Monsterboard vs. Nationale Vacaturebank: 3e kwartaal 2010

vergrootglas Ook deze keer is de vergelijking van de twee grootmachten in online recruitment ruim over tijd. Waar in het 2e kwartaal Monsterboard heel traag was met de publicatie van haar statistieken was het deze keer Nationale Vacaturebank die haar tijd nam om de cijfers over het 3e kwartaal te publiceren.

En vervolgens heb ik ook nog eens een week met mijn duimen zitten te draaien. Maar wat in het vat zit verzuurt niet, dus hier is dan de strijd tussen Monsterboard en Nationale Vacatutebank, uitgedrukt in kille cijfertjes. Maar dat laat onverlet dat het er nog altijd heet aan toe gaat.

Het 3e kwartaal
De cijfers over het derde kwartaal van 2010 zien er als volgt uit:

image 

 

De kolom 2009 toont het verschil tussen beide vacaturesites in het 2e kwartaal van 2009. Voordat ik inga op de resultaten, eerst een intermezzo om het cijfer van Monsterboard in het rode vak te verduidelijken.

Intermezzo
Tot en met eind 2009 gaf Monsterboard het aantal bekeken vacatures als een kengetal in haar cijfers weer. Maar sinds januari van dit jaar gebeurt dat niet meer. Afijn, ik ben bijzonder aardig geweest door de historische ratio tussen het aantal zoekopdrachten en het aantal bekeken vacatures aan te nemen en dit in bovenstaand staatje in het rode vak te plaatsen. Maar het is niet uitgesloten dat het aantal bekeken vacatures in werkelijkheid dus (flink) lager is uitgevallen. Die historische ratio is overigens gebaseerd op de 12 maanden van 2009. In deze periode heeft Monsterboard maandelijks zowel het aantal zoekopdrachten als het aantal bekeken vacatures gerapporteerd.

Voor meer achtergrond, zie Monsterboard vs. Nationale Vacaturebank: 1e kwartaal 2010.

De cijfers
Dan nu de cijfers van de twee giganten:

  • Het verschil in het aantal bezoeken is gedaald van 18% naar 11% in het voordeel van Nationale Vacaturebank. Hiermee maakt Monsterboard iets ongedaan van het gestaag groeiende verschil in het aantal bezoeken tussen beide vacaturesites. In vergelijking met vorig jaar is het verschil tussen beide sites vrijwel identiekl
  • Ook het verschil ten aanzien van het aantal bezochte pagina’s is gedaald; van 50% tot 45% in het voordeel van Nationale Vacaturebank. In vergelijking met vorig jaar is het verschil even groot.
  • Het aantal bekeken vacatures (zie Intermezzo). Nationale Vacaturebank is hier voor het tweede achtereenvolgende kwartaal Monsterboard de baas. En dat niet alleen; ten opzichte van het vorige kwartaal is het verschil van 5% naar 8% gegroeid. Verleden jaar had Monsterboard hier zelfs een voorsprong van 21%…
  • Ten aanzien van het aantal nieuwe accounts heeft Monsterboard winst geboekt ten opzichte van het vorige kwartal; het verschil met Nationale Vacaturebank loopt hier op van 6% naar maar liefst 23%. Een zeer fors verschil.
  • En ook ten aanzien van het aantal nieuwe CV’s boekt Monsterboard winst ten opzichte van Nationale Vacaturebank. Was het verschil vorig kwartaal nog 55%; in het 3e kwartaal is het opgelopen naar 59%. Overigens zijn de enorme verschillen tussen beide sites van 2009 niet meer aan de orde.

Waar in de vorige kwartalen Nationale Vacaturebank de achterstand met Monsterboard verkleinde danwel de voorsprong verder uitbouwde is er dit kwartaal sprake van een revisie. Monsterboard is met een duidelijke correctie bezig.

Conclusie
Na een aantal kwartalen waar het er duidelijk op leek dat Monsterboard aan een geleidelijke doch onontkoombare neergang beZig was, heeft de site zich in het 3e kwartaal opgericht. De rug gerecht en de spieren aangespannen. en heeft ze daarmee weer enige orde op zaken gesteld. Desalniettemin blijkft Nationale Vacaturebank op het aantal bekeken pagina’s en het aantal bekeken vacatures de grootste commerciele vacaturesite van Nederland. Daar staat tegenover dat Monsterboard nog altijd verreweg de meeste CV’s binnensleept. Ook bepaald niet onbelangrijk…

Geef een antwoord