De beste vacaturesite van Nederland: zoeken naar vacatures

Beste, slechtste vacaturesite van Nederland Vandaag dan de eerste aflevering van een serie van drie waarbij de 13 vacatures gedetailleerd worden onderzocht op hun kwaliteiten bij het zoeken naar vacatures, het beoordelen van en solliciteren op een vacature en uiteindelijk het ontvangen van een automatische response op een online sollicitatie.

Deze keer de resultaten van het zoeken naar vacatures, aan de hand van een vragenlijst met 18 vragen. Een gruwelijke hoeveelheid werk, waar ik de nodige uppers heb moeten slikken om niet in een diepe depressie weg te glijden. Want in het algemeen waren de resultaten bijzonder droefmakend. Met slechts een enkele glimmer of hope.

Vragenlijst: Zoeken naar vacatures
Deze vragenlijst beoordeelt de kwaliteit van de zoekfunctie en de presentatie van het zoekresultaat tijdens het zoeken naar vacatures door een werkzoeker. De vragenlijst bestaat uit de volgende 17vragen:

 1. Is er een duidelijke snelzoekfunctie (trefwoord(en) en locatie) voor vacatures aanwezig?
 2. Is passende zoekfunctionaliteit beschikbaar?
 3. Worden meerdere mogelijkheden om te zoeken geboden?
 4. Is de zoekfunctie tolerant ten aanzien van ‘foutieve’ invoer?
 5. Geeft de zoekfunctie suggesties voor vrije tekst invoervelden?
 6. Wordt er hulp geboden indien de zoekactie geen vacatures heeft gevonden?
 7. Kan een zoekresultaat worden gemanipuleerd?
 8. Kan een zoekresultaat worden gesorteerd?
 9. Kan een zoekresultaat worden verfijnd?
 10. Biedt de verfijningfunctie veel functionaliteit?
 11. Kan het zoekresultaat worden bewaard?
 12. Als het zoekresultaat uit meerdere pagina’s bestaat is het duidelijk dat hierdoor kan worden genavigeerd?
 13. Is essentiële informatie zichtbaar in het zoekresultaat?
 14. Kan de gebruiker gebruik maken van een vacature verzendservice via een of meer voorkeurskanalen? 
 15. Is de gebruiker verplicht zich te registeren tijdens het zoekproces?
 16. Is de snelheid van de zoekfunctie acceptabel?
 17. Is het zoekresultaat goed leesbaar?

 

Er is 1 vraag uit de oorspronkelijke vragenlijst verwijderd: Is de vacature verzendservice gebruiksvriendelijk? Deze vraag hoort thuis in een aparte vragenlijst die dieper ingaat op de functionaliteit van de vacature verzendservice zelf.

Verder is de eerste vraag aangepast tot: Is er een duidelijke snelzoekfunctie (trefwoord(en) en locatie) voor vacatures aanwezig? De oorspronkelijke vraag: Is de zoekfunctie duidelijk zichtbaar en overal beschikbaar? gaf als best practice een zoekfunctie die op iedere pagina beschikbaar was. Maar tijdens het beoordelen van een vacature en het solliciteren op die vacature is de beschikbaarheid van een zoekfunctie niet relevant.

De puntentelling
Elke vraag bestaat uit een viertal elkaar uitsluitende antwoorden. De antwoorden varieren van een worst practice (-2 punten) tot een best practice (+2). De twee tussenliggende antwoorden scoren –1 en +1.

De totaalscore ligt dus tussen de –34 tot +34. Een score van +17 (een gemiddelde van +1 voor ieder antwoord) biedt de gebruiker een voldoende goede ervaring.

Het resultaat
De totaalscore voor alle 13 vacaturesites is –0,5. Maar dat zegt helemaal niets, behalve dan dat een gebruiker die alle dertien sites heeft bezocht gemiddeld een zeer slechte ervaring heeft behaald. Maar niemand (behalve ikzelf…) gaat bij 13 verschillende sites naar vacatures zoeken. Tenminste, dat hoop ik voor de werkzoeker.

Echt interessant wordt het als we de score per vacaturesite bekijken:

Resultaten vacaturesites voor de vragenlijst Zoeken naar vacatures

Resultaten vacaturesites voor de vragenlijst: Zoeken naar vacatures

Geen van de vacaturesites heeft de minimaal benodigde score van +17 gehaald. En dat is zonder meer teleurstellend te noemen.  Maar de twee grootste commerciele vacaturesites van Nederland komen wel aardig in de buurt. Met ieder twaalf punten houden Nationale Vacaturebank en Monsterboard elkaar prachtig in evenwicht. En daarmee geven deze sites de werkzoekers in ieder geval nog een redelijke ervaring bij het zoeken naar vacatures.

Hetzelfde geldt, in iets mindere mate, voor zowel Vacaturekrant als NUwerk. Maar daarmee is de koek wel op. Want hoewel Careerbuilder nog wel een score aan de pluskant heeft, is het resultaat te laag om van een redelijke ervaring te spreken. En alle andere sites bieden een ronduit slechte tot dramatische ervaring. Met Bijbanen.nl als meest negatieve van het zooitje ongeregeld. Maar daar krijg je dan ook een Bad Request foutmelding als je via de homepage naar uitgebreid zoeken probeert te gaan. Een heel prettige ervaring…

Ook interessant om te zien is hoe de 13 vacaturesites gemiddeld per vraag hebben gescoord. Per vraag kan dus maximaal +2 punten worden gescoord en minimaal –2. En dat ziet er zo uit:

Gemiddelde resultaten per vraag voor de vragenlijst: Zoeken naar vacatures

Gemiddelde resultaten per vraag voor de vragenlijst: Zoeken naar vacatures

Nou, met de snelzoekfunctie zit het dus wel goed, evenals de snelheid van de zoekfunctie en de leesbaarheid van het zoekresultaat. En de beste score is voor het feit dat de gebruiker zich op geen enkel moment tijdens het zoekproces hoeft te registreren. Deze vier onderdelen bieden de werkzoeker dus een goede tot zeer goede ervaring.

Op alle andere punten is het gemiddeld huilen met de pet op. De negatieve ervaringen stapelen zich op waarbij met name het gebrek aan tolerantie ten aanzien van ‘foutieve’ invoer, het veelal ontbreken van suggesties tijdens invoer in vrije tekstvelden en de afwezigheid van enige hulp bij een leeg zoekresultaat wel zeer bedroevend zijn. Precies de punten waar een vacaturesite juist op zou kunnen scoren. Afijn, laten we positief blijven en zeggen dat er ruimte voor verbetering is…

Best practices
Was het dan allemaal kommer en kwel? Nee, het onderzoek heeft ook een paar aangename verrassingen opgeleverd. Zo is Vacaturekrant tolerant voor de invoer van veel voorkomende typefouten bij plaatsnamen:

image

Niet alleen herkent Vacaturekrant dat er een typefout is gemaakt; de site corrigeert de fout en laat de resultaten zien op basis van die correctie. Vacaturekrant is op dit gebied echt een lichtend voorbeeld voor alle andere onderzichte sites!

Monsterboard biedt als enige uitgebreide mogelijkheden om het zoekresultaat te sorteren:

image

Heel prettig, met name als je een relatief groot aantal zoekresultaten hebt. Sommige vacaturesites bieden weliswaar een sorteerfunctie; maar de sorteermogelijkheden zijn dan niet zichtbaar omdat deze verborgen zijn in een dropdown tabel. Bij Monsterboard zijn sorteermogelijkheden direct in de header van het zoekresultaat aangegeven. Ook dit is een voorbeeld voor de anderen.

Conclusie
De resultaten op basis van de beantwoording van de eerste vragenlijst zijn ronduit teleurstellend. Geen van de vacaturesites is in staat om bezoeker een goede ervaring te bieden bij het zoeken naar vacatures. En voor sites die hier feitelijk hun brood mee horen te verdienen is dat feitelijk beschamend.

Nationale Vacaturebank en Monsterboard bieden bezoekers nog een redelijke ervaring, op de voet gevolg door Vacaturekrant en NUwerk.nl. Deze vier sites steken daarmee met kop een schouders boven de overige vacaturesites uit. Waar vooral Bijbanen.nl een bijzonder belabberde ervaring biedt. Dit was de site die van 2007 – 2009 de prijs voor de beste Carriere website heeft gekregen. Een verdere bevestiging van de volstrekt waardeloze kwaliteit van deze uitverkiezing. Voor zover dat overigens nog nodig was…

Geef een antwoord

2 Comments