Recruitment trends voor 2011

Dit soort voorspellingen uit te spreken is leuk. Het prikkelt de geest en kan tot leuke discussies leiden. In de wereld van web 2.0 kan er middels crowdsourcing vrij eenvoudig inzicht verkregen worden in wat de diverse “stakeholders” waarnemen en als significant bestempelen. Ik maak van deze mogelijkheid gaarne gebruik. Vandaar deze oproep aan de lezers van recruitmentmatters om 1 tot maximaal 3 trends te vermelden die de wereld van werving en selectie in 2011 zullen bezighouden, dan wel gezichtsbepalend zullen kunnen zijn. Ik zal in de laatste week van dit jaar een samenvatting geven.

Hierbij alvast mijn top 3 ontwikkelingen

1. CEM, candidate engagement management, middels sociale media ontwikkelt zich als nieuw recruitment specialisme  

2. de arbeidsmarkt zal verder internationaliseren, internationale arbeidsmobiliteit zal verder toenemen

3. vacature marketing via smartphones, iPads e.d. zal verder vorm en inhoud krijgen

Ik ben benieuwd naar jullie trends. Wat denken jullie dat in 2011 ons vakgebied zal kenmerken? Vanzelfsprekend staat het een ieder vrij om de gedeelde trends voor het komende jaar ter discussie te stellen. Ik stel voor om dat te doen naar aanleiding van mijn compilatie aan het einde van dit jaar.

Alexander Crépin

Geef een antwoord

11 Comments
 • Tom Coumans
  says:

  Ik voorzie een grotere toename in de werving d.m.v. social media, wellicht zelfs een explosieve stijging. Dit vanwege de toenemende flexibilisering van de arbeidsmarkt, Generatie Y die de overhand krijgt t.o.v. de babyboomgeneratie en doordat zowel actief als latent zoekenden doelgericht kunnen worden benaderd.

  Doordat het tekort aan vakspecialisten zal toenemen voorzie ik dat detachering in combinatie met een opleiding weer zal toenemen. Buiten de reguliere werkgevers zullen ook detacheerders een rol gaan spelen in de ‘war for talent’.

 • Valeri Berns
  says:

  Door op slot zittende huizenmarkt en afnemende mobiliteit (in dezelfde tijd kom je steeds minder ver) wordt het geografisch wervingsgebied van werkgevers steeds kleiner. Regionale branding neemt in belang toe. Fysieke en digitale bereikbaarheid wordt steeds belangrijker om talent te werven.
  De manier waarop werkzoekenden zich orienteren verandert fundamenteel. Het aantal nieuwe orientatiebronnen blijft groeien. Werkzoekenden hebben echter beperkte kennis van de manier waarop zij nieuwe orientatiebronnen (search engines en social media) moeten gebruiken. Werkgevers hebben recruitment(processen) onvoldoende op orde. Hierdoor vindt vraag en aanbod op de arbeidsmarkt elkaar in 2011 niet vanzelf en blijven commerciele intermedairs nodig.

  • Dirk Goossens
   says:

   Door stabilisering op de huizenmarkt en toenemende effectieve mobiliteit door het nieuwe werken (in dezelfde tijd, nee minder, kom je steeds verder) wordt het geografisch wervingsgebied van werkgevers steeds groter. Regionale branding neemt in belang af. Fysieke en digitale bereikbaarheid wordt steeds minder belangrijk om talent te werven.
   De manier waarop werkzoekenden zich oriënteren vindt rust. Het aantal oriëntatiebronnen neemt af. Werkzoekenden krijgen daardoor makkelijker kennis van de manier waarop zij nieuwe oriëntatiebronnen (welke, dat deel ik later met jullie) moeten gebruiken. Werkgevers hebben recruitment(processen) onvoldoende op orde. Toch vinden vraag en aanbod op de arbeidsmarkt elkaar in 2011 bijna vanzelf. Dankzij digitale tooling worden commerciële intermediairs effectiever en daardoor harder nodig.

 • kevin
  says:

  @jasper
  Stel dat je doelgroep bestaat uit die 1/4 van de beroepsbevolking? Generatie Y is on the move en ik denk dat zij steeds meer digitaal doen!

 • jasper
  says:

  @wim
  De trends voor 2011:
  1. Social media recruitment wordt echt belangrijk, maar dan wel met een strakkere matching, niet op trefwoord
  2. Er ontstaan in 2011 een tekort aan vakspecialisten (breed)
  3. De flexibele schil in organisaties groeit fors en wordt struktureel

  Social Media recruitment gaat helemaal niet belangrijk worden, dit word echt zwaar overschat,  3/4(of meer) van de beroepsbevolking maakt hier niet eens gebruik van

  Het tekort aan vakspecialisten is te danken aan te continue vertakking binnen elke branche waardoor er inplaats van 100 banen 50 jaar geleden nu 10.000 verschillende banen zijn en opleidingen en niemand meer een vakspecialist is zonder tot je 30ste naar school te zijn geweest en 10 jaar werkervaring te hebben

 • Wim Rietveld
  says:

  De trends voor 2011:
  1. Social media recruitment wordt echt belangrijk, maar dan wel met een strakkere matching, niet op trefwoord
  2. Er ontstaan in 2011 een tekort aan vakspecialisten (breed)
  3. De flexibele schil in organisaties groeit fors en wordt struktureel.