Q&A Carin Schreuder, Curator Corgwell Group

Interview Afgelopen 13 september ging zzp-bemiddelaar, interimbureau en hr-dienstverlener Corgwell Group failliet. Corgwell deed voornamelijk zaken met overheden, scholen en zorginstellingen. Volgens curator Carin Schreuder zijn maximaal 40 zzp’ers door het faillissement gedupeerd.

Het bedrijf ging na een reeks acquisities gebukt onder een groeiende bankschuld. Toch meldde het laatste jaarverslag nog dat Corgwell begin dit jaar huisbank Fortis had afgesproken om ‘het aflossingsschema te versoepelen’. Waarom ging de groep enkele maanden later dan toch failliet? En hoe zit het met de doorstart van negen Corgwell-managers?

We spraken erover met curator Carin Schreuder van het kantoor De Advocaten van Van Riet in Utrecht.

Lees verder…

Wie vroeg het faillissement aan?
‘Bestuurder Arjen Jaarsma vroeg zelf op 30 augustus 2010 uitstel van betaling aan. Dat deed hij na mededeling aan de aandeelhouders en de raad van commissarissen van Corgwell Group.’

Het laatste jaarverslag repte nog van soepeler afspraken met Fortis.
‘Ja, dat klopt. Bij die onderhandelingen zijn in het voorjaar ook extra middelen van de aandeelhouders in de vennootschap gevloeid. Maar dat bleek onvoldoende.’

Wat was dan de aanleiding van het faillissement?
‘De markt was nog veel beroerder dan die eerder leek te zijn. De aanvragen vanuit de centrale en lokale overheden liepen nog sneller terug dan daarvoor – daarvan had niet alleen Corgwell last. Toen duidelijk werd dat het concern op te grote voet functioneerde, en dat het zo niet langer verder kon, is nog gekeken of een winstgevend onderdeel uit het concern gelicht zou kunnen worden. Dat onderdeel was de werkmaatschappij Management Drives [producent van managementtests, WG]. Voorafgaand aan de surseance is een bieding op die werkmaatschappij geweest, die door Fortis niet is geaccepteerd. Daarmee bleef er – buiten het aanvragen van surseance – weinig over aan mogelijkheden. Daarna is gekeken of er vanuit surseance alsnog een escape voor die gezonde dochtermaatschappij mogelijk was.’

Waarom hield Fortis een overname van Management Drives tegen?
‘Concreet waren er verschillende waarderingen voor Management Drives: die liepen uiteen. Daardoor was het voor de bank vrij lastig een beslissing te nemen over de waarde. Daar is discussie over ontstaan. De bank stemde ook niet in met een bepaalde bieding. Als die laatste deal wel doorgegaan was, was wellicht een deel van de vennootschappen boven water gebleven.’

Heeft u het over een bieding van de partners op de eigen dochter Management Drives?
‘Dit ging over een bieding van betrokken partijen op Management Drives. Daar zijn partijen uiteindelijk niet uitgekomen. De bestuurder heeft daarop surseance aangevraagd.’

Wij lazen een op 15 september verstuurde email van negen aandeelhouders van Corgwell, die daarin onder de naam De Roo Management & Advies een doorstart van Corgwell aankondigen. Hoe zit dat?
‘Er waren een aantal oud-partners, die bij de verkoop van hun consultancybedrijven aan Corgwell Group bij Corgwell in loondienst kwamen – sommigen ook als kleine aandeelhouder. Die mensen hebben zich in de surseance gemeld om te bezien of ze tot een doorstart konden komen. Negen daarvan hebben hun krachten gebundeld om het actief uit het faillissement te kopen. Die hebben de oude naam De Roo [een eerdere acquisitie, waarvan Corgwell de naam niet meer gebruikte, WG] ook van mij gekocht. De overname van activa is op 15 september tot stand gekomen. Op het moment dat die overeenkomst getekend was en de middelen waren betaald, waren zij vrij om hun mededeling te doen.’

Die negen zijn ook crediteuren van het faillissement?
‘Ja, voor zover ze aandeelhouder zijn geweest, zullen ze achtergesteld crediteur zijn. Omdat zij ook in loondienst waren, hebben zij ook uit dien hoofde middelen tegoed. Maar dat heeft met het feit dat ze nu met mij een deal hebben gedaan niets te maken.’

Heeft u overwogen om de werkmaatschappij zelf te verkopen?
‘Er is gekeken of er ook aandelen verkocht zouden kunnen worden. Dat bleek niet mogelijk te zijn omdat de vennootschappen in een fiscale eenheid hangen. Dat houdt in dat de fiscus voor het tekort bij elke vennootschap terecht kan. Er is overigens ook niemand die een bieding op aandelen heeft uitgebracht.’

Zijn er meerdere partijen geweest met interesse in de activa?
‘Ja, maar die konden het óf zo snel niet voor elkaar krijgen, óf ze hadden een beduidend minder goed bod dan deze partij.’

Welk bod?
‘Dat zal ik in het faillissementsverslag meedelen.’

Kunt u een indicatie geven hoeveel zzp’ers crediteur zijn in het faillissement?
‘Er zijn ongeveer 35, maximaal 40 zzp’ers door het faillissement geraakt. Een aantal van de zelfstandige interimmers van dochterbedrijf Corgwell Interim Management & Consultancy was geruime tijd niet betaald. Er is wel een afspraak met de doorstarters: die hebben naast de naam De Roo ook het recht gekocht om met de opdrachtgevers van Corgwell Interim te continueren. Voor zover die opdrachtgevers dat ook zelf willen, zal ook de inzet van de interimmers hard nodig zijn. En ik heb afgesproken met de doorstarters dat als zij met de interimmer tot zaken komen, dat zij dan ook zullen bekijken of zij de gehele achterstand of een deel van de achterstand van de interimmers alsnog zullen betalen. Daartegenover staat dan dat die zzp’ers geen vordering in het faillissement zullen indienen. Dat geldt alleen als beide partijen – de doorstarter én de interimmer – tot voorwaarden komen waarmee zij allemaal kunnen leven. Ik verwacht dat het totale bedrag dat de doorstarter beschikbaar heeft voor schadeloosstelling van zzp’ers ruim EUR 400.000 bedraagt.’

Geef een antwoord

6 Comments
 • Hugo-Jan Ruts
  says:

  De echte pijn zit ‘m in de laatste alinea. Interim-managers die maanden via Corgwell gewerkt hebben, opdrachtgevers die de rekeningen waarschijnljk wel betaald hebben maar dat geld is niet doorgesluisd naar de inteirmmers. Die staan zo’n beetje achter in de rij bij de afwikkeling van het faillissement. Bij hun opdrachtgevers kunnen ze ook niet vragen, die heeft al betaald, of moet nog betalen aan de curator. Dat potje (als die al gebruikt wordt) dekt (schat ik zo in) slechts 10-20% van de schade.
  Zou goede zaak zijn als hier een aparte regeling c.q. afspraken voor zou komen (mooi punt voor de Raad voor Interim-management!). Hoe meer ZZP-ers, hoe meer bureaus, hoe meer tussenschakel, hoe groter de ellende is bij faillissementen. Dacht dat dit bijv in de uitzendbrache beter is geregeld. Goede regeling is ook in belang van opdrachtgevers, die blijven ook achter met gefrustreerde interimmers. 

  • Arjen R. Jaarsma
   says:

   Misschien goed om te melden dat bij dit faillissement alle openstaande facturen van de interim managers qua betaling gegarandeerd worden  door de partij die voor de doorstart heeft gezorgd. Geen van de zelfstandige interim managers schiet er dus iets bij in.

   Overigens was de intentie om dit te doen nadrukkelijk overeen gekomen in de afspraken met de curator.

   • Hugo-Jan Ruts
    says:

    Beste Arjen,
    Goed dat het zo geregeld is. Dat is wat anders dan het stuk suggereert.
    Punt blijft dat het goed zou zijn dat hier aparte regels voor komen. Bij andere faillissementen van interim-bureaus (denk aan bijvoorbeeld aan Zorgconsult) kwamen de interimmers er bekaaid van af. Succes overigens met jullie doorstart.
    Hugo-Jan Ruts