TMG: ‘Swartjes kocht Hyves, niet Van Campenhout’

qa Vorige maand kocht de Telegraaf Media Groep (TMG) het sociale poldermedium Hyves. Dinsdag sprak vertrekkend topman Ad Swartjes zich voor het eerst over die aankoop uit. Dat blijkt uit de geluidsopname van de bijzondere aandeelhoudersvergadering (bava) van TMG.

Ook liet president-commissaris en grootaandeelhouder Alex van Puijenbroek weten dat het niet de warmlopende Herman van Campenhout was die Hyves schaakte. In de woorden van Van Puijenbroek:

‘Nee. Dat staat los van elkaar. Hyves is gekocht door de zittende Raad van Bestuur. En de zittende Raad van Commissarissen. De heer Van Campenhout gaat 16 februari pas in functie. Dus daar bestaat geen verband tussen.’

Geert Koster van de Vereniging van Effectenbezitters (die in een eerder blogje ook al figureerde) wilde over de Hyves-deal enkele vragen aan Van Campenhout stellen, maar dat werd hem belet door Van Puijenbroek. Daarop stelde hij zijn vragen aan scheidend topman Ad Swartjes.

Koster: ‘Kunt u iets meer vertellen over de aankoop van Hyves binnen uw strategie?’
Swartjes: ‘We hebben op strategiegebied een aantal speerpunten. Een van die speerpunten is digitale groei. Die doen we vanuit het eigen bedrijf en mogelijk door acquisities. En Hyves is een van die acquisities waarbij we voor ons zien dat we heel veel mogelijkheden hebben om ook Hyves zelf te laten groeien. En de koppelingen te maken met de digitale initiatieven die we in het Telegraaf-concern al hebben. Dus wij verwachten daar heel veel van.’

Koster: ‘Hoe bent u bij Hyves terechtgekomen? Ik zie andere bedrijven als Facebook en LinkedIn, die een stuk groter zijn.’
Swartjes: ‘Als je strategie bedrijft, is het eerste wat je moet doen naar de wereld van morgen kijken. Dus dat doen wij heel vaak. En dan zien wij een voornamelijk digitale consumptiewereld, waarin sociale media een grote rol spelen. Dus dat betekent dus dat onze pro-actieve zoekradar op dat gebied zich ook op social media richt. Nou, daarbinnen heb je een aantal alternatieven. Daar is Hyves er een van – een heel groot groeiend gezond bedrijf, waarbij wij de lokale karakteristieken heel goed vonden matchen met ons bedrijf.’

Koster: ‘Dus u heeft de lokale karakteristieken de doorslag laten geven?’
Swartjes: ‘Gekoppeld aan de nieuwe wereld die een Hyves social media biedt.’

Helaas bleef het hierbij. Wij hadden graag een voorschot gezien op het bedrag dat TMG voor Hyves overhad. Volgens geruchten zou het om EUR 43 miljoen gaan. ‘Plus nog 2 miljoen earnout.’

Maximaal EUR 64 miljoen
Wat weten we zeker over de deal? Het persbericht van de Hyves-deal meldt dat TMG de site uit eigen liquide middelen betaalt. Die bedroegen deze zomer nog EUR 53 miljoen. Inmiddels zijn ook de derde-kwartaalcijfers bekend. In een bijzinnetje daarvan meldde TMG op 12 november het volgende over Hyves:

In het derde kwartaal 2010 is de liquiditeitspositie toegenomen met € 11,3 miljoen tot circa € 64 miljoen, voornamelijk als gevolg van de resultaatsverbetering. Daartegenover is voor circa € 3,9 miljoen aan uitkeringen gedaan in het kader van de personeelsreductie. In het vierde kwartaal wordt uit deze middelen de koopsom voor 100% van de aandelen Hyves voldaan. De Centrale Ondernemingsraad heeft recent positief geadviseerd over deze acquisitie. De transactie zal vandaag worden afgerond.

Dat verlegt het maximum dealbedrag naar EUR 64 miljoen – nog exclusief de earnoutbonus die de oprichters op hun plek zal moeten houden (vanaf 10:29 min.). En dat roept toch de vraag op: zou TMG door dit bedrag te benadrukken dan toch meer dan EUR 43 miljoen betaald hebben voor Hyves? We zullen het pas volgend jaar weten, als TMG zijn balans onthult.

Geef een antwoord

2 Comments