Stem niet op Martijn Smit!

Binnenkort is het Recruitment Industry Dance Event, beter bekend als RIDE. En tijdens dit event worden ook een aantal awards uitgereikt, onder meer in de categorie Beste Blogger. Hierbij is door de organisatie van dit event een zeer merkwaardige selectie uit recruitment bloggersland gemaakt, waarbij de meest misplaatste keuze wel Martijn Smit is. Deze dyslectische ‘blogger’ die de anale fase nog altijd niet geheel is ontgroeid, heeft zich dat ook gerealiseerd en doet daarom vanaf het moment van de nominatie wanstaltige pogingen zichzelf te promoten. Via Twitter, Google en nu ook YouTube:


Schokkend…

Geef een antwoord

4 Comments