ABU: herstel uitzendmarkt stagneert

Logotype ABU Vandaag kwam de ABU met het resultaat van de uitzenduren over periode 11 (week 41 – 44) van 2010. En er is wederom een groei te noteren ten opzichte van dezelfde periode in 2009:

In periode 11 (week 41 – 44) groeide het aantal uitzenduren met 10% en de uitzendomzet nam toe met 9% ten opzichte van dezelfde periode vorig jaar

Maar als deze groei op langere termijn wordt bekeken, is er sprake van stagnatie in het herstel van de uitzendmarkt. Is dit soms de reden waarom Ben Noteboom (CEO Randstad) zo luchtig deed over een mogelijk nieuwe ontslagronde? Het zou mij in ieder geval niets verbazen…

In onderstaande grafiek is de procentuele toe- of afname over de 13 periodes van de jaren 2007 t/m 2010 weergegeven:

Volume aan uitzenduren Nederland: 2008 t/m 2010

Volume aan uitzenduren Nederland: 2007 t/m 2010

Helaas, de groei in 2010 is uitsluitend ten opzichte van de enorme dalingen in de overeenkomstige periodes van 2009, etc. En nog altijd is er een bijzonder sterke correlatie tussen de resultaten van 2009 en dezelfdee periodes van 2010; een minder sterke krimp in een periode in 2009 laat een iets groter herstel in de overeenkomstige periode in 2010 zien. Met andere woorden; de situatie is beter dan in 2009, maar verbeterd niet verder. En dat is een onrustbarend signaal, als we er tenminste vanuit mogen gaan dat uitzenden nog altijd de kanarie in de mijn van de arbeidsmarkt is…

Deze zorgwekkende ontwikkeling binnen de uitzendmarkt wordt ook duidelijk als we kijken naar de index op basis van de ABU cijfers. Ik heb dat gedaan door voor 2006 elke periode de waarde 100 te geven en vervolgens de verandering in de overeenkomstige periode van de daarop volgende jaren daarmee te verrekenen. Dat geeft het volgende beeld:

Index uitzenduren op basis van ABU, periode 2007 – 2010 (2006 = 100)

Index uitzenduren op basis van ABU, periode 2007 – 2010 (2006 = 100)

Er zijn merkwaardige ‘breaks’ te zien na een jaarovergang. Dit komt omdat onder de gekozen berekeningsmethode geen goede overgang kan worden gerealiseerd van periode 13 in het ene jaar naar periode 1 in het daarop volgende jaar. Dit vertekende beeld kan echter door het voortschrijdend jaargemiddelde te berekenen (rode lijn) worden ‘glad gestreken’ waardoor de trend wel zeer duidelijk zichtbaar is.

Waar de trendlijn in periode 10 van 2009 uitbodemt na meer dan 2 jaar van onafgebroken dalingen is er sinds het bereiken van die bodem nauwelijk sprake van enig herstel. En dat terwijl traditioneel de uitzendmarkt na een recessie heel snel opkrabbelt. Hoewel er sprake is van een verbetering is deze bijzonder beperkt en ook nog eens traag. Er lijkt eerder sprake van een vertraging van het herstel dan van een versnelling. Signaleert de uitzendmarkt als eerste de ‘double dip’?

Ontwikkelingen per sector
Voor de derde achtereenvolgende periode is de sector Techniek de grootste groeier (+27%), op enige afstand gevolgd door de sector Industrie (+17%). De sector Administratie is weer teruggevallen in krimp (-1%) terwijl Medisch een versnelling van de krimp laat zien (-12%).

Ook voor de verschillende sectoren is een index gerealiseerd op de manier zoals hierboven omschreven voor het totaal aan uitzenduren. En dat geeft het volgende beeld voor het voortschrijdend jaargemiddelde binnen de verschillende sectoren:

Index uitzenduren op basis van ABU, periode 2007 – 2010 (2006 = 100), per sector

Index uitzenduren op basis van ABU, periode 2007 – 2010 (2006 = 100), per sector

Dit is niet bepaald een vrolijk makende ontwikkeling. Medisch blijft dalen en ook de sector Administratief is nog altijd niet uitgebodemd. Voor alle generieke uitzenders is vooral deze laatste ontwikkeling bijzonder zorgelijk. De specialisten in de hoek van industrie en techniek hebben het iets beter; waarbij vooral de sector Industrie het nog het beste doet. Hoewel ook hier de groei lijkt te stagneren. Alleen Techniek laat een versnelling van het herstel zien, maar deze sector komt wel terug van een gigantisch dieptepunt.

Hoewel een kristallen bol nog altijd niet tot mijn standaard uitrusting behoort, is de ontwikkeling op basis van de uitzenduren zonder meer zorgwekkend te noemen. En doet vermoeden dat de uitzenders worstelen met een weerbarstige arbeidsmarkt. Ondanks alle gejubel bij de cijfers over het derde kwartaal is het in Nederland nog altijd schraalhans keukenmeester. En het zou op korte termijn ook zomaar weer een stuk slechter kunnen worden. Uitzenders kunnen zich maar beter opmaken voor een lange en koude winter… Ik draai de kachel in ieder geval een graadje hoger, want de rillingen lopen mij over de rug.

Geef een reactie

4 Comments
 • Maarten Wienbelt
  says:

  Las net nog een bericht inzake Driessen http://www.fd.nl/artikel/20776166/grote-orders-driessen-hrm-payroll ,  ze realiseren dit jaar 30% omzet groei. Veelal bij lokale overheden, let wel dit betreft ook mensen die gerecruiteerd zijn via uitzendorganisaties en die daarna op een payroll constructie worden doorgezet.

  Verder kan ik mij voorstellen dat technisch personeel harder aantrekt, ik denk dat dit personeel veel moeilijker te vinden is via de internet kanalen dan bijvoorbeeld administratief personeel.  Waardoor de uitzendorganisaties mogelijk meer worden ingeschakeld? 

  • Marc Drees
   says:

   Een Driessense zwaluw maakt nog geen zomer; het gaat hier om een totale opdracht van EUR 12 miljoen. Peanuts natuurlijk als je kijkt naar de omzetvolumes in uitzendland.
    
   Ik maak mij overigens sterk dat technisch personeel net zo goed via Internet is te vinden als administratief personeel, maar ik heb hier geen harde informatie over.

 • Maarten Wienbelt
  says:

  Marc,

  waardevol artikel. Zou het kunnen dat het herstel voor een deel aan de uitzenders voorbij gaat?

  Op 28 oktober kwam het UWV met goed nieuws;  het UWV heeft van januari tot en met augustus 2010 meer dan 200.000 mensen aan een baan geholpen. “..ruim 35 procent meer dan in dezelfde periode vorig jaar.”
   Op werk.nl staan momenteel nog 230.00 mensen die een baan zoeken. Ik ga ervan uit dat iedereen die een uitkering geniet en zou kunnen deelnemen aan het arbeidsproces hier is aangemeld. Ook een interessante link is deze
  http://www.google.com/publicdata?ds=z9a8a3sje0h8ii_&met=unemployment_rate&idim=eu_country:NL&dl=nl&hl=nl&q=werkloosheidscijfers+nederland
  Op basis van de Eurostat-cijfers zien we dat vanaf de jaren 80 er structureel een daling is ingezet en er sinds medio september mogelijk een daling van het aantal werklozen aankomt. We zouden zelfs kunnen concluderen dat we minder last van de financiële crisis hebben dan van de UMTS veiling en El Nina uit 2002.
  Redenen waarom e.e.a. voor een gedeelte aan de uitzenders voorbij zou kunnen gaan mogelijk de ontwikkeling van de payroll sector (VPO en niet ABU),  het groeiend aantal ZZP-ers, ik vermoed een grote groep mensen die zich helemaal niet meer beschikbaar stellen aan het reguliere arbeidsproces, en de mogelijkheden voor bedrijven om zelf te werven via allerlei internet kanalen? 

  • Marc Drees
   says:

   Bij de cijfers van het UWV moet je bedenken dat het hier gaat om het aantal mensen dat bij UWV WERKbedrijf op enig moment was ingeschreven en in de tussentijd een baan heeft gevonden. Of het UWV hier een actieve rol in heeft gespeeld is de grote vraag. Laten we het Pareto principe hier maar van op toepassing laten zijn. En dat zou betekenen dat UWV WERKbedrijf bij 40.000 een rol van (enige) betekenis heeft gespeeld. En ga dan even het aantal medewerkers van datzelfde WERKbedrijf tellen. Goed nieuws?
    
   Er gaan de nodige stemmen op dat de groei van de werkloosheid in Nederland is gedempt door het grote aantal ZZP’ers wat zonder opdracht kwam te zitten. Vooralsnog zeer moeilijk te beoordelen, maar natuurlijk niet onmogelijk.
    
   Overigens heb ik net een artikel over de werkloosheidscijfers van Eurostat geschreven, waar ook de door Nederland opgegeven cijfers zijn verwerkt.