CBS: Werkloosheid daalt ferm

Logotype CBS Volgens het CBS daalt de niet-gecorrigeerde werkloosheid van 5,7% naar 4,9%. Het aantal werklozen is namelijk van 449.000 naar 386.000 geduikeld; een afname van maar liefst 63.000 werkloze medeburgers! Stop de persen? Niet volgens het CBS, want dit is een normaal seizoenspatroon. Nou… volgens mij is dat niet helemaal correct.

Weliswaar is een forse daling van de werkloosheid in augustus een normaal verschijnsel, maar verleden jaar was er sprake van een daling van 5,2% naar 4,7%. En dat is toch een heel stuk minder indrukwekkend dan dit jaar. Dit jaar is de daling ruim 4% groter dan vorig jaar. Is hier soms iets anders dan de hand?

Helaas geeft CBS al gedurende een aantal maanden geen werkloosheidspercentage voor de gecorrigeerde werkloosheid, dus heb ik maar zelf zitten goochelen met de cijfers van de Nederlandse beroepbevolking (CBS Statline) en de cijfers van CBS over de gecorrigeerde werkloosheid om nog iets van consistente informatie te kunnen vinden. En dat ziet er zo uit:

CBS: Niet gecorrigeerde (grijs) en gecorrigeerde werkloosheidspercentages, 2008 - 2010

CBS: Niet gecorrigeerde (grijs) en gecorrigeerde werkloosheidspercentages, 2008 – 2010

Sinds februari is de werkloosheid dus gedaald van 5,8% naar 5,3%. In slechts een halfjaar tijd is de werkloosheid met een half procent afgenomen. Dat is een enorm steile daling van de werkloosheid in Nederland, een bijzonder moeilijk te verklaren ontwikkeling.

Want hoewel het uitzendvolume in uren natuurlijk wel is gestegen zijn de omzetten van onze grote uitzenders tot en met het tweede kwartaal nog altijd bedroevend slecht. En verder laat het totale vacaturevolume nog geen groei zien. Verder laat de omvang van de beroepsbevolking geen significante verschillen zien. Het is dus volstrekt onduidelijk wat hier aan de hand is.

Wat wel duidelijk is: het CPB lijkt met haar voorspelling van 5¾% voor 2010 wederom de plank zwaar mis te slaan. We zitten voor de 8 maanden van 2010 nu op een gemiddelde van 5,6% en als bovenstaande trend zich doorzet komen we zelfs onder de 5,5% op jaarbasis uit. Ik ben benieuwd met welke prognose CPB binnenkort weer komt. Het is tenslotte september en dat is de maand dat CPB weer eens in de kristallen bol kijkt…

Verantwoording
Op basis van de (kwartaalcijfers) van de omvang van de Nederlandse beroepsbevolking en de niet gecorrigeerde cijfers van de werkloze beroepsbevolking heb ik de omvang van de Nederlandse beroepsbevolking van voor het 3e kwartaal afgeleid. Vervolgens heb ik met de seizoensgecorrigeerde cijfers voor de werkloze beroepsbevolking het gecorrigeerde werkloosheidspercentage berekend.

Geef een antwoord

12 Comments