Vacatures per regio: oooh, wat is het mooi!

Regionaal | Positief Ik ga deze keer niets verklappen. Nou ja, een beetje dan. De resultaten over de afgelopen drie weken vergeleken met diezelfde periode in 2009 zijn … fantastisch! Dat is het dus. Fantastisch. Waar we verleden jaar in oktober een daling van het vacaturevolume per regio zagen ontstaan is er nu een omgekeerde beweging. Wat meteen tot gevolg heeft dat de afstand tussen 2010 en 2009 groeit, in het voordeel van 2010.

En dat is niet het enige, want ook ten opzichte van 2008 zijn de resultaten uitstekend te noemen. Maar meer zeg ik niet. Want dan is elke verrassing er vanaf. Fantastisch!

Dit is de grafiek voor de afgelopen drie weken:

Vacatures per regio: week 39 – 41 (2008 – 2010)

Vacatures per regio: week 39 – 41 (2008 – 2010)

In vergelijking met vorige week is dit het resultaat:

  • Zuid-Nederland: +0,2%
  • West-Nederland: +0,2%
  • Oost-Nederland: 0,0%
  • Noord-Nederland: 0,0%

Heb ik iets teveel gezegd? Wat een prachtig beeld! Met uitzondering van West-Nederland hebben de regio’s een beter resutaat dan de afgelopen twee jaar! En West-Nederland steekt nu ineens ruim boven het resultaat van 2009 uit en nader zelfs het resultaat van 2008. Fantastisch dus!

In 2009 was er duidelijk sprake van het ineenzakken van de markt voor vacatures in oktober, maar daar is in 20101 tot op dit moment nog geen sprake van. Integendeel, het aanbod in vacatures neemt alleen maar toe. Dat geldt overigens niet voor Oost- en Noord-Nederland waar er sprake is van een stilstand ten opzichte van de resultaten van vorige week. Maar omdat de resultaten over 2009 en 2008 ineenzakken is er ook hier sprake van een prachtig beeld.

Over het afgelopen jaar ziet het er zo uit:

Vacatures per regio: afgelopen 52 weken

Vacatures per regio: afgelopen 52 weken

Vrijwel allemaal lijnen die omhoog wijzen; waarbij Zuid- en West-Nederland natuurlijk met volle vaart stijgen. Noord-Nederland doet het heel rustig aan en Oost-Nederland moet een miniscuul klein veertje laten. Maar dat is echt niet de moeite van het vermelden waard.

Verantwoording
CBS indeling die Nederland in een viertal regio’s opdeelt:

  • Zuid-Nederland: Noord-Brabant en Limburg
  • West-Nederland: Utrecht, Noord-Holland, Zuid-Holland en Zeeland
  • Oost-Nederland: Overijssel, Gelderland en Flevoland
  • Noord-Nederland: Groningen, Friesland en Drente

Cijfers en ranglijst van nieuwe vacatures zijn gebaseerd op JobFeed. Jobfeed is een initiatief van Textkernel

Geef een antwoord

1 Comment