Monster denkt defensief en dat is niet goed

Monster meldde enkele dagen geleden vol trots dat ze alweer een derde patent had verworven voor 6Sense, haar matching technologie komend vanuit de overname van Trovix. En daarmee laat Monster wederom zien dat ze technologie als het fundament onder haar (nabije) toekomst ziet: technology is leading the business.

Verder is het vooral een zeer defensieve strategie. Door patenten te verzamelen wordt je technologie niet beter; je beoogt slechts te voorkomen dat anderen er met jouw technologie vandoor gaan. Maar in een wereld vol open source software is er steeds minder reden om een software component zo krampachtig te beschermen. Tenzij je er natuurlijk meer dan $ 70 miljoen voor hebt betaald.

Monster announced full of pride a few days ago that they had acquired yet another patent for 6Sense (by now their third), its matching technology coming from the acquisition of Trovix. And with this Monster shows again that they see technology as the bedrock of their (near) future: technology is leading the business.

Furthermore, it is mainly a very defensive strategy. By collecting patents, your technology does not improve, you only aim to prevent others from running off with your technology. But in a world full of open source software there is less and less reason to protect a software component so desperately. Unless of course you have paid more than $ 70 million for it.

En daar zit ook precies de reden voor de verzamelwoede van patenten door Monster. De enorme investering in Trovix moet worden beschermd. Ook al is er geen partij die er iets mee zou willen doen. Tenslotte zijn er zowel ‘gratis’ alternatieven als matching software leveranciers. Beiden kunnen tegen een fractie van (de door Monster gemaakte) kosten functionaliteit bieden die voor de gemiddelde gebruiker niet valt te onderscheiden van de gepatenteerde 6Sense technologie…

Maar Monster maakt van deze defensieve actie een feestje; waarbij natuurlijk Darko Dejanovic (CIO en Head of Product) niet mag ontbreken. En deze man stuntelt met de volgende holle volzin:

This multi-patented recognition reinforces that our semantic search will continue to be the cornerstone in a broader strategy to bring increased efficiency, transform the recruiting process and grow our business.

Oftewel, hij draait de zaak om. Tenslotte was 6Sense was al de cornerstone voor Monster en die cornerstone moet worden beschermd. Maar er staat nog merkwaardigers in bovenstaande zin: transform the recruiting process

Hoezo?

Waarom zou matching technologie het recruitment proces transformeren? Dit kan toch alleen maar door een techneut worden uitgesproken? Matching kan het recruitment proces faciliteren en (aanzienlijk) productiever maken; maar transformeren? En Dejanovic is de man met de hersens bij Monster… Wat zou dat voor de toekomst betekenen?

Voor een blik in die toekomst verwijs ik ook nog even naar een artikel wat later vandaag door Wilbert Geijtenbeek zal worden gepubliceerd op RecruitmentMatters. Het heeft te maken met Adecco, Monster en LinkedIn. En er komt geen 6Sense aan te pas…

And that is exactly the reason for the manic collecting of patents by Monster. The huge investment in Trovix must be protected. Although there is no party who would want to do anything with it. After all, there are both “free” alternatives and matching software suppliers. Both can offer, at a fraction of the cost (made by Monster), functionality which for the average user can’t even be distinguished from the patented 6Sense technology…

But Monster is making a party of this defensive action, one that Darko Dejanovic (CIO and Head of Product) naturally should not miss. And then this man fumbles with the following hollow sentence:

This multi-patented recognition reinforces that our semantic search will continue to be the cornerstone in a broader strategy to bring increased efficiency, transform the recruiting process and grow our business.

In other words, he turns the matter around. After all, 6Sense was already the corner stone for Monster, and that cornerstone must be protected. But there is something more remarkable in the above sentence: transform the recruiting process

How come?

Why would matching technology transform the recruitment process? Surely that can only be deciphered by a true geek? Matching can facilitate the recruitment process and (significantly) make it more productive, but transformation? And Dejanovic is the man with the brains at Monster… What would that mean for the future?

For a glimpse of this future I also refer to an article which will be published by Wilbert Geijtenbeek on RecruitmentMatters later today. It has to do with Adecco, Monster and LinkedIn. And there’s no 6Sense to be seen there…

Geef een antwoord

1 Comment
  • Jaap Roorda
    says:

    Marc, tja dit gebeurt al 3 jaar, al 3 jaar betaal ik graag (marginaal) voor LI omdat ik die meerwaarde er uit haal, Monster en Nat Vaca blijven maar proberen méér geld uit m’n zak te trekken, waarom zou ik? anyone?