Battle of the giants: de grootste vacaturesites in 2011

kristallenbol Wat gaat er in 2011 gebeuren met de grootste vacaturesites van Nederland? Een heleboel; althans vanuit het perspectief van de bedrijven achter deze sites. Maar misschien maar heel weinig vanuit de perceptie van de grootste gebruikersgroep: de werkzoekers.

Eén ding is zeker; zowel Nationale Vacaturebank als Monsterboard gaan met de nodige vernieuwingen komen. Maar wacht even, er natuurlijk nog een grote vacaturesite: Werk.nl. Wat gaat er met die site gebeuren? Eerlijk gezegd heb ik hier geen idee van, maar ik heb wel een suggestie:opheffen die hap! Want de afgelopen jaren hebben genoegzaam bewezen dat de overheid niet in staat is een fatsoenlijk functionerende vacaturesite te realiseren.

grafzerk Werk.nl
Tja, onze grootste vacaturesite en zonder enige twijfel de slechtste. Tegenwoordig onderdeel van UWV WERKbedrijf, voorheen CWI, voorheen Arbeidsbureau. Voor zowel bedrijven (plaatsen van vacatures, zoeken van personen) als wekzoekers (plaatsen van CV, zoeken van banen) een bron van constante irritatie en frustratie.

Het is ernstig aan te bevelen als de overheid dit zwarte gat tegelijkertijd opheft met de ontmanteling van UWV en in samenspraak met de markt zorgt voor het opvangen van de vacatures die normaal gesproken naar Werk.nl stromen. Met twee gegarandeerde uitkomsten: een lager overheidsbudget en een aanzienlijk betere ervaring voor werkzoekers. En dat zou toch een prachtige uitkomst zijn?

In plaats daarvan zou het me niets verbazen als Werk.nl ook 2011 nog overleeft en gedurende dat jaar met verbeteringen komt die op geen enkele manier het leven van werkgevers en werkzoekers verbeterd. Maar wel weer een onevenredige aanslag op de belastinggelden doet. Er zijn gebieden waar een (semi-) overheid zich gewoon niet mee bezig hoort te houden. En online recruitment is er één van.

San Diego Nationale Vacaturebank
San Diego gaat in 2011 de eerste zichtbare resultaten opleveren. Intermediair bijt het spits af met een lancering in het 1e kwartaal van het nieuwe jaar. En afgaande op de screenshots gaat dit een enorme verbetering opleveren voor deze site. Maar het gaat natuurlijk vooral om Nationale Vacaturebank, ‘s lands grootste commerciele vacaturesite.

En de lancering van een nieuwe versie van Nationale Vacaturebank laat nog wel even op zich wachten. Ik ga er vanuit dat een lancering in het 2e kwartaal wel eens te ambitieus zal blijken te zijn, dus laat ik maar gokken op het 3e kwartaal van 2011. En de revamp van Nationale Vacaturebank zal minder indrukwekkend zijn dan die van Intermediair. Simpelweg omdat de huidige functionaliteit en de gebruikerservaring van Nationale Vacaturebank al zoveel beter is dan die van Intermediair.

Het belangrijkste voor de VNU Media vacaturesites is echter hoe de werkzoeker de verbeteringen gaat ervaren. En dat is pas vast te stellen als de vernieuwde sites daadwerkelijk operationeel zijn.

Overigens gaat VNU pas na de lancering van de vernieuwde sites daadwerkelijk aan de slag met innovaties. En dat betekent dat we op zijn vroegst eind 2011 de eerste echt vernieuwende functionaliteiten op Intermediair en/of Nationale Vacaturebank kunnen ervaren. Gezien de schijnbaar onstuitbare groei van sociale media binnen online recruitment is dat wel heel erg laat. En misschien zelfs wel te laat…

Monsterboard | 6Sense Monsterboard
Wereldwijd is Monster de grootste vacaturesite; in Nederland staat Monsterboard op de 2e plaats, kort achter Nationale Vacaturebank. Tenminste, als het op aantallen vacatures aankomt. Want natuurlijk zijn er meer criteria op basis waarvan de titel grootste commerciele vacaturesite van Nederland is toe te kennen. En voor een aantal van die criteria is Monsterboard nadrukkelijk de grootste.

Voor Monsterboard moet dit het jaar van 6Sense worden. Het opbouwen van de Nederlandse ‘woordenboeken’ voor de 6Sense match-engine kost veel meer tijd dan vooraf was gepland, waardoor de beoogde implementatie voor 2010 bij lange na niet is gehaald. Maar het schijnt er nu dan echt van de komen; in de loop van 2011 wordt ook Nederland bevrucht met de zegeningen van 6Sense.

En dat wordt een interessante ontwikkeling. Monster(board) heeft gekozen voor matching. Nationale Vacaturebank heeft gekozen voor de open source search tool Solr (Lucene). Radicaal verschillende strategieën met radicaal verschillende kostenplaatjes. Maar de belangrijkste vraag is natuurlijk: gaan werkzoekers (en recruiters) de potentieel aanwezige voordelen ook echt merken. Oftewel, is de implementatie en het interaction design van de zoek/match technologie zodanig dat de eenvoud van het zoekproces en de kwaliteit van het zoekresultaat merkbaar worden verbeterd?

Mijn ervaringen met de Amerikaanse versie van 6Sense zijn in dit verband weinig hoopgevend. Monster worstelt met de nieuwe technologie, zoveel is zeker. Matching is complexe materie, maar als een deel van deze complexiteit op de gebruiker wordt afgewenteld, is het eindresultaat tegengesteld aan waar de gebruiker behoefte aan heeft: eenvoud, efficicency en resultaat.

De complexiteit van matching dient zo diep mogelijk te worden verborgen onder de motorkap; maar Monster heeft deze ervaringscurve nog niet doorlopen. Het bedrijf heeft nog teveel de behoefte om het technische kunstje te laten zien. Op zich begrijpelijk gezien de ongekende kosten van 6Sense. Maar dit is niet in het belang van de gebruiker; of het nu een werkzoeker of een recruiter is. En dat is waar 6Sense op dit moment nog altijd ernstig tekort schiet.

De andere kant is dat Monster zich hierin aanzienlijk kan verbeteren. En als ze dat doet ook een voorsprong kan nemen op haar concurrentie op basis van eigen technologie. Niet te kopieren. Maar natuurlijk wel belachelijk kostbaar; waar afnemers van de CV-database de prijs voor zullen moeten gaan betalen. Als andere vacaturesites uiteindelijk ook matching gaan inzetten zullen de kosten hiervoor ondertussen fors zijn gedaald. De vraag is dus vooral of Monster in de tussentijd haar initiele investering kan hebben terugverdiend.

Maar goed, Monsterboard gaat 6Sense introduceren in Nederland. Ik ben vooral benieuwd of, en zo ja in welke volgorde, de volgende componenten in 2011 het daglicht in Nederland gaan zien:

  1. Power Resume Search
  2. Power Job Search
  3. Career snapshots
  4. Career mapping
  5. Career benchmarking

Ik ben echt heel benieuwd wanneer deze vernieuwingen uit de koker van Monsterboard gaan komen. En ik zal er vanzelfsprekend uitgebreid verslag van doen.

Daarnaast lijkt Monster te zijn begonnen aan een geleidelijke aanpassing van hun site; met een nogal merkwaardige vernieuwing van hun homepage. Hiermee werd de balans van de oude homepage volledig weggegooid, tegelijkertijd wordt de ervaring gebroken indien van de homepage naar een andere pagina op de site wordt genavigeerd. Ik kan alleen maar hopen dat Monster zich bedenkt voordat ze de site experience helemaal naar de knoppen helpt met volgende ‘verbeteringen’.

Geef een reactie