Amerikaanse arbeidsmarkt goed voor uitzenders?

Er is een vreemde disconnect in de Amerikaanse arbeidsmarkt aan de gang. En het lijkt er ernstig op dat uitzenders hier in belangrijke mate van profiteren. Want volgens de American Staffing Association zit de uitzendindustrie in de VS op dit moment op een niveau dat grofweg vergelijkbaar is met het voorjaar van 2008ASA: Uitzendindex (2006 = 100) VS, 2006 - 2010

ASA: Uitzendindex (2006 = 100) VS, 2006 – 2010

Als je ziet uit welk gat de uitzenders zijn gekropen, kan je alleen maar zeggen dat het uitstekend gaat met de uitzenders. Bijna alsof er niets is gebeurt…

Maar tegelijkertijd is het vacaturevolume, volgens de afdeling Economic Research van de Federal Reserve Bank of St.Louis, bepaald niet hersteld. Integendeel, hier is sprake van een nog altijd zeer beperkte groei  sinds het dieptepunt rond medio 2009:

FED St. Louis: Job openings rate, 2007 – 2010

FED St. Louis: Job openings rate, 2007 – 2010

De ruwe maandcijfers van de Job Openings Rate is gebruikt om een 12 maands gemiddelde (= correctie voor seizoensinvloeden) te berekenen. Dat gemiddelde is in bovenstaande grafiek uitgezet.

Het vacaturevolume is heeft zich slechts in zeer beperkte mate hersteld van het dieptepunt van medio 2009 en zit nog ver onder het niveau van de eerste helft van 2008. Met andere woorden; waar de uitzendindex volledig lijkt te zijn hersteld is de Job Openings Rate verre van gezond.

Maken Amerikaanse werkgevers op dit moment vrijwel uitsluitend gebruik van uitzendkrachten als ze capaciteit tekort komen?  Het lijkt er wel op.

Geef een antwoord

3 Comments
  • Dolf Peeters
    says:

    Ach het is inmiddels toch al zo dat “Amerika staat tot China ongeveer hetzelfde is als Curacao staat tot Nederland”. Ze zijn allebei zo luidruchtig dat je vergeet dat ze niets te melden hebben. En dat te bedenken dat Amerika qua ontwikkelingen altijd 25 jaar voor loopt op Europa. Het herfstweer zet je al snel aan het doemdenken.

  • Dolf Peeters
    says:

    Misschien heeft dit er ook  wat mee te maken: onder de nieuwe gezondheidszorgwetgeving van Obama zijn werkgevers verplicht iets aan ziektekosten verzekering te doen voor personeel dat meer dan – naar ik meen – 26 uur/ week werkt. Dat kost ze geld. Dat heeft er volgens een Amerikaanse kennis in geresulteerd dat heel veel mensen die meer dan 26 uur werkten de zak regen of kwa uren zijn terug geschroefd naar 25 uur 59 minuten. En al die vrijgekomen uren moeten natuurlijk zo goedkoop mogelijk weer opgevuld worden.