De Amerikaanse arbeidsmarkt: wat gaat het worden?

Amerikaanse vlag Vandaag en morgen zijn bijzonder belangrijke dagen voor het Amerikaanse sentiment rondom de economie; dit zijn de dagen dat de cijfers over de gezondheid van de Amerikaanse arbeidsmarkt door het Department of Labor (DoL) en Bureau of Labor Statistics (BLS) worden gepubliceerd.

Gisteren werd al een voorschot genomen op die cijfers door salarisverwerker ADP. En dat voorschot zag er bepaald ongezond uit. Want volgens ADP zijn er in de afgelopen maand 39.000 banen verloren gegaan terwijl de algemene verwachting was dat een groei van 18.000 zou worden gerapporteerd. Een verschil van 57.000 banen.

En dat is geen goed begin van deze cijferweek. Vandaag komen de cijfers over initiele en continuerende aanvragen voor een werkloosheidsuitkering. Morgen is de echt grote dag; dan komen de cijfers over het werkloosheidscijfer van september. En hier is de verwachting dat de privesector een groei van 74.000 banen laat zien.

Tegen de achtergrond van het ADP rapport lijkt dit niet erg waarschijnlijk. Maar de Amerikaanse overheid heeft een sterke troef in de achterzak: de birth/death correctiefactor. Met deze factor schat de VS het aantal nieuwe en verloren gegane banen in die nog niet aan het BLS zijn gerapporteerd. En deze factor wordt tegenwoordig door de Amerikaanse overheid gebruikt om een politiek wenselijk cijfer te rapporteren.

Eigenlijk is op dit moment de birth/death correctiefactor het enige cijfer wat echt interessant is. Valt het te verwachten banenverlies mee, dan zal deze factor waarschijnlijk laag worden gehouden. Valt het banenverlies tegen, dan zou het me niets verbazen als de factor er een fors aantal banen bij heeft gefabriceerd.

En het lijkt me waarschijnlijk dat de birth/death correctie voor september hoog moet liggen. Want gezien alle economische indicatoren is het zeer onwaarschijnlijk dat de privesector 74.000 banen is gegroeid in september. Maar dat is natuurlijk in een glazen bol kijken. Morgen weten we meer.

Dit zijn overigens de cijfers van ADP:

ADP: Employees on nonfarm private payrolls, 2007 – 2010

ADP: Employees on nonfarm private payrolls, 2007 – 2010

Volgende deze cijfers is er sprake van een nieuwe werkelijkheid in de VS, met een structureel verlies van zo’n 9 miljoen banen als gevolg van de medio 2009 geeindigde recessie… Met andere woorden; er is een jaar voorbij gegaan zonder relevante verandering in de omvang van het aantal banen. Met de negatieve berichten over de ontwikkeling van de Amerikaanse economie is het aannemelijk te veronderstellen dat in komende maanden de weg naar beneden weer wordt ingeslagen. Dit is niet alleen slecht voor de Amerikaanse beroepsbevolking, maar ook voor de wereldeconomie. En daarmee ook voor onze arbeidsmarkt.

Maar laat ik niet op de zaken vooruitlopen. Eerst de cijfers van de komende dagen maar eens afwachten.

Geef een antwoord