De grote vijf: aantallen vacatures

Grote vijf | Positief Deze week is er sprake  van een zeer kleine stijging bij de vijf grootste vacaturesites van Nederland. Er zijn nauwelijks verschuivingen, maar in totaliteit komt de teller net in het zwart uit. Eigenlijk is alleen JobTrack die een waarneembaar verlies laat zien.

Daarmee laten de vijf grote vacaturesites dus een ander beeld zien dan de ontwikkeling van het bruto vacaturevolume. Hier is tenslotte nog altijd sprake van een duidelijke stijging. En ook per regio is er nog steeds een fraai stijgende lijn waar te nemen.

Voor de afgelopen week zijn dit de resultaten:

image 

Hierbij is de kolom Aantal het aantal vacatures dat de vacaturesite zelf opgeeft. De kolom JobFeed is het aantal vacatures dat volgens JobFeed op de vacaturesite zou kunnen staan. Dit aantal is gebaseerd op het aantal nieuwe vacatures dat volgens JobFeed in de afgelopen 60 dagen op de vacaturesite zijn geplaatst.

Geen van de sites komt echt van haar plaats; de meesten laten weliswaar een kleine groei zien. De enige dissonant is JobTrack; deze site zakt met ruim 300 vacatures in. Wat op zichzelf al nauwelijks de moeite van het vermelden waard is.

De overige cijfers
Zo zien de aantallen nieuwe vacatures per week er op dit moment uit voor de grote vijf:

Nieuwe vacatures per week, laatste 52 weken

Nieuwe vacatures per week, laatste 52 weken

Tja, deze week is het een zooitje. Dalende, stijgende en vrijwel gelijk blijvende aantallen; alles zit er deze keer in. Waarbij Werk.nl en Monsterboard beiden een sterke daling laten zien; Vacaturekrant gaat heel licht omlaag. Alleen JobTrack laat een duidelijke groei zien terwijl Nationale Vacaturebank vrijwel gelijk blijft. De grote vijf tezamen zijn echter volledig richtingsloos.

Tevens de grafiek van het vacaturevolume volgens JobFeed:

Vacaturevolume op basis van JobFeed, laatste 52 weken

acaturevolume op basis van JobFeed, laatste 52 weken

Werk.nl laat nog altijd een vrolijk stijgende lijn zien, als is die iets minder steil dan vorige week. Een ook Vacaturekrant laat een stijgende lijn zien. De rest is dalend, waarbij vooral Monsterboard en JobTrack me steeds meer zorgen gaan baren. Is hier soms iets structureels aan de hand?

Geef een antwoord