CareerBuilders ongefundeerde optimisme

Logotype CareerBuilderNet als Monster (Monster Employment Index) brengt ook Careerbuilder met enige regelmaat informatie over de stand van de arbeidsmarkt naar buiten. En net als bij Monster wordt deze informatie sterk gekleurd door de behoefte van het bedrijf om beschikbare data in een zo gunstig mogelijk daglicht te plaatsen om hiermee bedrijven te verleiden tot het plaatsen van (niet beschikbare) vacatures. Enter Matt Ferguson (CEO CareerBuilder) die in de laatste aflevering van Careerbuilders kwartaalinformercial de volgende uitspraak doet:

We have seen positieve job creation trends throughout the year, where positions are opening across industries each month. The return to pre-recesson employement levels will take some time.

Een volstrekt waanzinnige uitspraak als je bedenkt dat de VS ondertussen 11 miljoen banen moet scheppen om op de gemelde pre-recession employment levels uit te komen. En als je daar ook nog eens bij bedenkt dat er op dit mometn uitsluitend banen verloren gaan.

En zelfs de data die door Careerbuilder wordt gepresenteerd geeft aan dat het niet beter gaat met de economie. Zoals onderstaande vergelijking tussen de antwoorden van respondenten in het 3e kwartaal (links) en het 4e kwartaal (rechts) meteen duidelijk maakt:

Careerbuilder | Pie charts

Het aantal bedrijven dat volgens deze poll denkt aan personeelsuitbreiding krimpt van 25% naar 21%. Dat is toch geen goed teken? Maar Ferguson lijkt zich gemakshalve niets van deze akelige tendens aan te trekken. Tenslotte is dat niet in het belang van CareerBuilder. Maar waarom brengt een vacaturesite dan dit soort informatie naar buiten? Volstrekt zinloos en uitsluitend spin. Onzinnig…

Geef een antwoord