Monsterboard virtual job fair: een eerste evaluatie

Monsterboard virtual job fair Hoewel de Monsterboard virtual job fair nog ‘druk’ bezig is (om 11 uur ‘s ochtends zijn 5 van de 31 stands bemensd…) lijkt het tijd om een eerste balans op te maken. Dit is mogelijk dankzij de nodige tweets waar Monsterboard medewerkers relevante getallen de wereld in twitterden.

En dat maakt enig basaal rekenwerk mogelijk waarbij de balans ten gunste van de virtual job fair lijkt uit te vallen. Op zich een verrassende conclusie, maar ik kan me nog de relatieve hype rondom Clickbeurs herinneren. Een hype die in twee jaar tijd tot een bust leidde. Wat op zich nog niets zegt over de toekomst van de virtual job fair. Of toch wel…?

Rekenen voor beginners
Er zijn in totaal 31 standhouders actief, met in totaal 578 vacatures. Dat zijn dus ruim 18 vacatures per standhouder. Die vacatures zijn gedurende 6 dagen zichtbaar geweest. Plaatsing van 15 – 29 vacatures op Monsterboard kost EUR 359,00 per vacature, maar dat is gedurende 60 dagen. Het plaatsen van die ruim 18 vacatures op de virtual job fair zou dus 18 * (EUR 359/10) = EUR 669,40 moeten kosten. Een beursstand was ruim twee keer zo prijzig: EUR 1.500,00. Maar wacht even, de vacatures van de standhouders staan (al) op Monsterboard. Zouden deze bedrijven dus niet alleen voor de vacatures maar ook voor de beurs hebben moeten betalen? Dat zou de boel wel heel erg duur maken. Maar dat hangt natuurlijk ook weer af van het rendement, en dat is bepaald niet slecht!

Op maandag 6 september rapporteerde Monsterboard vol trots dat er 7.347 bezoeken waren geweest. Laten we eens aardig zijn en aannemen dat het aantal bezoeken gedurende zes dagen op 7.000 per dag gaat uitkomen (onwaarschijnlijk, maar laat niemand ooit zeggen dat ik Monsterboard geen warm hart toedraag…). Dat komt dus uit op 42.000 bezoeken. Oftewel, bijna 73 bezoeken per vacature. Dat is dus tussen de EUR 1,15 en EUR 1,66 per bezoek afhankelijk of de prijs van de beurs inclusief danwel exclusief de geplaatste vacatures was.

Monsterboard heeft 1.800.000 bezoeken per maand en biedt 18.000 vacatures aan. Da’s een simpele rekensom; 100 bezoeken per vacature, per maand. Omdat vacatures 60 dagen online staan komt dit dus op een totaal van 200 bezoeken per vacature; oftewel 200/60 = 3,3 bezoeken per dag. Op de virtual job fair is dat 73/6 = 12,2 bezoeken per dag. Een factor 4 hoger.  Met andere woorden, het aantal bezoeken per vacature ligt veel hoger op de virtual job fair.

Het vervelende is dat ik weliswaar weet dat een werkzoeker gemiddeld 1,5 – 2 vacatures per bezoek aan een vacaturesite bekijkt, maar er is geen informatie over het aantal views op de virtual job fair. Omdat de toegankelijkheid per vacature op de virtual job fair veel lager is dan bij Monsterboard ligt het in de rede te verwachten dat er per bezoek minder vacatures zijn bekeken. Daar staat echter tegenover dat een bezoeker meer tijd investeert op de virtual job fair. En daardoor mogelijk alsnog meer vacatures bekijkt. De werkelijkheid laat hier echter op zich wachten.

Maar is het aantal bezoeken per vacature nou daadwerkelijk veel hoger op de virtual job fair in vergelijking met de vacaturesite? Nee, natuurlijk niet. Er is namelijk nog zoiets als de ‘versheid’ van de vacature. Het is tenslotte een bekend ‘geheim’ dat een vacature in de eerste week na plaatsing de bulk van het totaal aantal views ontvangt. Dat is tenslotte de reden dat grote vacatureplaatsers (uitzenders, werving & selectiebureaus) hun vacatures met de regelmaat van de klok herplaatsen. Zo lijken ze namelijk weer vers en komen bovenaan het zoekresultaat…

Met deze resultaten is er voor elk wat wils. Monsterboard kan met droge ogen beweren dat de virtual job fair een overdonderend succes was. Tegelijkertijd zijn er voldoende argumenten om aan te tonen dat een eventueel geclaimd succes met ferme korrels zout moeten worden genomen.

To chat or not to chat?
Dan is er de chatfunctie, feitelijk de enige objectieve meerwaarde voor een werkzoeker om naar de virtual job fair te gaan in plaats van naar een vacaturesite. Ook hiervoor is een indicatie aanwezig dankzij de tweetende Monsterboard medewerkers.

Gisteren waren er in totaal 1.518 chatgesprekken geweest. Dat is op een totaal van 25.000 unieke bezoekers (wederom met dank aan Monsterboard). Oftewel 6% van de bezoekers heeft een chatgesprek gevoerd. Of dit bijzonder lage percentage het gevolg is van de haperende chatfunctie of de zeer slechte bezetting van de stands is voor mij niet duidelijk, al heb ik wel een donkerbruin vermoeden:

image

 

Korte overpeinzing
Monsterboard mag haar succes claimen met de virtual job fair. Zoveel is op basis van bovenstaande berekeningen wel duidelijk. Tegelijkertijd heeft de Clickbeurs ervaring geleerd dat een virtual job fair zeer snel sleets kan raken vanuit het perspectief van de bezoeker:

 Totaljobs Clickbeurs: bezoekersaantallen 2006 – 2008

Totaljobs Clickbeurs: bezoekersaantallen 2006 – 2008

De omslachtige interactie vanuit het perspectief van de werkzoeker weegt niet op tegen de tijdelijke aaibaarheid van een dergelijke site. Leuk om te zien, onpraktisch om te gebruiken. Dit groeiende besef zit voor een belangrijk deel achter het ineen storten van de bezoekersaantallen van het Totaljobs Clickbeurs fiasco.

Zoeken naar werk mag best leuk gemaakt worden zolang je een werkzoeker maar niet dwingt zich overmatig in te spannen om bij de juiste partij terecht te komen. En dat is wat Clickbeurs en ook de virtual job fair met elkaar gemeen hebben. Waarbij de werkzoeker niet is veranderd. Ergo…

En dan is er een veel fundamenteler punt. Waarom zou Monsterboard niet een standaard chatfunctie op de eigen vacaturesite kunnen bieden? Is dat niet veel aantrekkelijker voor een werkzoeker? De eenvoud van een vacaturesite gecombineerd met de mogelijkheid van direct contact met het bedrijf? En dan ook nog eens vacatures in het zoekresultaat kunnen sorteren op aan/afwezigheid van een recruiter. Dat zou pas prettig zijn.

De eerste vacaturesite die dit doet zorgt er per direct voor dat de virtual job fair ten grave wordt gedragen. Want zo zorg je er ook nog eens voor dat er een incentive is voor werkgevers om bereikbaar te zijn. In plaats van meer dan 80% van de stands onbemensd te laten…

Geef een antwoord

1 Comment