CBS: werkloosheid daalt verder

Logotype CBS Volgens het CBS stijgt de niet-gecorrigeerde werkloosheid van 4,9% naar 5,1%. Waar in augustus het aantal werklozen nog daalde met het krankzinnige aantal van van 63.000 is er in september sprake van een stijging met precies 10.000 werklozen.

Wederom geeft het CBS geen werkloosheidspercentage voor de voor het seizoen gecorrigeerde werkloosheid, maar enig eigen gereken op basis van de cijfers van de Nederlandse beroepbevolking (CBS Statline) en de cijfers van CBS over de gecorrigeerde werkloosheid  leert dat we nu op 5,2% zitten, een miniscule daling ten opzichte van vorige maand.

En dat ziet er dus zo uit:

CBS: Niet gecorrigeerde (grijs) en gecorrigeerde werkloosheidspercentages, 2008 – 2010 

CBS: Niet gecorrigeerde (grijs) en gecorrigeerde werkloosheidspercentages, 2008 – 2010

Er is sprake van een geleidelijke afname van de werkloosheid over de afgelopen maanden; zoveel is duidelijk. De afname is aanzienlijk trager dan de toename van de w erkloosheid sinds eind 2008, maar het kan zijn dat we op een ‘evenwichts’werkloosheid van 5% afstevenen.

Verantwoording
Op basis van de (kwartaalcijfers) van de omvang van de Nederlandse beroepsbevolking en de niet gecorrigeerde cijfers van de werkloze beroepsbevolking heb ik de omvang van de Nederlandse beroepsbevolking van voor het 3e kwartaal afgeleid. Vervolgens heb ik met de seizoensgecorrigeerde cijfers voor de werkloze beroepsbevolking het gecorrigeerde werkloosheidspercentage berekend.

Geef een antwoord