Uitzendvolume in VS naar hoogtepunt

Amerikaanse vlag Het vertrouwen in het economisch herstel heeft in Amerika een fikse deuk opgelopen met de zeer teleurstellende resultaten van de werkgelegenheid over november. Tegelijkertijd is ook de uitzendindex van de American Staffing Association (ASA) in november voor het eerst dit jaar gedaald.

En dat is toch wel een serieus signaal; met name omdat het volume aan uitzenduren in de VS in 2010 gigantisch is gegroeid. Zonder dat dit enige impact heeft gehad op de werkloosheidscijfers… Een bizarre en voor mij volstrekt onverklaarbare ontwikkeling.

In onderstaande grafiek is de ontwikkeling van de ASA uitzendindex en de Monster Employement Index voor de VS over de laatste twee jaar uitgezet. Hierbij zijn beide indices op nul gesteld voor de (gemiddelde) waarde in januari 2009 en is vervolgens de procentuele verandering per maand berekend:

VS: ontwikkeling uitzendindex (ASA) en Monster Employment Index (MEI), 2009 - 2010

VS: ontwikkeling uitzendindex (ASA) en Monster Employment Index (MEI), 2009 – 2010

Hoewel de MEI en de ASA index erlkaar voor grote delen van 2009 en 2010 keurig volgden is de grote ontkoppeling toch wel in juli van dit jaar begonnen. Terwijl de MEI vanaf juni eigenlijk alleen maar is gedaald, bleef de ASA index onverdroten doorstijgen. Tot afgelopen maand. Maar het is wel gebruikelijk dat de uitzendindex in november stagneert en in december daalt; dus hier hoeft nog altijd niet al teveel aan de hand te zijn.

De ontwikkeling van de MEI laat echter zien dat het vacaturevolume nadrukkelijk blijft dalen. Een logische situatie gezien de groei van de werkloosheid in de VS. Maar hoe is het dan toch mogelijk dat de uitzendindex er zo ontzettend gezond uitziet. Er zijn signalen in de VS dat werkgevers geen mensen in dienst nemen maar waar mogelijk goedkope uitzendkrachten (ong. $ 20.000/jaar) inhuren. Dat zou weliswaar de groei van de uitzendindex verklaren, maar uitzendkrachten tellen ook me in de beroepsbevolking en de werkloosheidscijfers.

Ik heb nog altijd geen bevredigende verklaring kunnen vinden; maar misschien weet jij wat hier aan de hand is.

Geef een antwoord

1 Comment