32) groeide het aantal uitzenduren met 5% en de uitzendomzet nam toe met 4% ten opzichte van dezelfde periode vorig jaar

Met andere woorden, een lagere groei in vergelijking met periode 7 (6%) en bepaald geen versnelling van de groei die de collectieve uitzenders toch in hun voorspellingen hadden ‘gezien’. Integendeel, deze groei kan het beste als stagnatie worden omschreven…

In onderstaande grafiek is de procentuele toe- of afname over de 13 periodes van de jaren 2008 t/m 2010 weergegeven:

Volume aan uitzenduren Nederland: 2008 t/m 2010

Volume aan uitzenduren Nederland: 2008 t/m 2010

Voor de nauwkeurige kijkertjes is het beeld overduidelijk. In de afgelopen 4 periodes (5 – 8) is er een sterke correlatie tussen het resultaat van 2009 en het resultaat over dezelfde periode in dit jaar. In periode 5 van 2009 is het resultaat sterk negatief, in 2010 relatief sterk positief. Periode 6 van 2009 laat een minder negatief resultaat zien, het resultaat in 2010 is minder positief. Enzovoort. Ook in periode 8 is die correlatie overduidelijk zichtbaar.

Er is dus sprake van een licht beter resultaat dan 2009, maar er is op geen enkele manier sprake van een versnelling van de groei. Integendeel, ik kan deze resultaatontwikkeling alleen maar duiden als stagnatie. En dat zal dus voor de resultaten over het 3e kwartaal zijn effect niet missen. Dit gaat voor USG People niet veel goeds betekenen…

Ontwikkelingen per sector
Ook in deze periode is de industriële sector de grootste groeier met een groei van 14% in het volume aan uitzenduren. Dat is knap, maar is dus de tweede achtereenvolgende daling; in periode 6 werd nog 26% groei genoteerd, in periode 7 was dat 19% en nu dus ‘slechts’ 14%. Begint het herstel in deze sector alweer uit te doven? Het antwoord zal in de komende periode(s) worden gegeven, want tot op heden zijn de dalende percentages in 2010 perfect te correleren met de kleiner worden negatieve percentages in 2009.

De sector Industrie steekt nu wel met kop en schouders boven de andere sectoren uit; zoals in onderstaande figuur goed kan worden gezien:

Voortschrijdend jaargemiddelde uitzendvolume (2007 – 2010) per sector

Voortschrijdend jaargemiddelde uitzendvolume (2007 – 2010) per sector

Nou, ik had bij de evaluatie van periode 7 nog gesteld dat er nauwelijks twijfel was dat de sector Industrie in periode 8 weer boven de nullijn zou komen. Maar dat is alsnog niet gelukt.  Wat natuurlijk wordt veroorzaakt door de sterk afnemende groei in deze sector.

De sector Administratief lijkt nadrukkelijk in een verlengde dip terecht te komen waar structureel op een volume van –15% aan uitzendbehoefte moet worden gerekend. Dat is dus structureeel 10% – 15% minder omzet voor deze sector. Geen prettig vooruitzicht voor specialisten die dachten dat een lange adem hen wel weer op het oude niveau zou brengen. Dat lijkt voorlopig uitgesloten.

De snelheid van het herstel in de sector Techniek lijkt te vertragen, maar dit kan een eenmalige glitch zijn als gevolg van een nogal afwijkende score in periode 8 van 2009 (-24%) in een fase waarin ver uitsluitend krimppercentages van meer dan 30% werden gerapporteerd.

De sector Medisch kent een nogal grillig herstel, waardoor het onduidelijk is hoe deze sector zich in de komende periode(s) gaan ontwikkelen. De weg naar boven is nog altijd aanwezig, maar in tegenstelling tot de andere sectoren zijn de onderlinggende cijfers zeer variabel.

Nawoord

Hoewel ik nog altijd onzeker ben over de kwaliteit van de data van de ABU geven de cijfers over periode 8 aan dat de uitzenders nog lang niet uit het zware weer zijn. Met de donkere wolken die zich boven de wereldeconomie samentrekken is er ook weinig kans dat uitzenders zich aan het slechte weer kunnen ontworstelen. Integendeel. Het lijkt me verstandig om de stormzeilen bij de hand te houden.

Geef een antwoord

7 Comments
 • valeri berns
  says:

  Weet dat ik ook vaak van ‘ het kijken door een roze bril’  beticht wordt. En ook nu zie ik het weer niet zo somber in als jij, Marc. Als je bedenkt dat inmiddels ook zo’ 30% van de concurrenten weggevaagd is, ligt er voor de overblijvers weer voldoende handel. We doen het werk gewoon met 30 % mensen minder mensen in Recruitmentland en hebben het daarmee druk zat momenteel. Die handel moet je overigens wel nog steeds halen. Er komt idd bijzonder weinig spontaan op je af. Een hoog energieniveau en een beetje opgewekt karakter moet je dus wel hebben;-)
  Daarnaast worden steeds meer kandidaten na 2 jaar recessie ongeduldig en krijgen ze behoefte aan een nieuwe baan/verandering. Wij zien de mobiliteit momenteel echt toenemen, hierdoor ontstaat vanzelf vraag zonder dat daar groei achterzit. Het is natuurlijk even wennen voor veel mensen uit onze branche dat we het daar van moeten hebben. Het gaat nu om je werk goed doen en lange adem hebben.
  Dit is maw idd niet de tijd waarin de zakken snel gevuld worden maar wel van het gericht zoeken naar kansen, het verbeteren van je dienstverlening en daarmee voor het pakken van marktaandeel. Een goede (recruitment) ondernemer snapt dat en stelt zichzelf dat nu tot doel en komt er daardoor er beter uit. Die markt trekt heus wel weer eens echt aan en tot die tijd moeten we het hier mee doen. Daar veranderen al jouw analyses en al dat gesomber niets aan.
  En valt er heus weer aardig geld te verdienen ook in deze markt. YER werft in ieder geval weer volop consultants en ziet de toekomst met vertrouwen tegemoet. Dus wie nog durft en ook positief gestemd is zie http://bit.ly/werkenbijyer
   

  • Marc Drees
   says:

   Volgens mij zie je het nog negatiever dan ik. 30% minder concurrenten, 30% minder mensen en geen uitbreidingsvraag. Dat is feitelijk wat je in jouw reactie stelt.

   Dan zit je dus met nog slechtere cijfers dan ik hierboven presenteer. Met andere woorden, dat zou een nog slechtere marktsituatie betekenen. Dat er hiermee nog altijd een markt is, is evident. Alleen een veel kleinere markt. En tenzij ik een andere taal spreek is dat exact wat ik in bovenstaand artikel betoog. Er is een sterke daling geweest en nu is er feitelijk geen groei te bespeuren.

   Verder probeer ik wel een tegengeluid te laten horen ten opzichte van de echokamer van de traditionele media die uitsluitend persberichten kopieren en halstarrig weigeren om na te denken of iets verder te kijken dan hun ongetwijfeld veel te korte neus. Want natuurlijk is de ABU self-serving, waarbij ze zal proberen slechte cijfers een positieve spin te geven. Wat dus weer naadloos wordt overgenomen door voornoemde traditionele media. Die vervolgens over enkele maanden collectief verbaasd zijn als er stagnatie of zelfs krimp moet worden gemeld. Als er ook maar een lezer van RecruitmentMatters van dergelijk nieuws verbaasd gaat opkijken zal ik die lezer hoogstpersoonlijk de toegang tot dit blog ontzeggen.

 • Michiel Cobben
  says:

  Ik heb techniek gestudeerd en heb wel wat met cijfers, maar meer nog met woorden. ‘Deze groei kun je omschrijen als stagnatie’ is een taalkundige vondst. Feitelijk klopt het niet, wat je met je eigen cijfermateriaal ook bewijst.
  Dank verder voor de vriendelijke woorden, de wijn zal me smaken, zeker omdat ik vandaag weer een mooie opdracht gegund heb gekregen van een klant die vond dat hij ‘het momentum in de markt moest pakken’ en dus wil uitbreiden.
  Dan je allernieuwste blog over de ABU cijfers. Hoewel ik, net als degene die er op reageerde, twijfel of het cynisch is bedoeld, maak ik eruit op op dat jij niet alleen maar azijn drinkt, zoals ik eerder dacht. Proost dan maar!

 • Marc Drees
  says:

  Nu heb je vast niet vooraan gestaan in de rij toen de rekenvaardigheden werden uitgereikt; mogelijk stond je op dat moment in de rij van de roze brilletjes…

  Maar ik zou er geen fles wijn op opentrekken, laat staan een extra lekkere (overigens, drink je dan standaard minder lekkere wijn?).

  Laat ik het proberen zo simpel mogelijk uit te leggen:

  Ik neem de periodes 5 – 8 van 2008 als referentie. Daarmee zet ik het volume van uitzenduren op 100% voor elk van die 4 periodes. In 2009 zakte de markt radicaal in en dat levert de volgende index op voor de vier periodes:

  Periode 5: 72%
  Periode 6: 76%
  Periode 7: 74%
  Periode 8: 78%

  Laten we dus maar zeggen dat de markt voor bovengenoemde periodes in 2009 gemiddeld met 25% in elkaar is gezakt ten opzichte van dezelfde periodes in 2008. Een slachting…

  Maar hoe ziet de index er uit voor deze periodes in 2010? Is het alvast champagnetijd? Nou, even rustig aan:

  Periode 5: 78%
  Periode 6: 79%
  Periode 7: 78%
  Periode 8: 82%

  Goed, het volume aan uitzenduren is gemiddeld zo’n 20% lager dan in 2008. Ontegenzeggelijk een verbetering in vergelijking met 2009, maar nog altijd een gruwelijk lage score. Niet bepaald eentje om van te juichen, tenzij je masochist bent.

  En nog veel belangrijker, er is over deze vier periodes geen duidelijke trend te ontdekken in de juiste richting. Vandaar het woord stagnatie. Er is geen groei, er is een stabiel laag (maar niet zo laag als in 2009) volume aan uitzenduren. In een periode van herstel verwacht je overigens een significant ander beeld.

  Ik gun je een extra lekkere wijn van harte. Maar als de reden om die fles open te trekken is vanwege deze cijfers, dan heb je er niets van begrepen.

 • Michiel Cobben
  says:

  Marc,
  ‘deze groei kan het beste als stagnatie omschreven worden’.
  Persoonlijk vind ik dit de beste Dreesiaanse analyse van de cijfers over de arbeidsmarkt die ik ooit gelezen heb. Maar ik volg je dan ook pas een half jaar.
  Keep up the good work. 5% groei, ik trek vanavond een extra lekkere fles wijn open. 5%, yessss! Proost.