DPA-directeur Martin Delwel: ‘Ron Icke speelt hier geen dominante rol’

qa DPA neemt de Nederlandse Interim Groep over. Ondernemer Eric Winter brengt zijn bedrijf bij de fors gekrompen detacheerder onder, in ruil voor EUR 10,4 miljoen contant en een ‘gelockt’ aandelenpakket ter waarde van EUR 18 miljoen. Na bekrachtiging van de fusie zal Winter bestuursvoorzitter van DPA zijn.

En daarmee wordt het druk in de board van DPA. De huidige tweekoppige directie van Martin Delwel en Max Boodie wordt al van nabij geadviseerd door commissaris Ron Icke. Na de deal zal de tweekoppige board verdubbelen, door het toetreden van Winter en NIG-directeur Olav Berten. Wij wilden Winter spreken, maar die verwees voor vragen door naar zittend directeur Delwel. Die spraken wij vandaag over de al eerder aangekondigde deal.

Dat Ron Icke binnen DPA een dominante rol zou spelen, zoals wij eerder berichtten, ontkent Delwel nu met klem. ‘Het initiatief ligt bij het bestuur, niet bij de commissarissen.’

De heer Eric Winter wordt bestuursvoorzitter van DPA en ook NIG-directeur Olav Berten zal tot de Raad van Bestuur van DPA toetreden. Wat betekent dit voor uw positie en die van de heer Boodie?
‘Er komt een herverdeling van de taken van de Raad van Bestuur. Hoe de taken worden herverdeeld, kan ik niet zeggen, want dat wordt onderdeel van het plan voor de integratie van NIG. Wat ik wel kan zeggen, is dat wij proberen om zo veel mogelijk operationele taken op ons te nemen. We gaan hier niet met z’n vieren bestuurdertje zitten spelen. We zullen proberen dicht op de business te zitten, met klanten bezig te zijn en dat geldt met name voor de heren Boodie, Berten en mijzelf. De heer Winter zal als bestuursvoorzitter een aantal bestuurstaken op zich nemen.’

Naast dit viertal speelde commissaris Ron Icke het afgelopen jaar een grote rol bij DPA. Die rol was zo groot dat de heer Lindenbergh het bestuur van DPA als een ‘quasi one-tier-board’  betitelde. Zal zijn rol na de fusie zijn uitgespeeld?
‘Je zult begrijpen dat ik je analyse niet deel. Er is geen sprake van een quasi-one-tier board. In 2010 waren wij als nieuw bestuur bezig zaken recht te zetten. De commissarissen probeerden hun steentje daaraan bij te dragen, en dachten dus met ons mee. Dat was bedoeld om het gevoel over te brengen dat we er samen voorstaan en er samen wat van maken. Concreet hebben wij de afgelopen maanden met de heren Lindenbergh en Icke uitgebreide gesprekken gevoerd over onze koers en over de vraag of DPA overnames moest doen of juist autonoom door zou bouwen? In die gesprekken met de raad van commissarissen heeft de heer Icke geen zeer dominante rol gespeeld. Maar het is natuurlijk wel zo dat hij bij USG People ervaring heeft opgedaan met fusies en overnames. Dus in die zin is hij van grote waarde geweest voor ons bestuur. Maar het initiatief ligt bij het bestuur, niet bij de commissarissen.’

Ron Icke heeft bovendien ervaring met het integreren van bedrijven. Zal hij ook na de overname van NIG bij het bestuur betrokken zijn of is zijn rol uitgespeeld?
‘Het voltallige nieuwe bestuur zal gaan kijken hoe we de organisatie aan elkaar knopen. We zouden bijvoorbeeld kunnen overwegen om de IT- en Finance-onderdelen van NIG met die van DPA samen te voegen. Datzelfde geldt voor IT-systemen en administratieve processen. Met de integratie gaan we op korte termijn van start. En pas daarna besluiten we over de structuur en de processen van de nieuwe organisatie. Dat alles doen we met zijn vieren. Af en toe zullen we daar Ron bij vragen om eens mee te denken, maar met zijn vieren komen we een heel eind. Alle vier komen we uit de business.’

Volgens het persbericht is NIG goed voor een omzet van EUR 34,6 miljoen. In het Handelsregister van de Kamer van Koophandel is de omzet EUR 30,2 miljoen – meer dan tien procent lager. Kunt u dat verklaren?
‘Wij gaan bij een overname uit van de werkelijke cijfers, niet die van de Kamer van Koophandel. Opgeteld komt de omzet uit op EUR 34,6 miljoen. Dat bedrag baseren wij op het boekenonderzoek dat wij door een onafhankelijk accountant hebben laten uitvoeren.’

De brutomarge van NIG maakt u niet bekend. Kunt u zeggen hoeveel die bedraagt?
‘Ik mag vooruitlopend op het prospectus niets zeggen over de cijfers, maar er zit niet zo’n heel groot verschil tussen de marges van beide bedrijven. Overigens heb ik het over de brutomarge die wij berekenen aan onze klanten, dus vóór doorrekening van de kosten van leegloop.’

Op de 12 miljoen aandelen DPA die de verkopers van NIG zullen ontvangen, rust een lockup tot 1 januari 1014. In het persbericht stelt DPA dat dat een lockup is ‘onder gebruikelijke voorwaarden’. Welke voorwaarden?
‘De bedoeling is dat die aandelen niet twee maanden later weer op de markt verschijnen. Daarom zijn aan die aandelenlockup voorwaarden verbonden.’

Stel dat de heer Winter zijn bestuursvoorzitterschap van DPA binnen de periode van de lockup beëindigt. Zal hij dan vrij zijn om zijn aandelenpakket te verzilveren?
‘Voor een antwoord op die vraag zult u moeten wachten tot de prospectus uitkomt. Daar staan de bijzonderheden in.’

Ik kan me voorstellen dat het niet in het belang is van DPA als een nieuwe bestuursvoorzitter binnen korte tijd zou vertrekken en zijn aandelen zou cashen?
‘Nee. Kijk, voor ons staat deze overname in het teken van de continuïteit van DPA. We menen hiermee een belangrijke stap te maken in termen van onze toekomstige groei en armslag. En het is over het algemeen niet goed, dat we iedere keer weer een nieuwe koers inslaan. De heren Winter en Berten hebben natuurlijk zelf NIG opgezet in de afgelopen paar jaar. Dus het zou niet zo voordelig zijn als zij heel snel weer afscheid zouden nemen.’

Geef een reactie

2 Comments