ABU: met hangen en wurgen omhoog…

Logotype ABU Vandaag kwam de ABU met het resultaat van de uitzenduren over periode 10 (week 37 – 40) van 2010. En voor de zesde achtereenvolgende periode is er een groei te noteren ten opzichte van dezelfde periode in 2009:

In periode 10 (week 37 – 40) groeide het aantal uitzenduren met 10% en de uitzendomzet nam ook toe met 10% ten opzichte van dezelfde periode vorig jaar

Maar ook deze groei is bijzonder beperkt als we dit in het perspectief van drie voorgaande jaren van krimp afzetten. Waar,ee de uitzendmarkt zich nog altijd op een kleine 25% onder het volume aan uitzenduren in 2006 beweegt. En in de afgelopen zes perioden nauwelijks is gegroeid…

In onderstaande grafiek is de procentuele toe- of afname over de 13 periodes van de jaren 2008 t/m 2010 weergegeven:

Volume aan uitzenduren Nederland: 2008 t/m 2010

Volume aan uitzenduren Nederland: 2008 t/m 2010

Er is nog altijd een correlatie zichtbaar tussen de resultaten van 2009 en de overeenkomstige periodes van 2010; een minder sterke krimp in een periode in 2009 laat een iets groter hersteld in de overeenkomstige periode in 2010 zien. Op zicht dus niets anders dan communicerende vaten, zonder een significante versterking van de groei. Ook niet in periode 10. Ondanks deze constatering is er natuurlijk wel groei te noteren, en dat is altijd goed!

Overigens heb ik getracht om de ontwikkeling van de uitzendbranche op basis van de ABU cijfers iets beter te visualiseren. Ik heb dat gedaan door voor 2006 elke periode de waarde 100 te geven en vervolgens de verandering in de overeenkomstige periode van de daarop volgende jaren daarmee te verrekenen. Dat geeft het volgende beeld:

Index uitzenduren op basis van ABU, periode 2007 – 2010 (2006 = 100)

Index uitzenduren op basis van ABU, periode 2007 – 2010 (2006 = 100)

Er zijn merkwaardige ‘breaks’ te zien bij een jaarovergang. Dit komt omdat onder de gekozen berekeningsmethode geen goede overgang kan worden gerealiseerd van periode 13 in het ene jaar naar periode 1 in het daarop volgende jaar. Dit vertekende beeld kan echter door het voortschrijdend jaargemiddelde te berekenen (rode lijn) worden ‘glad gestreken’ waardoor de trend wel zeer duidelijk zichtbaar is.

De trend toont een zeer traag opkrabbelende uitzendmarkt. Sinds de index een bodem van 74,0 heeft bereikt is er een zeer beperkte groei tot 76,4 over een periode van 24 weken. Bepaald geen sterk herstel van de markt; ondanks de fraaie geluiden die Ben Noteboom (CEO Randstad) en Rob Zandbergen (CEO USG People) tijdens de presentatie van hun 3e kwartaalcijfers lieten horen. De trend toont een onafgebroken en forse daling van twee jaar met een zeer beperkt en traag herstel gedurende de laatste paar maanden. Het wordt tijd dat hier een keer een versnelling in gaat komen…

Ontwikkelingen per sector
Voor de tweede achtereenvolgende periode is de sector Techniek de grootste groeier (+21%), op de voet gevolgd door de sector Industrie (+17%). De sector Administratie laat een nulgroei zien terwijl Medisch nog de enige sector is die krimp vertoont (-9%).

Ook voor de verschillende sectoren is een index gerealiseerd op de manier zoals hierboven omschreven voor het totaal aan uitzenduren. En dat geeft het volgende beeld voor het voortschrijdend jaargemiddelde binnen de verschillende sectoren:

Index uitzenduren op basis van ABU, periode 2007 – 2010 (2006 = 100), per sector

Index uitzenduren op basis van ABU, periode 2007 – 2010 (2006 = 100), per sector

Tja, het is een treurig gezicht; de medische sector daalt nog altijd verder. En is ondertussen ingehaald door de sector Industrie als best performende sector met een index van boven de 80. De sector Adminstratie lijkt zich eindelijk te stabiliseren, zij het op bijna 20% van het volume van 2006; een ongekende kaalslag. De sector Techniek heeft nog veel harder geleden; maar deze sector is al weer enige tijd op de weg terug, na ruim 35% van haar volume uit 2006 te zijn kwijtgeraakt.

Geef een antwoord