De minst slechte vacaturesite van Nederland: Vacaturekrant!

slechtste__medaille_150x150 De zoektocht naar de beste vacaturesite van Nederland is voorbij. Na maanden van geploeter door persona Roland en mijzelf zijn we gezamenlijk tot de conclusie gekomen dat er geen beste vacaturesite van Nederland bekend kan worden gemaakt. Maar er is wel een minst slechte vacaturesite.

En dat is Vacaturekrant!

Jawel, de vacaturesite van uitgever TMG heeft zich overall als de minst slechte vacaturesite van Nederland getoond. Want geen van de vacaturesites biedt de bezoeker een goede ervaring; en Vacaturekrant is de enige site die een redelijke ervaring biedt. Een verrassende winnaar; de onderzoeksresultaten liegen echter niet.

Maar hoe zijn die resultaten dan tot stand gekomen? Nou dat is bijzonder simpel. De score’s voor de tests die persona Roland heeft uitgevoerd, tellen voor 1/3 mee in het eindresultaat. De scores van de drie vragenlijsten (het zoeken naar vacatures, het beoordelen van & solliciteren op een vacature en het ontvangen van een automatische response op een online sollicitatie) tellen voor 2/3 mee. De reden voor deze verdeling is simpel. De vragenlijsten onderzoeken het recruitmentproces uitputtend waardoor ze een zeer compleet beeld van de beschikbare (on)mogelijkheden geven. De opdrachten voor het persona zijn daarin aanzienlijk minder compleet.

In onderstaande grafiek zijn die scores voor de persona opdrachten in blauw en de resultaten van de drie vragenlijsten in rood weergegeven. Met de totaalscore in groen:

Persona-, vragenlijst- en totaalscore voor het onderzoek naar beste vacaturesite van Nederland  

Persona-, vragenlijst- en totaalscore voor het onderzoek naar de beste vacaturesite van Nederland

Niet alle vragenlijsten konden worden ingevuld voor ITjobboard, Jobnews, Bijbanen.nl, JobTrack en Werk.nl. Om die reden zijn deze vacaturesites niet opgenomen in de bovenstaande totaalscore.

De scores geven de mate aan waarin een site de bezoeker een goede ervaring biedt. En daarvoor kan grofweg de volgende verdeling worden aangehouden:

  • 75% of meer: een goede tot zeer goede ervaring
  • 50% – 75%: een redelijke ervaring
  • 25% – 50%: een matige ervaring
  • 25% of minder: een slechte tot zeer slechte ervaring

Een redelijke ervaring, dat is alles…
En op basis van deze onderverdeling is in bovenstaande grafiek direct duidelijk dat alleen Vacaturekrant de bezoeker (nog net) een redelijke ervaring biedt. En niet meer dan dat. Monsterboard, Careerbuilder en Nationale Vacaturebank zitten elkaar (en Vacaturekrant) op de hielen maar bieden de bezoeker allerdrie een matige ervaring. Intermediair, StepStone en NUwerk.nl zitten hier weer een fors stuk achter maar vallen nog wel in de categorie matig. Megajobs is het slechtste jongetje van de klas en biedt een bezoeker niet meer dan een zeer slechte ervaring.

Ik moet eerlijk zeggen dat ik verrast ben door de uitslag en al helemaal met de winnaar. Ik wil Vacaturekrant dan ook van harte feliciteren met het behaalde resultaat en tegelijkertijd de hoop uitspreken dat TMG onder de inspirerende leiding van een nieuwe CEO (Herman van Campenhout) haar best gaat doen om de site verder te verbeteren. Dat moet vanaf nu een bijzonder eenvoudige exercitie zijn.

Dat laatste geldt natuurlijk ook voor de andere sites, waarbij ik goede hoop heb op een aanzienlijke verbetering van met name Nationale Vacaturebank en Intermediair als gevolg van de implementatie van San Diego in de loop van dit jaar.  Desondanks zal er nog heel veel werk moeten worden verricht om bezoekers een consistent goede ervaring te bieden.

Nawoord
Binnenkort komen de door mij gehanteerde vragenlijsten beschikbaar op RecruitmentLab. Iedere zichzelf respecterende vacaturesite (of wervingssite) kan vanaf dat moment (eind maart 2011) geheel zelfstandig de eigen site testen en vergelijken met de resultaten van de grootste vacaturesites van Nederland. Gratis en voor niets. En doe je het beter dan de beste vacaturesites, vraag jezelf dan het volgende af: ben ik eerlijk geweest in het kiezen van mijn antwoorden? Zo ja, reken er dan op dat RecruitmentMatters aan het resultaat aandacht zal besteden. Maar pas nadat de vragenlijst door ons opnieuw is uitgevoerd. Want vertrouwen is goed, maar meten is beter…

Volgend jaar gaan we dit feest gewoon weer opnieuw doen. Met de hoop dat er dit keer wel een vacaturesite uit de bus komt die de bezoeker een goede ervaring biedt (dus een score van 75% of meer). In de tussentijd zijn opmerkingen en suggesties ten aanzien van de aanpak en de criteria voor het selecteren van de te onderzoeken sites natuurlijk van harte welkom.

Geef een antwoord

6 Comments