Het wel en wee van een aantal beroepsgroepen

vergrootglas De eerste dag van het nieuwe jaar gaf een bijzonder positief beeld op de beurs te zien. Niet gehinderd door de realiteit en mogelijk als gevolg van teveel champagne ging de AEX bij gebrek aan gewicht weer verder omhoog. Als collectief maar vaak genoeg wordt gezegd dat het goed gaat, gaat het blijkbaar ook goed.

Helaas is dat beeld nog altijd niet aanwezig in de vacaturevolumes. Een nadere beschouwing van een aantal grote beroepsgroepen geeft een zeer divers beeld over de ontwikkeling van het vacaturevolume sinds het jaar waarin de financiele crisis startte: 2008. Een crisis die nog lang niet is overwonnen. Integendeel…

Op basis van de wekelijkse aantallen nieuwe vacatures is een voortschrijdend jaarvolume te realiseren. En door het jaarvolume van 2008 vervolgens als vertekpunt (0%) te nemen kan vervolgens de groei of afname van het volume aan vacatures eenvoudig worden bepaald. En dat geeft voor een aantal grote beroepsgroepen het volgende beeld:

JobFeed: Veranderings% geselecteerde beroepsgroepen, 2008 – 2010 (jaarvolume 2008 = 0%) 

JobFeed: Veranderings% geselecteerde beroepsgroepen, 2008 – 2010 (jaarvolume 2008 = 0%)

Om met het positieve nieuws te beginnen; de beroepsgroep Inkoop en magazijnbeheer lijkt in 2011 op weg de crisisperiode achter zich te laten. Het vacaturevolume van deze groep is in 2010 consequent gegroeid en er lijkt nog geen stagnatie van de groei te zijn. Ook Verkoop en handel lijkt een consequentie groei door te maken, zijn het aanzienlijk minder snel dan Inkoop en magazijnbeheer. Tegelijkertijd heeft deze beroepsgroep veel minder van haar vacaturevolume verloren; ‘slechts’ iets meer dan 30% op het dieptepunt, terwijl Inkoop en Magazijnbeheer bijna 50% had verloren op het dieptepunt.

Maar daarmee is de positieve koek wel zo’n beetje op. Toegegeven, Informatie- en communicatietechnologie lijkt weer de weg omhoog te hebben gevonden, maar op basis van de trendlijn is het nog maar een zeer aarzelend begin. En de beroepsgroep zit nog altijd ver beneden het volume van 2008; bijna 40%!

En dan hebben we nog twee anemische beroepsgroepen; Communicatie, marketing en PR en de grote zielepiet; Administratie en klantenservice. Eindelijk, ruim twee jaar na het begin van alle ellende, lijkt Administratie en klantenservice uit te bodemen. Op maar liefst –55% onder het niveau van 2008! Hoewel wonderen de wereld nog niet uit zijn, lijkt het me bijzonder onwaarschijnlijk dat deze beroepsgroep een dergelijke daling ooit nog te boven komt.

Vreemd genoed was de beroepsgroep Communicatie, marketing en PR de eerste die signalen van stabilisatie en potentiele groei liet zien. Maar die tijd ligt ondertussen weer ver achter ons, de laatste periode is er slechts sprake van een zeer langzame maar evenzeer gestage daling van het vacaturevolume binnen deze doelgroep.

Al deze veranderingen in de verschillende beroepsgroepen hebben een zeer forse impact op de verhoudingen in vacaturevolume tussen deze vijf groepen. Als we het totale vacaturevolume van de vijf groepen op 100% zetten, dan ziet de ontwikkelingen van het vacaturevolume er als volgt uit:

Relatief vacaturevolume voor de vijf beroepsgroepen, 2008 - 2010

Relatief vacaturevolume voor de vijf beroepsgroepen, 2008 – 2010

In de mix van deze vijf beroepsgroepen laat Verkoop en handel een vrijwel continue groei tijdens de meetperiode zien. Dit in het begin vooral veroorzaakt door de enorme dalingen van zowel Inkoop en magazijnbeheer alsmede Administratie en klantenservice. Later is het te danken aan de groei van het vacaturevolume van Verkoop en handel zelf.

De enige beroepsgroep die in deze mix significant verliest is Administratie en klantenservice. De andere beroepsgroepen blijven min of meer gelijk (Informatie- en communicatietechnologie) of nemen procentueel (iets) toe  (Communicatie, marketing en PR , Inkoop en Magazijnbeheer en Verkoop en handel).

Geef een antwoord

2 Comments