USG People jubelt valse tonen en dumpt topman Start People

Rob Zandbergen (CEO USG People) Medio september gaf Rob Zandbergen (CEO USG People) in een interview met ANP-Reuters een belangrijk signaal:

In augustus was sprake van omzetgroei, het is wachten op de traditioneel belangrijke maand september. Maar we hikken wat betreft het derde kwartaal zeker tegen groei aan in Nederland.

En vanochtend voorbeurs kwam USG People met de resultaten over dat 3e kwartaal. Had Zandbergen het sentiment van de markt goed aangevoeld? Hikt USG People tegen groei aan? Jazeker, en helemaal als je uitlsuitend op de titel van het persbericht afgaat: Revenue growth in all countries, robust increase net income from € 3 million to € 22 million

Maar van een titel alleen kan een mens niet leven, dus ben ik iets dieper de cijfers ingedoken. En dan onstaat er toch een heel wat genuanceerder beeld…

Uitspraken van Zandbergen
Maar eerst even de 15 seconds of fame voor Zandbergen, die als CEO het volgende mocht zeggen:

Our activities are showing growth again in all countries. At some of our operating companies revenue is even back above pre-crisis levels again.

Dat is mooi, maar die tweede zin is toch wel merkwaardig. Bij sommige labels is de omzet zelfs hoger dan voor de financiele crisis? Dat is knap, maar als ik de omzet van het 3e kwartaal van 2008  (EUR 442 miljoen) vergelijk met de omzet van het laatste kwartaal (EUR 311 miljoen) dan zie ik een daling van 30%. Met andere woorden, die labels waar Zandbergen het over heeft schoppen (en schopten) blijkbaar nog geen deuk in een pakje boter. Qua omzet dan wel te verstaan…

En Zandbergen heeft een kort geheugen, getuige de volgende uitspraak:

One very positive piece of news is that we crossed the zero line in the Netherlands in September and are now seeing growth once again in what is our largest and most profitable market.

Had Zandbergen in dat interview met ANP-Reuters niet gezegd dat er sprake was van omzetgroei in augustus?

Als laatste kijkt Zandbergen nog even in de kristallen bol:

We see no signs of a weakening in demand and are confident that growth will continue in all countries in the coming quarters

Nou, dat gaat spannend worden. Ik ben benieuwd of Zandbergen in de loop van 2011 deze uitspraken moet verantwoorden als gevolg van een wederom dalende economie. Maar dat ligt allemaal in de verre toekomst; laten we eerst eens kijken wat de financiele resultaten van USG People zijn geweest in Nederland.

De cijfertjes
Eerst maar eens de resultaten van de twee belangrijkste segmenten voor USG People: Generalist Staffing en Specialist Staffing. Deze twee segmenten zorgen voor meer dan 80% van de omzet van de uitzender. En de omzetontwikkeling van deze twee segmenten sinds 2008 ziet er als volgt uit:

Omzetontwikkeling Generalist Staffing (blauw) en Specialist Staffing (rood) in Nederland (in EUR miljoen)

Omzetontwikkeling Generalist Staffing (blauw) en Specialist Staffing (rood) in Nederland (in EUR miljoen)

De grijze lijnen zijn de jaarvolumes waarmee eventuele seizoensinvloeden worden geeliminerd. Opvallend is het duidelijke herstel van Generalist Staffing terwijl Specialist Staffing lijkt te bottom bouncen; hier zit nog geen duidelijke beweging in; het jaarvolume laat nog altijd een daling zien maar loopt natuurlijk altijd enigszins achter. Als we echter naar de procentuele bijdrage van deze twee segmenten kijken aan de totaalomzet, dan ontstaat dit beeld:

Omzetontwikkeling Generalist en Specialist Staffing in Nederland

Omzetontwikkeling Generalist en Specialist Staffing in Nederland

Dit is voor een uitzender een bijzonder zorgwekkende ontwikkelling. Generalist Staffing is tenslotte dat deel van de business met traditioneel de laagste marge; een reden voor alle uitzendbureaus om maximaal in te zetten op meer specialistische functies met een veel aantrekkelijker marge. Maar USG People is sinds het 1e kwartaal van 2008 in haar omzetmix de andere kant opgegaan. De generalist staffing omzet is over deze periode met 14% gestegen terwijl de specialist staffing omzet met 12% is gedaald. Een zeer ongunstige ontwikkeling. Het derde segment, Professional Staffing, is over deze periode min of meer gelijk gebleven (tussen de 17% en 15% van de omzet)

Randstad doet het nog altijd beter
Verder ligt USG People nog altijd ver achter op Randstad Nederland als we naar de de omzetgroei ten opzichte van een jaar eerder. Op dit moment is het verschil exact 4%:

Omzetgroei (in % t.o.v. hetzelfde kwartaal een jaar eerder)

Omzetgroei Randstad Nederland en USG People Nederland (in % t.o.v. hetzelfde kwartaal een jaar eerder)

USG People heeft dus nog altijd het gat met Randstad Nederland niet weten te dichten. Geen goede zaak natuurlijk en ongetwijfeld een smet op het herstel van de uitzender. Zandbergen zal harder zijn best moeten doen, ondanks deze fraaie volzin:

Now that growth has returned, the Netherlands will also start to benefit from a more efficient organisation.

Hij is tenslotte niet de enige die dergelijke uitspraken heeft gedaan. Alle uitzenders hebben massa’s mensen ontslagen, of zoals het in corporate speak klinkt: a more efficient organisation. Alle uitzenders gaan hiervan profiteren. En deze hebben geen interne perikelen, zoals het in elkaar schuiven van de verschillende labels…

Weer een ontslag
Maar er is nog een nieuwswaardig feit. De goede cijfers van Generalist Staffing in Nederland lijken voor een deel op het conto van Start People bijgeschreven te mogen worden:

Start People led the recovery in the Netherlands, achieving revenue growth of 5% compared to
last year. That put growth at Start People almost back on a par with the market.

Een goede prestatie zou je zo zeggen. Maar zeer recent is Bram van der Wal (VP USG People en algemeen directeur van Start People) ontslagen. Dat is ook een manier om een goed resultaat te ‘belonen’. Bijzonder merkwaardig. En gezien het grote aantal topfunctionarissen die de laatste tijd bij USG People hebben moeten vertrekken rest de vraag: Wie volgt? En wanneer?

Geef een reactie

3 Comments