Corgwell Group bankroet

Corgwell Group HR-dienstverlener Corgwell Group is failliet. Dat blijkt uit het Handelsregister van de Kamer van Koophandel. Het interimbureau annex werving- en selectiekantoor annex bemiddelingsbedrijf voor zzp’ers uit Houten viel afgelopen donderdag om. Carin Schreuder is benoemd tot curator van de bankroete boedel.

Een blik op de laatst gedeponeerde jaarcijfers geeft aan waarom. Corgwell Group kwam voort uit het oude Deloitte Human Capital Group, een interim-managementdochter van het grote accountantsconcern. Na deze aankoop in 2004, volgden in 2006 en 2007 een hele reeks kleine acquisities. Daarvoor ging het bedrijf een lening (à EUR 7,6 miljoen) aan bij Fortis. Toen eind 2009 de markt voor overheidsdetachering en interim-management hard instortte, zette het bedrijf direct een streep door twee van die acquisities: Van der Vat & Roos Partners en Mulder & Tepper. Maar toen moesten de earnouts nog betaald worden.

Tegelijkertijd zag de Corgwell Group de omzet in 2009 meer dan halveren – van EUR 43,8 miljoen in 2008 naar EUR 21,0 miljoen een jaar later.

Daarna volgde het geijkte patroon: een afschrijving van EUR 7 miljoen op goodwill en intellectueel eigendom van de eerdere acquisities, waardoor de solvabiliteit kelderde. Het nettoverlies bedroeg EUR 5,7 miljoen en bij Fortis werden enkele bankiers onrustig.

Opvallend genoeg bevatte het jaarverslag over 2009 – dat 14 juni werd gedeponeerd – nog de volgende verzachtende woorden hierover:

Corgwell Group B.V. heeft ter versterking van haar liquiditeitspositie afspraken gemaakt met de bank over versoepeling van het aflossingsschema in 2010. Met de fiscus is overeenstemming bereikt over het verschuiven van een betalingsverplichting en er heeft een aandelenemissie plaatsgevonden.

Toch is er drie maanden later surseance aangevraagd en bankroet uitgesproken. Wat is er deze zomer gebeurd? En wie trok de stekker eruit? Wordt vervolgd.

Geef een antwoord

7 Comments