Faillissementen in september

grafzerk Het aantal faillissementen bij uitzenders en werving & selectiebureau’s is in september licht gestegen ten opzichte van de voorgaande maand. Werden in augustus nog 9 faillissementen genoteerd; in de afgelopen maand steeg dit aantal naar 11.

Daarmee ligt het aantal faillissementen per maand nog altijd fors boven het gemiddelde aantal in 2008 (iets minder dan 6 per maand) maar tegelijkertijd beduidend onder het gemiddeld aantal faillissementen in 2009 (gemiddeld bijna 26 per maand).

In onderstaande grafiek is de grijze lijn het aantal faillissementen per maand, de rode lijn is het gemiddeld aantal faillissementen per maand, gebaseerd op het voortschrijdende jaarvolume:

Aantal faillissementen per maand en obv. voortschrijdend jaarvolume

Aantal faillissementen per maand en obv. voortschrijdend jaarvolume

De trendlijn (seizoensgecorrigeerd omdat het om een jaargemiddelde is gebaseerd) laat nog altijd een daling zien, maar die daling is een stuk minder steil dan de voorafgaande stijging in de tweede helf van 2008 en het begin van 2009. Gezien de beperkte stijging van het uitzendvolume is er nog niet al teveel reden tot een vreugdedans; het is dan ook niet denkbeeldig dat het aantal faillissementen op een structureel hoger niveau blijft steken in vergelijking met 2008. Er is tenslotte te weinig business voor de resterende intermediairs.

Verantwoording
De grafiek is gebaseerd op de faillissementsinformatie van Faillissementen.com. De cijfers betreffen bedrijven binnen de BIK-code 745 (Arbeidsbemiddeling/uitzendbureau’s) die in de database van Faillissementen.com als failliet staan geregistreerd.

Geef een antwoord

2 Comments