Randstad komt op stoom. Maar niet in Nederland.

Logo(type) Randstad 50 jaar Randstad groeit door. Het bedrijf maakte vandaag degelijke derdekwartaalcijfers bekend. De nummer twee van de wereld zag de omzet in het derde kwartaal met 16% (organische groei) toenemen. Met dit tempo is Randstad op weg naar een jaaromzet van rond de EUR 14 miljard. Ook de winst voor belastingen groeide fors.

Ten opzichte van Manpower blijft Randstad evenwel achter – de Amerikanen groeiden in dezelfde periode organisch met 24%. Dat heeft voor een groot deel te maken met de sterke aanwezigheid van Manpower in vroegcyclische markten als de Verenigde Staten en Frankrijk. De grootste markt van Randstad is daarentegen de laatcyclische Nederlandse diensteneconomie.

En juist in die thuismarkt kampt Randstad met een groot probleem. Randstads Nederlandse groei is zo vlak als de polderhorizon. En dat is vreemd – de ABU rapporteert als marktgroei sinds juni. En wie is verreweg de grootste leverancier van die ABU-cijfers? Juist, ook weer Randstad. Tegenover de flatliner Randstad moeten wel vele tientallen in omzet exploderende middelgrote uitzenders staan. Hoe kan dat?

Het probleem Yacht
Zelf geeft topman Ben Noteboom deze verklaring voor het onderpresteren van zijn bedrijf in de thuismarkt:

Tempo-Team and Randstad were somewhat behind market, lagging the growth in the industrial segment. However, both showed limited growth and improved profitability. The decline in revenue at Yacht, which is active in the more late cyclical and more public sector geared professionals segment, eased somewhat, while gross margin improved as well because of reduced idle time.

Noteboom erkent dat Randstad en Tempo-Team bij de marktontwikkeling in Nederland achterblijven. Maar het grootste probleem schuilt al ruim anderhalf jaar bij Yacht. Want we zouden het bijna vergeten, maar Randstad is naast uitzendmarktleider ook de grootste detacheerder van Nederland. En terwijl de detacheringsmarkt zich fors later herstelt dan de uitzendmarkt, gooit het bedrijf beide cijfers op één grote hoop. In die cijfers valt niet te lezen hoezeer Randstad als uitzender onderpresteert. (Overigens – datzelfde geldt voor de prestatie van Yacht.)

Logge corporates
En dat laatste doet USG People dan toch een stuk netter. Dat bedrijf segmenteert de cijfers netjes binnen elke regio naar soort activiteit. Morgen zullen we zien of USG People in de Nederlandse markt nog steeds onderpresteert.

Dat laatste is niet uit te sluiten. De veel kleinere uitzenders in Nederland zijn veel wendbaarder dan de logge corporates, waar de groei veel meer een collectieve actie vergt. Zodra de markt groeit, hebben Randstad en USG People ineens massaal nieuwe intercedenten nodig, die binnen enkele maanden moeten zijn ingewerkt. Het is niet gek dat ze daarin niet zo wendbaar zijn als de kleintjes. Wij kijken uit naar de cijfers uit Almere.

Geef een antwoord