CBS: daling werkloosheid stagneert

Nederlandse vlag Volgens het CBS is in november de voor het seizoen gecorrigeerde werkloosheid (in aantal personen) vrijwel onveranderd gebleven. Er is sprake van een wel zeer beperkte afname die naar de toekomst toe ook nog eens een stagnatie lijkt te signaleren:

De voor seizoeninvloeden gecorrigeerde werkloosheid is in november met duizend personen afgenomen. In de afgelopen drie maanden daalde het aantal werklozen met gemiddeld 2  duizend personen per maand. Dit is minder dan in het daaraan voorafgaande half jaar. Toen daalde de werkloosheid nog met gemiddeld 6 duizend per maand.

Volgens het CBS stijgt de niet-gecorrigeerde werkloosheid van 5,0% naar 5,2%. Nog altijd levert het CBS niet het voor het seizoen gecorrigeerde werkloosheid, maar dat is ondertussen gewoon geworden. Op basis van mijn eigen berekeningen valt deze maand de gecorrigeerde werkloosheid samen met de niet-gecorrigeerde werkloosheid, en dat ziet er zo uit:

CBS: Niet gecorrigeerde (grijs) en gecorrigeerde werkloosheidspercentages, 2008 – 2010

CBS: Niet gecorrigeerde (grijs) en gecorrigeerde werkloosheidspercentages, 2008 – 2010

De werkloosheid lijkt zich dus te stabiliseren boven de 5%; de afgelopen drie maanden hebben we een werkloosheidspercentage van 5,2% geklokt  hoewel de trendlijn nog wel een lichte daling laat zien. Hiermee hebben we nog altijd een aangenaam lage werkloosheid in vergelijking met de rest van Euroland, maar het is toch wel aanzienlijk hoger dan in 2008.

De grote vraag is nu of er in de nabije toekomst (2011) alsnog een verdere daling gaat optreden of dat we rekening moeten gaan houden met een nieuwe stijging. Maar dat is meer iets voor de voorspellingen dan voor een bespreking van de resultaten die het CBS over november heeft gepubliceerd.

Verantwoording
Op basis van de maandcijfers over de omvang van de Nederlandse beroepsbevolking en de niet gecorrigeerde cijfers van de werkloze beroepsbevolking heb ik de omvang van de Nederlandse beroepsbevolking van voor het 3e kwartaal afgeleid. Vervolgens heb ik met de seizoensgecorrigeerde cijfers voor de werkloze beroepsbevolking het gecorrigeerde werkloosheidspercentage berekend.

Geef een antwoord