Accenture ziet publieke markt instorten

Logotype Accenture Het jaar 2010 gaat de boeken in als het jaar waarin de markt voor overheidsconsultancy instortte. In Nederland was dat geen proces, maar een radicale stilstand. Leveranciers van wat onder ambtenaren ‘externen’ heet, konden vanaf begin dit jaar in één harde klap niet meer bij gemeenten terecht. Vanwege de gemeenteraadsverkiezingen van 3 maart, durfden de afzwaaiende wethouders niet meer in te huren en toen de nieuwe colleges van start gingen, kampten die weer met het Haagse vacuüm. Toen het kabinet eenmaal zat, volgden de officiële bezuinigingen. Niet voor niets kreeg bijvoorbeeld overheidsdetacheerder BMC het zwaar voor de kiezen.

En het is een mondiale trend, zo blijkt uit de cijfers van consultancy Accenture. Accenture zag de omzetten in het segment ‘Health and Public Services’ het gehele jaar 2010 dalen. Maar de omzetdaling is niet het ergste – de echte pijn zit in de zwaar gekrompen winstgevendheid van de tijgerende consultancy. Dat blijkt uit onderzoek van RecruitmentMatters.

Accenture: Kwartaalomzetten naar segment ( in USD miljoen), 2009 – Q1 2011

Accenture: Kwartaalomzetten naar segment ( in USD miljoen), 2009 – Q1 2011

Accenture: Omzetgroei ten opzichte van hetzelfde kwartaal een jaar eerder, naar segment (in %)

Accenture: Omzetgroei ten opzichte van hetzelfde kwartaal een jaar eerder, naar segment (in %)

De omzet in dit segment bleef – ondanks al ruim een jaar economische crisis – tot eind 2009 stijgen. Pas afgelopen jaar zette de daling in, die op jaarbasis uitkwam op ongeveer 3 procent. Hoewel deze dochter – goed voor net niet eenzesde van de totale omzet – daarmee een buitenbeentje is, is die ontwikkeling zo dramatisch niet.

Krimpende marges…
Het echte drama zit dan ook in de operationele marge. De jaarmarge die Accenture uit het publieke segment haalde, zakte van 15 procent naar 6 procent. Dat is nog altijd winstgevend, maar geheel tegen de trend van de rest van het bedrijf in. Pas het afgelopen kwartaal trok de publieke dochter van Accenture de totale brutomarge voor het eerst naar beneden.

Accenture Health & Public Service: Kwartaalomzetten (in USD miljoen) en operationele marge voor reorganisatiekosten (in %)

Accenture Health & Public Service: Kwartaalomzetten (in USD miljoen) en operationele marge voor reorganisatiekosten (in %)

Als geheel zag Accenture tot vorig kwartaal de marges juist stijgen. En dat komt paradoxaal genoeg vooral op het conto van dat andere semi-publieke segment, de financials. Ter vergelijking: in het segment ‘Financial Services’ steeg in dezelfde periode de operationele marge van 13 procent naar 18 procent. Let wel: het gaat hier niet op de brutomarge – die moet nog eens flink hoger liggen. Het zou ons niets verbazen als Accenture voor het plaatsen van externen bij een gemiddelde bank de helft of meer van de omzet afroomt.

Accenture Financial Services: Kwartaalomzetten (in USD miljoen) en operationele marge voor reorganisatiekosten (in %)

Accenture Financial Services: Kwartaalomzetten (in USD miljoen) en operationele marge voor reorganisatiekosten (in %)

…en stijgende winsten
Het is de vraag of het bedrijf dat ook in Nederland doet. Want anders zouden al die miljarden die met de besparing op ‘externe’ ambtenaren wordt gewonnen, linea recta bij de staatsbanken weer worden uitgegeven. En dan zouden de bankzittende publieke externen direct bij een bank terechtkunnen…

Geef een antwoord

2 Comments