De grote vijf: aantallen vacatures

De grote vijf, negatief Natuurlijk laat ook de afgelopen week een krimp in de vacature aantallen zien; niets om ons ongerust over te maken. De Kerstdip doet haar werk zoals elk jaar. Wat wel opvalt is de relatief grote duikeling van Werk.nl. De overige vacaturesites zakken aanzienlijk minder sterk in.

Vanaf deze week laat ik in een vergelijking tussen de cijfers die de vacaturesites zelf rapporteren en hetgeen JobFeed rapporteert ook het aantal actieve vacatures per site (m.u.v. Werk,nl) zien. Dit getal (op basis van JobFeed) geeft een betrouwbare benadering van het aantal zichtbare vacatures, als onafhankelijk cijfer van hetgeen de vacaturesite zelf aangeeft.

Voor de afgelopen week zijn dit de resultaten:

image

Hierbij is de kolom Aantal het aantal vacatures dat de vacaturesite zelf opgeeft.
De kolom JobFeed (alles) is het aantal vacatures dat volgens JobFeed op de vacaturesite zou kunnen staan. Dit aantal is gebaseerd op het aantal nieuwe vacatures dat volgens JobFeed in de afgelopen 60 dagen op de vacaturesite zijn geplaatst.
De kolom Jobfeed (actief) geeft het aantal vacatures weer dat volgens JobFeed nog altijd actief op de vacaturesite staat. Voor een uitleg, zie: Actieve vacatures geven betrouwbare benadering

Werk.nl duikelt zeer fors naar beneden met maar liefst 2.500 vacatures. De andere vacaturesites houden het op 100 (Nationale Vacaturebank, Monsterboard) tot 300 (Vacaturekrant) vacatures minder; een aanzienlijk minder grove daling. Maar ja, we zijn bij Werk.nl zo langzamerhand wel gewend aan extreme en onverklaarbare schommelingen.

Ten aanzien van het aantal actieve vacatures laat JobFeed zeer betrouwbare schattingen zien, met uitzondering van Vacaturekrant. Deze site heeft vooralsnog een onverklaarbaar bioritme, maar ook daar komen we mettertijd wel achter.

De overige cijfers
Zo zien de aantallen nieuwe vacatures per week er op dit moment uit voor de grote vijf:

Nieuwe vacatures per week, laatste 52 weken

Nieuwe vacatures per week, laatste 52 weken

De kunstmatige dip van Nationale Vacaturebank wordt gevolg door een al even kunstmatige piek. Volstrekt voorspelbaar en tegelijkertijd nietszeggend. Volgende week is alles weer normaal. Opvallend zijn overigens de kleine stijgingen bij zowel JobTrack en Vacaturekrant in vergelijking met vorige week.

Tevens de grafiek van het vacaturevolume volgens JobFeed (gebaseerd op het aantal nieuwe vacatures dat volgens JobFeed in de afgelopen 60 dagen op de vacaturesite zijn geplaatst):

Vacaturevolume op basis van JobFeed, laatste 52 weken

Vacaturevolume op basis van JobFeed, laatste 52 weken

Goed, Nationale Vacaturebank hersteld zich weer van de kunstmatige dip, maar blijft wel duidelijk onder het resultaat van twee weken geleden. En met uitzondering van JobTrack laten alle vacaturesites een daling zien van het aantal gepubliceerde vacatures. Vacaturekrant laat zien waarom ze zo graag van Hyves gebruik wil gaan maken

Geef een antwoord