WERK.nl op volle toeren

Joop LinthorstHet wordt een gebarsten plaat, maar het zou toch werkelijk fantastisch zijn als UWV met haar verplichte downsizing ook meteen afscheid neemt van het volledig zinloze Werk.nl. Deze vacaturesite is een flagrante verspilling van belastinggeld tegen de achtergrond van een functionerende vrije markt.

Deze uitspraak is afkomstig van Marc Drees. Hij heeft het niet over de plaat voor zijn hoofd. Daarin is vooralsnog geen barstje te bekennen. Nee hij heeft het over zijn mantra dat WERK.nl opgeheven moet worden. Een gevaarlijk signaal, in deze tijden van afbraak. We moeten vrezen voor het aantal ambtenaren dat hierdoor wakker wordt en de hakken in het zand zet.

What’s the fuzz?
Hoewel internet een zegen is voor online werving en selectie gaat er veel mis. Bij WERK.nl meer dan elders. De site ligt altijd plat, is qua design en usability een gedrocht en is een marktplaats gerund door agorafobe technisch blinden. Dit kost veel geld levert en werkzoekenden en werkgevers een hoop frictie op.

Dat er veel mis gaat is dus duidelijk. Dat er alternatieven voorhanden zijn voor de punten waarop het mis gaat is ook eenvoudig te achterhalen. Voorzover bekend zijn deze alternatieven echter geen onderwerp van openbare discussie.

Do we really need the ion blaster?
WERK.nl faalt niet bij gebrek aan bestaansrecht, daarover hieronder meer. Het falen wordt veroorzaakt door gebrek aan transparantie, gecombineerd met technische achterlijkheid en het onvermogen verder dan de eigen schaduw te kijken.

Het gebrek aan transparantie uit zich in de koortsachtige pogingen om de gepubliceerde vacatures te behoeden voor spidering. Dit heeft tot gevolg dat het onvolprezen JobFeed hierover niet kan rapporteren. Schande. Het druist ook in tegen de taakomschrijving van WERK.nl.

De technische achterlijkheid uit zich tweeledig. Ten eerste door niet te beseffen dat spidering van vacatures nooit tegengehouden kan worden, alleen bemoeilijkt. Elke tweedejaars informaticus bouwt echter binnen een paar uur een robuuste crawler die elke site moeiteloos spidert.
Ten tweede doordat eenvoudige zoekfunctionaliteiten niet ter beschikking worden gesteld aan werkzoekers. Gezocht op stucadoor geeft Nationalevacaturebank 43 resultaten (waaronder veel dubbele). WERK.nl geeft er 12. Zoeken op stukadoor levert echter 68 hits op. Een algorithme dat dat ondervangt hoort tot de basiskennis van elke it’er.

Het verder kijken dan de eigen schaduw tenslotte uit zich doordat WERK.nl zich blind staart op de eigen storingen. Een eenvoudige lijst, met daarin alle vacatures die vandaag openstaan, geplaatst op een interwebsite, dat is alles wat ze moeten doen om het merendeel van de problemen op te lossen. Ten eerste de problemen voor de werkzoekers, zij kunnen eindelijk vacatures bekijken, al dan niet via derde partijen. Ten tweede hun eigen problemen. De technische storingen zullen alsdan goeddeels tot het verleden behoren.

Disconnecting
Terug naar Marc en zijn infame stelling dat WERK.nl zich begeeft op een functionerende markt en opgeheven moet worden. Hij wil het kind met het badwater weggooien.

Zijn stelling gaat mank op twee punten. Ten eerste de oververtegenwoordiging van vacatures in het lagere segment op WERK.nl. Het publiceren van deze vacatures wordt onvoldoende opgepikt door andere marktpartijen. Het is niet duidelijk hoe die partijen dat wel gaan doen als WERK.nl verdwijnt. De stelling dat ze dat nu niet doen omdat WERK.nl een concurrent is gaat volstrekt mank.

Ten tweede spreken de volgende feiten Marc tegen. Gepresenteerd met alle vacatures in Nederland klikken werkzoekenden met een HBO opleiding of hoger in 17% van de gevallen door naar een vacature op WERK.nl. Ter vergelijking, 13% klikt door naar Nationalevacaturebank, 7% naar Monsterboard. Deze getallen gelden bij een gelijkvormige interface. Als WERK.nl opgeheven wordt, dan vervalt meer dan 25% van het vacatureaanbod voor lager opgeleiden. Marc ontpopt zich zo als een wolf in schaapskleren met een grondige hekel aan mensen met een zwakke positie op de arbeidsmarkt.

Who’s to blame?
Nu moeten we niet direct de hooivorken opnemen om op te trekken naar Marc’s nieuwe huis. Hij is slechts onwetend en bovendien herstellend van een gecompliceerde heupfractuur, opgelopen toen hij van zijn stoel viel bij het horen van de plannen van de voorzitter van de raad van bestuur van het UWV, de weledelzeergeleerde heer Joop Linthorst.

De beste man geeft aan dat het UWV strategisch inzet op elektronische dienstverlening. Gezien de staat van dienst die het UWV op dat vlak heeft doet ons dat vrezen met grote vrezen. De man is immers direct verantwoordelijk voor de problemen bij WERK.nl.

Says who?
Hoezo direct verantwoordelijk? Wat kan hij doen? Hij is slechts bestuursvoorzitter. Hij kan toch niet aangesproken worden op episch falen op de werkvloer? Toch wel! Blijkens zijn profiel is hij verantwoordelijk voor besluiten over doelmatigheid en klantvriendelijkheid. Welnu, laten we precies op dat vlak om een besluit verlegen zitten.

Als Joop Linthorst een oekaze uitvaardigt dat alle vacatures vanaf volgende week als plat bestand beschikbaar gesteld worden aan de markt, dan staat niets transparantie op dat vlak in de weg.

Optimalisering van de dienstverlening kan dan weer door WERK.nl nagestreefd worden terwijl marktpartijen het realiseren.

Geef een antwoord

15 Comments
 • werkloze
  says:

  Als werkloze (2,5 FTE) is het erg vervelend dat werk.nl zo slecht bereikbaar is.

  Ik zoek op ‘downtime werk.nl’ en krijg direct dit artikel te lezen. Grappig, maar eigenlijk helemaal niet dus.

  De ene storing na de andere.  Daarnaast is jammer dat er geen rss feeds beschikbaar zijn om de nieuwe vacatures op basis van zoekwoorden te volgen.

  Mischien moet ik maar usability adviseur (of gewoon tester) worden voor het uwv, hoewel, er gaat flink bezuinigd worden…

 • Thomas Waldman
  says:

  Dagelijks klikken er ook honderden mensen op recruitmentmatters.nl. Dat is geen bewijs van maatschappelijk nut of noodzaak van de site.
  De reden dat marktpartijen nog niet in het laagopgeleide segment zijn gestapt is JUIST de aanwezigheid van een gratis, zwaargesubsidieerde overheidspartij. Heeft niets te maken met charmant marktdenken. Dat is simpelweg valse concurrentie.
  Nogmaals, geef me onderbouwde cijfers vanuit het UWV waarin duidelijk wordt hoe werk.nl bijdraagt to minder werkloosheid en een kortere uitkeringsduur. Dan ik bied jou, je verlichte leider Joop en alle werklozen van Nederland mijn excuses aan. Bovendien zal ik een eed zweren waarin ik afstand doe van de valse god Marc en zijn duivelse rebellie tegen werk.nl.
  Tot die tijd is de site in mijn ogen overbodig, geldverslindend en nutteloos.

  • Dirk Goossens
   says:

   Daarnaast heeft UWV nooit aan kunnen of willen tonen dat werk.nl uberhaupt enige invloed heeft op de verkorting van ww uitkeringen of op het aantal werklozen in het algemeen
   .
   Je geeft aan dat WERK.nl niet converteert. Tegelijkertijd geef je aan dat marktpartijen vanwege WERK.nl niet inzetten op conversie in het lagere segment. Hoe rijm je dat?

   Míjn stelling is dat WERK.nl, zeker gezien de subsidie, ónvoldoende concurreert en daarom hulp nodig heeft van marktpartijen.

   Cijfers vanuit het UWV heb ik niet voorhanden en zou ik, als ik jou was, niet vertrouwen. Cijfers uit mijn praktijk, gebaseerd op conversie op geneutraliseerde basis, gebaseerd op 200.000 gebruikers van onze index, tonen aan dat het vacatureaanbod van WERK.nl waardevol is maar uiterst slecht ontsloten wordt.

   Deze cijfers mag je wantrouwen. Beter nog zou je ze aan de kaak kunnen stellen. In ieder geval zul je waarderen dat ik hiermee een voorschot neem op de transparantie die ik van WERK.nl en, bijvoorbeeld, JobFeed vraag.

   Dus, geldverslindend, dat ben ik met je eens. Overbodig en nutteloos niet, gezien de mensen die tegenwoordig gelukkig zijn en belasting betalen dankzij de (geassisteerde) conversie.

   Mijn wens is dat WERK.nl overbodig en nutteloos wordt. Alsdan opheffen zal op de zegen kunnen rekenen van valse goden, verlichte leiders, jou en ondergetekende.

   • Thomas Waldman
    says:

    “Je geeft aan dat WERK.nl niet converteert. Tegelijkertijd geef je aan dat marktpartijen vanwege WERK.nl niet inzetten op conversie in het lagere segment. Hoe rijm je dat?”
     
    Simpel. Uitgevers zijn, in tegenstelling tot de overheid, wel in staat tot het bouwen van een inzichtelijke, aantrekkelijke portal voor werkzoekers.
     
     
    “Cijfers vanuit het UWV heb ik niet voorhanden en zou ik, als ik jou was, niet vertrouwen.”
    Cijfers is, op zo’n grote doelgroep, het ENIGE waar ik op vertrouw.
     
    “Overbodig en nutteloos niet, gezien de mensen die tegenwoordig gelukkig zijn en belasting betalen dankzij de (geassisteerde) conversie.”
     
     
    WW gerechtigden betalen paradoxaal genoeg al belasting. En die conversie betwist ik nu juist. Dus nog één keer dan in een platte korte zin: sitebezoek staat niet gelijk aan conversie en het vinden van een baan.
     
     

    • Dirk Goossens
     says:

     Betwisten is iets anders dan ontkennen. Bij betwisten horen argumenten. Je zou deze kunnen stellen tegenover de cijfers die ik aandraag en die je niet betwist.
      
     Verder:
      
     Je zult beamen dat de schatkist leegraakt als alle Nederlanders in de WW zitten, ook al betalen ze belasting.
     Je zult beamen dat uitgeversportals gebruik maken van conversiemechanismen waarbij clicks domineren, een schandelijke praktijk.
      
     Dan, met je welnemen, terug naar mijn stelling: lageropgeleide werkzoekers staan in de kou. WERK.nl heeft als taak vacatures te ontsluiten voor deze mensen. Dat gebeurt niet goed vanwege schandelijke technische horden. Haal deze horden weg en we zijn een eind in de goede richting. Het weghalen van die horden is niet moeilijk, mits verordonneerd door Joop Linthorst.

 • Thomas Waldman
  says:

  “Een gevaarlijk signaal, in deze tijden van afbraak. We moeten vrezen voor het aantal ambtenaren dat hierdoor wakker wordt en de hakken in het zand zet.”


  Wait, what? Dus we mogen vooral niet gemeen doen omdat anders een stel veredelde melkertbanerts doorkrijgt dat ze ons kunnen dwarszitten? Dat is juist reden om ze allemaal op staande voet de deur uit te gooien en een karikatuur op wat de overheid zou moeten zijn.
   
  “Ten eerste de oververtegenwoordiging van vacatures in het lagere segment op WERK.nl. Het publiceren van deze vacatures wordt onvoldoende opgepikt door andere marktpartijen. Het is niet duidelijk hoe die partijen dat wel gaan doen als WERK.nl verdwijnt.”


  Ben je nu aan het stellen dat laag opgeleide mensen zonder werk.nl nooit een baan vonden? De vrije markt gaat er juist vanui dat de markt zich aanpast aan de vraag. Of Monster of VNU zullen dus of hun propositie aanpassen of er meldt zich een nieuwe partij. Bovendien zou je kunnen stellen dat de breedband penetratie onder laag opgeleiden lager is en het internet dus tot op heden niet het primaire middel is.
  Daarnaast heeft UWV nooit aan kunnen of willen tonen dat werk.nl uberhaupt enige invloed heeft op de verkorting van ww uitkeringen of op het aantal werklozen in het algemeen.
   
  Ik weet niet of de overheid een grote klant van je is of dat je utopist bent maar je veronderstelling dat werk.nl enig nut heeft is in ieder geval niet gestoeld op feiten.

   
   
   

  • Dirk Goossens
   says:

   Alle ambtenaren ontslaan is zeer eenvoudig (je maakt van de staat een NGO) maar lost weinig op. WERK.nl opheffen is nog eenvoudiger maar lost ook weinig op.
    
   Je marktideologische benadering is charmant. Markten reguleren inderdaad vraag en aanbod, maar behartigen geen overkoepelende belangen. Je geeft aan dat marktpartijen hun propositie aan zullen passen, maar waarom hebben ze dat niet al lang gedaan?
    
   Dan zie ik meer in de concrete oplossingen die Marc aandraagt, mits ze voorafgaan door een heldere stellingname van Joop Linthorst.
    
   Tenslotte je vraag of de overheid een klant van me is; de meeste van mijn klanten noem ik geen technisch achterlijke agorafobe blinden, maar ik zit dan ook in een ander werkveld dan jij. Wel zou ik de overheid als klant willen, maar daarover een andere keer meer.
    
   Dat WERK.nl nut heeft, daarover moet ik het met je oneens zijn. Je kunt het ook afleiden uit bovenstaande informatie. Dagelijks klikken duizenden door naar vacatures op WERK.nl (meestal kun je vacatures gewoon bekijken als de zoekfunctie plat ligt) en ik kan je bedelven onder verhalen van mensen van vlees en bloed die op die manier een baan gevonden hebben.

  • Marc Drees
   says:

   Ach, het is zoals het UWV (WERKbedrijf) zichzelf verantwoord met het feit dat ze 300.000 mensen weer aan een baan hebben geholpen. Waarvan ongetwijfeld ruim 80% geen enkele hulp van het UWV hebben ontvangen maar gewoon zelf een nieuwe baan hebben gevonden. Want dat is de dagelijkse praktijk. UWV WERKbedrijf dient mensen met een relatief ‘grote afstand tot de arbeidsmarkt’ te helpen. De rest helpt zichzelf wel.

 • Marc Drees
  says:

  Met die heupfractuur valt het gelukkig enorm mee, dus heb ik slechts een beperkte hoeveelheid pijnstillers in mijn lijf en kan ik enigszins coherent reageren.
   
  Werk.nl is beyond repair. Het is voor iedereen beter om dit doodzieke wangedrocht uit haar lijden te helpen. En het is beter voor de belastingbetaler als UWV (of enige andere overheidsinstantie) nooit of te nimmer nog een poging waagt tot het bouwen van een vacaturesite. Een volstrekte verspilling van belastinggeld; hoewel we wat dat betreft ook de steun aan Griekenland en Ierland (en binnenkort Portugal, Spanje, Italie en Belgie) aan kunnen kaarten. Maar ik dwaal af (de Vicodin…).
   
  De publicatie van vacatures die zich op dit moment uitsluitend op Werk.nl bevinden kunnen ook via de commerciele vacaturesites worden gedaan. Hiervoor dient Sociale Zaken zich slechts in een dialoog met diezelfde sites te begeven. Het vrijgevallen budget kan voor een deel worden aangewend om de commerciele vacaturesites van de juiste prikkels te voorzien om die vacatures wel te plaatsen.
   
  Zonder de ‘aanwezigheid’ van Werk.nl (de downtime van deze site is nog altijd hemeltergend hoog) klikt ook niemand door naar Werk.nl. En eerlijk gezegd denk ik niet dat enige werkzoeker deze site zal missen. Tenzij als kiespijn.

  • Dirk Goossens
   says:

   Geef mij dan maar de rest van je Vicodin; de gruwel, ambtenaren geld laten verdelen onder beroepsonderhandelaars met als doel plaatsing van vacatures op stervende media.

   Kennelijk armoedig verwoord is mijn punt het volgende: vacatures zijn niet van de staat. Het begint ermee dat Joop Linthorst dat erkent. Laat hem een voorbeeld nemen aan Statline, met alle beperkingen een zegen.
    
   Belangrijk ónderdeel van mijn punt is dat openbaring van ‘onze’ informatie, niet moet wachten op ingewikkelde of minder ingewikkelde oplossingen. Vrijgeven, niet wachten op jobleaks.
    
   Het ligt in de rede dat je de eenvoud en de elegantie hiervan erkent zodra je geest stopt met dwalen.

   • Marc Drees
    says:

    Job- of vacatureleaks. Dat idee bevalt me. Heb je domeinnaam al vastgelegd?
     
    En verder is er natuurlijk geen enkele sprake van gruwel; op dit moment zijn vacaturesplaatsingen op Werk.nl ‘gratis’. Als je tenminste de irritatie, frustratie en onnodige inspanning niet meetelt die nodig zijn om een vacature op te voeren. Maar toch; een vacatureplaatsing om niet is nog altijd een vreemd begrip bij onze commerciele vacaturesites. Helaas maar waar. Dus er zal enig smeermiddel nodig zijn om de dames en heren van hun publieke verantwoordelijkheid te overtuigen.

    • Dirk Goossens
     says:

     Vraagje: ben je voor of tegen openbaarmaking van de platte vacaturelijst?
      
     Terwjil je daarover nadenkt kan de rest zich vermaken met een bloemlezing van je eerdere uitspraken:
      
     * Vacaturesites zijn allang dood *
     * zorg ervoor dat alle vacatures uit heel Nederland in een publieke database worden opgeslagen *
     * Let a thousand flowers blossom *