Actieve vacatures geven betrouwbare benadering

Al enkele jaren publiceer ik wekelijks een stukje over de grootste vacaturesites van Nederland. Toen Totaljobs nog bestond was de titel De grote vier: aantallen vacatures, maar sinds het heengaan van Totaljobs is de titel radicaal gewijzigd in De grote vijf: aantallen vacatures. Waarbij Totaljobs werd ingeruild voor JobTrack en Vacaturekrant.

In deze serie laat ik altijd onderstaand staatje zien:

image

Waarbij normaal gesproken de aantallen vacatures van Werk.nl ook zijn ingevuld, maar in het kader van dit artikel zijn de gegevens van Werk.nl niet bruikbaar, waarover later meer.

Zoals direct duidelijk wordt is er een fors verschil tussen het door de vacaturesite opgegeven aantal vacatures en het middels JobFeed berekende aantal vacatures. Hierbij valt het op dat in alle gevallen het berekende aantal vacatures hoger ligt dan het door de vacaturesite opgegeven aantal. En in dit verschil ligt ook direct de sleutel voor (een deel van ) de oplossing.

Vacaturesites bieden vrijwel zonder uitzondering een plaatsingsperiode van 60 dagen voor vacatures; oftewel ruim 8,5 weken. En dat getal van 8,5 gebruik ik om middels JobFeed het vacaturevolume van een vacaturesite te berekenen. Daarmee heb ik feitelijk het aantal geplaatste vacatures berekend, maar niet noodzakelijkerwijs het aantal zichtbare vacatures.

Het verschil zit hem namelijk in vacatures die niet langer actief zijn. Dat zijn vacatures die tussentijds zijn terug getrokken omdat ze ondertussen zijn ingevuld of omdat de vacature is komen te vervallen. Met andere woorden, het werkelijk aantal zichtbare vacatures is gelijk aan het aantal geplaatste vacatures minus het aantal teruggetrokken vacatures.

Tot zover de theorie. Sinds enige tijd heeft JobFeed de mogelijkheid om te selecteren op actieve vacatures. Dit zijn de vacatures die volgens JobFeed niet alleen zijn geplaatst maar ook nog altijd zichtbaar zijn. Voor de afgelopen 10 weken heb ik voor de vijf grote vacaturesites (m.u.v. Werk.n) gekeken hoe het percentage actieve vacatures zich in de tijd gedraagt:

JobFeed: percentage actieve vacatures voor grote vacaturesites (week 41 – 50, 2010)

JobFeed: percentage actieve vacatures voor grote vacaturesites (week 41 – 50, 2010)

Met uitzondering van Vacaturekrant toont het verloop van het percentage actieve vacatures zich bijzonder gelijkvormig; waarbij na de 7e week een zeer scherpe daling van het percentage actieve vacatures te zien is. Het is daarbij ook duidelijk dat na 8,5 week vacaturesites niet op nul actieve vacatures uitkomen; dit is met name duidelijk bij Monsterboard waar een relatief groot aantal vacatures (meer dan 1.000) in (veel) eerdere weken nog altijd actief zijn.

Een betere benadering van de werkelijkheid
Door de aantallen actieve vacatures bij elkaar op te tellen en in dezelfde matrix weer te geven als aan het begin van het artikel ontstaat dit beeld:

image

Apart… van een consequente overschatting gaat het resultaat naar een consequente onderschatting. Maar die onderschatting is in alle gevallen (aanzienlijk) kleiner dan de oorspronkelijke overschatting. Oftewel; door naar het aantal actieve vacatures te kijken ontstaat een veel nauwkeuriger benadering van de werkelijkheid dan op basis van het aantal geplaatste vacatures.

De afwijking bij Nationale Vacaturebank is verwaarloosbaar (< 1%), terwijl de afwijking bij Monsterboard (4,6%) en JobTrack (6,1%) redelijk is. Alleen de afwijking bij Vacaturekrant vertoont een totaal ander beeld (30,8%), waarbij deze afwijking bijna even groot is als de oorspronkelijke afwijking op basis van het aantal geplaatste vacatures. Mogelijk is bij deze site er iets anders aan de hand.

Overigens is bji Werk.nl het aantal actieve vacatures voor JobFeed niet eenvoudig vast te stellen. Dit is de reden dat Werk.nl in bovenstaande vergelijking niet is meegenomen.

Conclusie
Door via JobFeed het werkelijke aantal actieve vacatures te bepalen wordt in het algemeen een veel betrouwbaarder benadering van de werkelijkheid verkregen dan op basis van de berekening van het aantal geplaatse vacatures. Voortaan zal ik in de serie van de grote vijf vacaturesites dan ook gebruik gaan maken van het totaal aantal actieve vacatures in plaats van het berekende aantal geplaatste vacatures.

Geef een reactie

7 Comments