De beste vacaturesite van Nederland: deel 2

De beste, slechtste vacaturesite van Nederland Het tweede deel van het onderzoek naar de beste vacaturesite van Nederland staat voor de deur. En in dit deel wordt een gedetailleerde kwantitatieve analyse van het primaire proces uitgevoerd. Let wel, het primaire proces vanuit het perspectief van de werkzoeker; oftewel het proces vanaf het zoeken naar passende vacatures tot en met het ontvangen van een reactie op een online sollicitatie.

Ter recapitulatie, het eerste deel van het onderzoek was bepaald geen onverdeeld genoegen. Maar ondanks de slechte resultaten hebben we wel een koploper: Nationale Vacaturebank. Gaat deze vacaturesite ook aan het eind van de rit met de prijs naar huis of krijgen we uiteindelijk een andere winnaar? Of zijn de resultaten zo slecht dat het niet gepast is een winnaar aan te wijzen? Brrr… de spanning word mij bijna teveel!

De methode
In het tweede deel van het onderzoek naar de beste vacaturesite van Nederland gebruik ik een viertal vragenlijsten die de cruciale stappen in het zoeken naar vacatures en het reageren op een vacature in detail beoordelen:

  1. Zoeken naar vacatures
  2. Beoordelen van een vacature
  3. Solliciteren op een vacature
  4. Ontvangen van automatische e-mail response op online sollicitatie

Elk van deze vragenlijsten bestaat uit een aantal vragen (minimaal 15), waarbij elke vraag uit een viertal elkaar uitsluitende antwoorden bestaat. De antwoorden varieren van een worst practice (-2 punten) tot een best practice (+2). De twee tussenliggende antwoorden scoren –1 en +1.

Per vragenlijst is er dus een totaalscore die, in het geval van bijvoorbeeld 15 vragen, tussen –30 tot +30 ligt. Een score van +15 (een gemiddelde van +1 voor ieder antwoord) biedt de gebruiker een voldoende goede ervaring.

Een voorbeeld
Ter illustratie van de wijze waarop de vragenlijsten zijn vormgegeven hierbij een voorbeeld van een vraag en de vier antwoorden. De vraag is afkomstig uit de vragenlijst die de kwaliteit van de automatische e-mail response op een online sollicitatie onderzoekt.

Vraag: Geeft het onderwerp van de e-mail voldoende informatie?

Antwoorden:

  1. Er is geen onderwerp, of het onderwerp bevat geen informatie waaruit blijkt dat het om een reactie op een sollicitatie gaat (-2 punten)
  2. Het onderwerp van de e-mail vermeld uitsluitend het feit van de sollicitatie (-1)
  3. Het onderwerp vermeld het feit van de sollicitatie plus de functietitel of de bedrijfsnaam (+1)
  4. Het onderwerp vermeld het feit van de sollicitatie plus de functietitel en de bedrijfsnaam (+2)

Op deze manier is het (relatief) eenvoudig vast te stellen welke situatie van toepassing is en kan de juiste score worden toegekend.

De uitvoering
In de komende weken ga ik alle vacaturesites bezoeken om de analyse op basis van de vragenlijsten uit te voeren. Maar eerst zal ik in een volgend artikel alle vragen van de vier vragenlijsten op een rijtje zetten. Een saai artikel, maar in het kader van transparantie van het onderzoek wel noodzakelijk natuurlijk.

Het voordeel van dit tweede deel van het onderzoek is dat iedere vacaturesite haar score kan toetsen door zelf de vragenlijst door te lopen via RecruitmentLab. Op deze site komen alle vragenlijsten beschikbaar na afloop van het onderzoek. Op dit moment zijn op deze site al twee vragenlijsten beschikbaar (Beoordelen van een vacature, Ontvangen van een automatische e-mail response op een online sollicitatie), de overige vragenlijsten volgen op korte termijn.

Ik weet nog niet of ik de resultaten per site of per vragenlijst zal publiceren. Ik neig naar de laatste variant, want dat zijn slechts 4 artikelen; als ik het per site doe zijn dat weer 13 artikelen. Misschien iets teveel van het goede. Zo zie je maar weer, schrijven is beslissen; het worden 4 artikelen. Dus in totaal nog 6 artikelen in deze reeks en dan is de beste vacaturesite van Nederland bekend. Pfoei…

Full disclosure
RecruitmentLab is eigendom van de auteur. De site maakt het voor bedrijven, intermediairs en vacaturesites mogelijk om hun wervings-/vacaturesite te toetsen op de kwaliteit van de user experience. Het toetsen van de kwaliteit is gratis; een adviesrapport ter verbetering van geconstateerde lacunes kan tegen betaling worden aangeschaft.

Geef een antwoord

1 Comment