2010 was slecht jaar voor ambtenaren

In 2010 heeft zich een ware slachting voltrokken in het vacaturevolume voor beleid- en bestuurfuncties. Of laten we voor het gemak maar praten van ambtenaren. Want daar komt het met deze functiegroep grofweg op neer:

JobFeed: Aantal vacatures voor beroepsgroep Beleid en bestuur, 2008 – 2010. Per week (grijs) en op basis van voortschrijdend jaarvolume (rood)

JobFeed: Aantal vacatures voor beroepsgroep Beleid en bestuur, 2008 – 2010. Per week (grijs) en op basis van voortschrijdend jaarvolume (rood)

Over de afgelopen drie jaar heeft het vacaturevolume voor deze beroepsgroep een interessante ontwikkeling doorgemaakt.  Een pie in de eerste helft van 2008 wordt gevolgd door een zeer mager tweede halfjaar. Maar in het crisisjaar 2009 schiet het vacaturevolume weer omhoog om pas na de eerste maand van 2010 definitief in te storten. Met nog een korte flikkering vlak voor het einde van 2010.

Als 2011 ook maar enigszins lijkt op 2010 wordt ook dit jaar bepaald een rampjaar voor het online vacaturevolume voor ambtenaren. Maar hoe erg is het nou eigenlijk gesteld met die ambtenarenvacatures?

Om dat iets nauwkeuriger te bepalen heb ik een vergelijking gemaakt met de ontwikkeling van de beroepsgroep Administratie en klantenservice. Voor beide beroepsgroepen heb ik het vacaturevolume over heel 2008 als maatstaf genomen (index = 100) en vervolgens de index tot en met heden berekend op basis van het voorstschrijdend jaarvolume. En dat heeft het volgende beeld:

JobFeed: Index beroepsgroepen Beleid en bestuur (rood) en Administratie en klantenservice (blauw), 2008 - 2010

JobFeed: Index beroepsgroepen Beleid en bestuur (rood) en Administratie en klantenservice, 2008 – 2010.
Index 2008 = 100

Waar de beroepsgroep Administratie en klantenservice vanaf het begin een duikvlucht maakt die pas recent lijkt te zijn gestopt is het beeld voor de groep Beleid en bestuur volstrekt anders. Daar gaat de index na een zeer beperkte stijging eerst omhoog om zelfs boven het niveau van 100 te pieken. En pas na de zomer van 2009 begint de trendlijn van deze beroepsgroep haar duikvlucht. Maar op dit moment staat de index nog altijd zo’n 25 punten hoger dan die van Administratie en klantenservice.

Dat is toch opvallend, want zijn ambtenaren niet eerst en vooral administratieve medewerkers? Zo bezien zit er nog altijd nog meer dan 20 punten vet in het overheidsapparaat. En dat kunnen we natuurlijk missen als kiespijn. Tenzij al die ambtenaren ook nog eens een gouden parachute hebben. Want dan kost het alsnog een godsvermogen.

Geef een reactie