De case van de ontslagen medewerker en het bedrijfsgeheim

Mark Hurd Twee dagen geleden ontstond commotie in de bestuurskamer van HP, hun recentelijk weggestuurde ex-CEO Mark Hurd bleek aangenomen te zijn als troonopvolger van Larry Ellison (oprichter en CEO) bij Oracle. Meteen kondigde HP aan haar ex-CEO voor het gerecht te dagen om te voorkomen dat bedrijfsgeheimen van HP bij Oracle op de bestuurstafel belanden. HP wil niet dat Hurd in dienst komt bij Oracle.

Dit lijkt me een lastige juridische case, in Nederland is een concurrentiebeding de afgelopen decennia minder waard geworden door jurisprudentie. In de meeste gevallen schaart de rechter zich achter het individu en diens vrijheid om zich over de arbeidsmarkt te begeven. In dit geval is het extra saillant omdat de raad van Commissarissen van HP zelf heeft aangedrongen op het vertrek van Hurd, hij is niet geheel uit vrije wil weggegaan.

Dus eerst wordt hij tegen zijn wens ontslagen bij zijn werkgever en vervolgens wil diezelfde (ex-) werkgever hem beletten bij een andere werkgever in dienst te treden. Overigens heeft hij een ‘separation agreement‘ getekend waarin in artikel 5 expliciet wordt vermeld dat ‘protective covenants’ voor 24 maanden stand houden zoals eerder overeengekomen. En is hij natuurlijk een CEO die minder kwetsbaar is dan de gemiddelde werknemer in een bedrijf.

Wordt ongetwijfeld vervolgd!

Dit gastblog is geschreven door Arno Bouwens, onder meer initiatiefnemer van Friendhunter en TalentTracker

Geef een antwoord