Laagopgeleid, ouder, langdurig werkloos? LinkedIn!

Dood Een zeer merkwaardig persbericht van UWV WERKbedrijf in het kader van de Actieweek voor werkzoekende 45-plussers.De titel van het persbericht is namelijk: 45-plussers solliciteren via LinkedIn. Nooit geweten dat 45-plussers via LinkedIn solliciteerden, en blijkbaar is dat ook niet zo. Want die Actieweek is er juist op gericht om 45-plussers te helpen om een baan via sociale netwerken te vinden.

De ratio echter deze redenering?:

Veel 45-plussers verliezen hun baan na een lang dienstverband. Ze moeten zich opnieuw leren verkopen op een arbeidsmarkt die veranderd is. Dit vergt nieuwe vaardigheden, zoals het kunnen gebruiken van sociale media, het leren netwerken of het maken van een competentieprofiel.

Natuurlijk! Dat solliciteren via sociale netwerken bestaat nog nauwelijks, maar laten we vooral de al wat oudere werknemers eens lekker via LinkedIn laten solliciteren… Waarom gooi je ze niet meteen aan het Twitter infuus?

Deze insteek is eens te meer merkwaardig omdat UWV WERKbedrijf in hetzelfde persbericht de volgende diskwalifier zet:

Ongeveer 8 procent van de beroepsbevolking van 45 jaar en ouder is werkzoekend. Onder 55-plussers is dit percentage 10 procent. Ruim zes op de tien is langer dan een jaar op zoek naar werk, de helft is laagopgeleid.

Die langdurig werkloze, laagopgeleide oudere werknemer is inderdaad precies in de sweet spot van LinkedIn… Weer een fraai staaltje overheidsverspilling. Maar dat kan er bij het onder curatele geplaatste UWV ook nog wel bij.

Geef een antwoord

9 Comments
 • ouweJan
  says:

  Hallo,
   
  Ik ben sinds een jaar werkloos, vanaf mijn 45ste, en dat bevalt me prima.
  Ik heb meer dan 30 jaar gewerkt vanaf mijn 15de. Allemaal laagbetaalde klote baantjes, ik ben blij dat ik daarvan af ben.
  Ik draag graag het stokje over aan de jeugd, fijn met het arbeiders-dieseltje in de file staan, lekker tillen, sjouwen op onregelmatige werktijden voor een appel en een ei, heel veel plezier maar mij niet meer gezien. Laatst zag ik een baantje via een uitzendbureau “laden en lossen van pakketten” om 04.00 beginnen voor 9 euro. Dit leverd niks op, gaat enkel te kosten van de huurtoeslag.
  Ik wil graag advies van recruiters hoe NIET aan werk te komen, waar knappen jullie op af?
  Zelf denk aan om tijdens de eerste kennismaking wat alcohol over de kleding sprenkelen.
  Een spijkertje door de zool van mijn schoen zodat ik wel mank moet lopen. Uit de mond stinken, zodat u het gesprek zo snel mogelijk wilt beeindigen. Hoe verknal ik een sollicitatiegesprek op een correcte wijze, zonder dat ik beschuldigd kan worden van opzettelijke sabotage.
   

 • Gwenny
  says:

  waarom schrijven jullie geen brief voor de koning dat ze iets doet voor de oudere mensen die geen werk kunnen vinden.ze zal wel zeker een oplossing hebben .
  met vriendelijke groeten
  van gwenny

 • Jaap Schuddeboom
  says:

  Ik denk dat voor veel mensen van de genoemde leeftijdscategorie ook LinkedIn niet zal helpen.
  Wat mij verbaast is dat UWV niet inzet op het bekijken of deze mensen, veel ervaring in werk en het leven, niet als zelfstandig ondernemer aan de slag kunnen. In het programma over de hele week van de 45+-er kom je hierover niks tegen. En dat terwijl een presentatie van ons in Twente voor een groep personen binnen deze doelgroep, verenigd in TalentPlus, zeer positief is ontvangen.

 • Arno de Vries
  says:

  Ik ben afgestudeerd op het arbeidsmarktgedrag van hoger opgeleide ouderen. In mijn tijd was die leeftijdsgrens nog 35. We maken dus vorderingen!
  Ik ben wel blij dat het UWV mij komt helpen.
   
  @Marc PS de tijdsinstelling van je comments klopt niet, maar dat zul je vast al vééél vaker gehoord hebben.

  • Marc Drees
   says:

   Ik weet het, het is geen 24-uurs klokje. Er zitten eenvoudigweg te weinig uren in een dag om dat op te lossen. Binnen ‘afzienbare’ tijd komt er iemand die structureel aandacht gaat besteden aan dit soort bugjes zodat ik me daar niet meer druk over hoef te maken zonder het op te kunnen lossen…
    
   Verder ben ik blij voor je dat je blij bent met het UWV

 • HR Brandboy
  says:

  Hier volg ik je wel in. Dit is een Nederlandse aangelegenheid en zal mij als Belg dan ook op de achtergrond houden aangezien ik de instellingen niet ken. Maar ik vind het wel goed dat de overheid probeert deze doelgroep terug mee te krijgen, alle beetjes helpen en je moet ergens beginnen. Ik volg Marc dan weer als hij zegt dat Linkedin nu niet echt de plek is voor langdurig werklozen die laaggeschoold zijn. Linkedin zal weinig kunnen betekenen voor deze mensen. Ze moeten hiermee kennismaken, maar ook bewust gemaakt worden van welke social media van nut kunnen zijn voor hun profiel en situatie. Hoewel, als je echt creatief gaat zijn en wat contacten kan leggen via bepaalde groepen, wie weet geraak je dan nog aan een baan. You never know 🙂

  • Marc Drees
   says:

   Het is in theorie uitstekend dat de overheid er alles aan doet om ervoor te zorgen dat mensen de gereedschappen hebben om op de arbeidsmarkt succesvol te zijn. Het gaat mij in dit verband slechts om de merkwaardige mismatch tussen doelgroep en aangereikte gereedschappen. Dat over 10 – 20 jaar laagopgeleide, oudere werknemers ook via LinkedIn (of haar opvolger(s)) werk kunnen vinden lijkt me ook een redelijke veronderstelling. Maar daar is de huidige oudere, langdurig werkloze en laagopgeleide Nederlander op dit moment niet tot nauwelijks mee geholpen…

 • Leon Willemsens
  says:

  @marc
  Toeval wilde dat ik afgelopen vrijdag een aantal  sessies bij het UWV Amsterdam mocht doen voor een 100-tal mensen uit bovengenoemde doelgroep.
   
  Onbezoldigd, laat ik er dat maar meteen bij zeggen, voordat men mij beschuldigt van misbruik van belastingcenten of overheidsverspilling. Of erger nog: schending van leveringsvoorwaarden :-).
   
  Volgens mij kwets je echter nu een fors aantal mensen die bij mij in de zaal zaten. Je hebt gelijk dat Linkedin niet een tovermiddel is met een one size fits all, maar ik ben blij dat het UWV alles in het werk stelt om nieuwe methodieken aan te grijpen.
   
  In mijn geval was het budgetneutraal, dus er was nauwelijks sprake van verspilling, anders dan het licht in de zaal.
   
  Ik zal eens vragen of ze jou ook willen inhuren om een workshop te doen over bloggen. Kun je met eigen ogen zien, dat de doelgroep echt niet zo treurig is, maar hun situatie des te meer.
   
  Mag ik je naam noteren op de lijst van gastsprekers?

  • Marc Drees
   says:

   Laat ik inderdaad mensen die daadwerkelijk ondersteuning kunnen gebruiken bij het vinden van een nieuwe baan eens lekker gaan belasten met irrelevante informatie over zoiets als bloggen! Dat zal hun kansen op de arbeidsmarkt zeker verbeteren…
    
   Voor de goede lezer is overigens duidelijk dat ik niet de doelgroep als treurig bestempel, maar het feit dat deze doelgroep de vaardigheden moet leren om LinkedIn te gebruiken. Gaan ze binnen afzienbare tijd misschien gekort worden op hun uitkering als ze geen goed profiel hebben en onvoldoende activiteit op LinkedIn laten zien? Waarmee UWV het zwarte gat in haar budget gaat vullen?
    
   Het is bijzonder sympathiek dat je dit alles budgetneutraal doet, maar dat is het punt niet. Er zijn allerhande kosten verbonden aan dit soort activiteiten; dat (sommige) spreker(s) dit zonder compensatie doen, maakt daarin nauwelijks verschil.
    
   Het is specifiek voor de niet-werkende werkzoekenden met een grote afstand tot de arbeidsmarkt dat UWV WERKbedrijf bestaat. Daar zitten die duizenden werkcoaches voor die juist deze doelgroep naar werk moeten begeleiden. Dat is hun werk, hun primaire taak. De markt zorgt grotendeels voor mensen die hun baan verliezen en een kleine afstand tot de arbeidsmarkt hebben. Daar is slechts een uitkeringsissue, en dat is (zij het op gruwelijk gebruiksonvriendelijke wijze) tegenwoordig grotendeels online te regelen.
    
   8% van de beroepsbevolking van 45 jaar en ouder is volgens UWV WERKbedrijf werkloos, waarvan 6 op de 10 langer dan een jaar. Dat zijn ruim 140.000 mensen.  Dat zijn een kleine 50 mensen per werkcoach. Laten we er vanuit gaan dat 50% van de tijd van de werkcoach aan deze 50 mensen mag worden besteed. Dan zijn er per kandidaat 16 uur te besteden aan begeleiding naar de arbeidsmarkt. Als ze enigzins hun werk beheersen  mag je een hoge succesratio verwachten waarmee je de langdurige werkloosheid een enorme slag toebrengt. En de schadelast voor de BV Nederland aanzienlijk verlaagt. Want dat is uiteindelijk de missie van UWV WERKbedrijf.