Brekend: Herman van Campenhout nieuwe CEO van TMG

Herman van Campenhout De net drie maanden geleden bij USG People vertrokken CEO Herman van Campenhout heeft alweer een nieuwe betrekking. Althans, als het aan de raad van commissarissen van de Telegraaf Media Groep ligt, wordt Van Campenhout vanaf februari 2011 CEO van dat bedrijf. Dat staat in een persbericht dat TMG vandaag nabeurs uitbracht.

Los van het feit dat Van Campenhout met zijn omwille van al dan niet ‘onredelijk ontslag’ forse exitpremie van EUR 1,5 miljoen wel heel erg snel aan een nieuwe functie is gekomen, zal hij toch een ader moeten laten. De vaste bezoldiging van de huidige CEO van TMG, Ad Swartjes, ligt met EUR 526.000 namelijk een stuk lager dan de EUR 700.000 die Van Campenhout bij USG toucheerde. En de meest wakkere bonus van Nederland is gemaximeerd op slechts 2 maandsalarissen…

Degradatie
Onder deze voorwaarden is de nieuwe functie van Van Campenhout in financiële zin een zekere degradatie ten opzichte van de positie die Van Campenhout als eindverantwoordelijke bij USG People bezat. Maar mogelijk wordt er nog wat gesleuteld aan zijn arbeidsvoorwaardenpakket. Dat vermoeden krijgen wij op basis van deze cryptische frase uit het persbericht:

Van Campenhout zal half februari 2011 in dienst treden bij TMG onder voorbehoud van goedkeuring door de aandeelhouders van enige wijzigingen die het beloningsbeleid verder in lijn brengen met de Code Corporate Governance. Deze wijzigingen worden op 7 december 2010 voorgelegd aan de aandeelhouders van TMG in een te houden buitengewone algemene vergadering van aandeelhouders.

Wat hier staat is dat Van Campenhout slechts in dienst van TMG zal treden, indien de aandeelhouders ‘enige wijzigingen’ in het beloningsbeleid goedkeuren. Dat is een alleszins dwingende formulering als daarmee alleen maar wordt bedoeld dat TMG meer openheid en conformering aan de Code Tabaksblat nastreeft. Wij wachten met grote belangstelling de precieze formulering van de voorstellen af.

De benoeming moet op een bijzondere aandeelhoudersvergadering in december worden bekrachtigd. Ook de Centrale Ondernemingsraad van TMG moet met de plaatsing akkoord gaan.

Geef een reactie

4 Comments